Soyut Kavrama Testi

Soyut Kavrama Testi


DBE Soyut Kavrama Testi, içerik sınıflandırmasına göre bilişsel testlerden spesifik yetenek testleri grubuna girer. Bireylerin kavrama yeteneğini sözlü olmayan bir materyalle ölçen bir testtir.

Şekiller arasındaki soyut ilişkileri algılama yeteneğine yöneliktir. Soyut kavrama testi, sözel ve sayısal yetenek testleri gibi genel yetenekle bağlantılı bir testtir. Testi alan bireylerden bir seri birbirini izleyen şekil dizisini izlemesi ve gereken son doğru şekli bulması istenir. Bu sorularda bireyler, şekillerin değişme ilkelelerini bulur ve bu ilkelere göre tamamlayıcı şekli belirler. Bu test ile tüm çalışanların görsel materyallere dikkat etme, algılama, yorumlama özellikleri ölçümlenmektedir.

Soyut kavrama yeteneği aynı zamanda, sözel ve sayısal veri gerektirmeyen pratik bilişsel yeteneği ölçümlemektedir. Bu özelliği nedeniyle, tüm alanlarda çalışanların iş performanslarını bilimsel olarak öngören etkin bir araçtır. İşe alma-yerleştirme ve kariyer gelişimi süreçlerinde kullanılmaktadır.

Soyut Kavrama Testi 25 sorudan oluşmaktadır ve uygulama süresi 10 dakikadır.

İçeriği Paylaş:

Benzer İçerikler:

Sözel Yetenek Testi

DBE Sözel Yetenek Testi, içerik sınıflandırmasına göre bilişsel testlerden spesifik yetenek testleri grubuna girer. Kavramlar ve algılar yardımıyla soyut ya ...

Şekilsel Yetenek Testi

DBE Şekilsel Yetenek Testi, içerik sınıflandırmasına göre spesifik yetenek testleri grubuna girer. Bu test şekilsel ifadelerle soyut kavrama, mekansal algı ve...

Mekansal Algı Testi

DBE Mekansal Algı Testi içerik sınıflandırmasına göre bilişsel testlerden spesifik yetenek testleri grubuna girer. Bilişsel yetenekler içinde önemli bir yere ...

Algılama Testi

DBE Algılama Testi içerik sınıflandırmasına göre bilişsel testlerden spesifik yetenek testleri grubuna girer. Daha çok idari operasyonel işlerdeki ...