Sözel ve Sayısal Yetenek Testi

Sözel ve Sayısal Yetenek Testi


DBE Sözel ve Sayısal Yetenek Testi içerik sınıflandırmasına göre bilişsel testlerden spesifik yetenek testleri grubuna girer.

Kavramlar ve algılar yardımıyla soyut ya da somut nesneler arasındaki ilişkiyi kavrayabilme, soyut düşünme, muhakeme etme ve bu zihinsel işlevleri uyumlu şekilde bir amaca yönelik olarak kullanabilme yetenekleri bilişsel yetenek olarak adlandırılmaktadır. Bilişsel yetenek; genel yetenek adıyla tüm bilişsel yetenekleri bir arada tanımlayabildiği gibi, sözel, sayısal ve uzamsal yetenek olarak ayrı ayrı da tanımlanabilmektedir.

Sözel ve sayısal test, bilişsel yetenek içindeki üst düzey sözel ve sayısal yetenekleri ölçmek üzere geliştirilmiştir. Sözel yetenek bölümü içinde; bireylerin okuduğunu anlama, yorumlayabilme, analiz ve sentezleme, eleştirel düşünebilme becerileri ölçümlenmeye çalışılmıştır. Sayısal bölüm içinde de; sayılardan anlam çıkarma, sayıları yorumlama ve sayılara dayalı eleştirel düşünmeye ilişkin sorular yer almıştır. Bu test ile özellikle orta ve üst düzey yöneticilerin iş dünyasına ilişkin raporları anlama, yorumlama ve konu hakkında eleştirel düşünebilme becerilerini yordayabilme amacı güdülmüştür.

Sözel ve Sayısal Yetenek Testi 50 sorudan oluşur ve uygulama süresi 45 dakikadır.

İçeriği Paylaş:

Benzer İçerikler:

Hafıza Testi

DBE Hafıza Testi, içerik sınıflandırmasına göre spesifik yetenek testleri grubuna girer. Daha çok idari ve operasyonel işlerdeki pozisyonların...

Algılama Testi

DBE Algılama Testi içerik sınıflandırmasına göre bilişsel testlerden spesifik yetenek testleri grubuna girer. Daha çok idari operasyonel işlerdeki ...

Mekanik Yetenek Testi

DBE Mekanik Yetenek Testi içerik sınıflandırmasına göre bilişsel testlerden spesifik yetenek testleri grubuna girer. Fizik ve mekanik ilkelerini günlük...

Sözel ve Sayısal Yetenek Testi

DBE Sözel ve Sayısal Yetenek Testi içerik sınıflandırmasına göre bilişsel testlerden spesifik yetenek testleri grubuna girer. Kavramlar ve algılar ...