Mekanik Yetenek Testi

Mekanik Yetenek Testi


DBE Mekanik Yetenek Testi içerik sınıflandırmasına göre bilişsel testlerden spesifik yetenek testleri grubuna girer. Fizik ve mekanik ilkelerini günlük yaşama ve iş yaşamına uyarlayabilme yeteneğini ölçen bir testtir.

Sorular şekil ağırlıklıdır ve çok kısa cümleler ile ifade edilmektedir. Özellikle teknik alanda çalışmakta olan teknisyenlerin, iş performansları adı geçen bu fizik ve mekanik ilkelerini kavramalarına bağlıdır. Günlük yaşantıda yer alan çeşitli şekiller arasındaki ilkeleri bulabilme ve yorumlayabilme becerisini ölçen bu test, işe alma ve yerleştirme ile kariyer gelişimi süreçlerinde kullanılmaktadır.

Mekanik yetenek testinin üç farklı düzey için farklı formu vardır, 30 sorudan oluşmaktadır ve uygulama süresi 10 dakikadır.

 

İçeriği Paylaş:

Benzer İçerikler:

Sözel Yetenek Testi

DBE Sözel Yetenek Testi, içerik sınıflandırmasına göre bilişsel testlerden spesifik yetenek testleri grubuna girer. Kavramlar ve algılar yardımıyla soyut ya ...

Genel Yetenek Testi

DBE Genel Yetenek Testi içerik sınıflandırmasına göre bilişsel testler grubuna girmektedir. Genel olarak zihnin problem çözme ve analitik düşünme yeteneğini ...

Şekilsel Yetenek Testi

DBE Şekilsel Yetenek Testi, içerik sınıflandırmasına göre spesifik yetenek testleri grubuna girer. Bu test şekilsel ifadelerle soyut kavrama, mekansal algı ve...

Detay Algılama Testi

DBE Detay Algılama Testi, içerik sınıflandırmasına göre bilişsel testlerden spesifik yetenek testleri grubuna girer. Daha çok teknik ve mekanik alanlardaki ...