Genel Yetenek Testi

Genel Yetenek Testi

DBE Genel Yetenek Testi içerik sınıflandırmasına göre bilişsel testler grubuna girmektedir.

Genel olarak zihnin problem çözme ve analitik düşünme yeteneğini ölçer. Testte ölçümlenen özellikler içinde öğrenme, öğrendiklerinden sonuç çıkarma, bunları yeni durumlara uygulama, analitik düşünme ve problem çözme yetenekleri yer almaktadır. Testte ölçümlenen sayısal, sözel ve soyut düşünme yeteneklerinin analoji, okuduğunu anlama, sıralama, temel matematiksel işlemler, sayısal-sözel-şekilsel dizilerdeki genel ilkenin bulunması gibi alt boyutları bulunmaktadır.

Genel yetenek testleri ölçtükleri boyutlar itibariyle, birçok iş için işin başarısını en iyi öngören araçtır. Zorluk düzeylerine göre farklılık gösterebilmekte ve çok çeşitli pozisyonlarda kullanılmaktadır.

60 sorudan oluşan genel yetenek testinin uygulama süresi 20 dakikadır.

İçeriği Paylaş:

Benzer İçerikler:

Sayısal Yetenek Testi

DBE Sayısal Yetenek Testi, içerik sınıflandırmasına göre bilişsel testlerden spesifik yetenek testleri grubuna girer. Kavramlar ve algılar yardımıyla ...

Yönetsel Aritmetik Testi

İçerik sınıflandırmasına göre bilişsel testlerden spesifik yetenek testleri grubuna girmektedir. Bir yöneticinin yönetsel sorumlulukları çerçevesinde; ...

Hafıza Testi

DBE Hafıza Testi, içerik sınıflandırmasına göre spesifik yetenek testleri grubuna girer. Daha çok idari ve operasyonel işlerdeki pozisyonların...

Genel Yetenek Testi

DBE Genel Yetenek Testi içerik sınıflandırmasına göre bilişsel testler grubuna girmektedir. Genel olarak zihnin problem çözme ve analitik düşünme yeteneğini ...