Sayısal Yetenek Testi

Sayısal Yetenek Testi


DBE Sayısal Yetenek Testi, içerik sınıflandırmasına göre bilişsel testlerden spesifik yetenek testleri grubuna girer.

Kavramlar ve algılar yardımıyla soyut ya da somut nesneler arasındaki ilişkiyi kavrayabilme, soyut düşünme, muhakeme etme ve bu zihinsel işlevleri uyumlu şekilde bir amaca yönelik olarak kullanabilme yetenekleri bilişsel yetenek olarak adlandırılmaktadır. Bilişsel yetenek; genel yetenek adıyla tüm bilişsel yetenekleri bir arada tanımlayabildiği gibi, sözel, sayısal ve uzamsal yetenek olarak ayrı ayrı da tanımlanabilmektedir.

Sayısal test, bilişsel yetenek içindeki üst düzey sayısal yetenekleri ölçmek üzere geliştirilmiştir. Sayısal bölüm içinde; sayılardan anlam çıkarma, sayıları yorumlama ve sayılara dayalı eleştirel düşünmeye ilişkin sorular yer almıştır. Bu test ile özellikle orta ve üst düzey yöneticilerin iş dünyasına ilişkin raporları anlama, yorumlama ve konu hakkında eleştirel düşünebilme becerilerini yordayabilme amacı güdülmüştür.

Test 30 sorudan oluşmaktadır ve süresi 25 dakikadır.

İçeriği Paylaş:

Benzer İçerikler:

Sözel ve Sayısal Yetenek Testi

DBE Sözel ve Sayısal Yetenek Testi içerik sınıflandırmasına göre bilişsel testlerden spesifik yetenek testleri grubuna girer. Kavramlar ve algılar ...

Mekanik Yetenek Testi

DBE Mekanik Yetenek Testi içerik sınıflandırmasına göre bilişsel testlerden spesifik yetenek testleri grubuna girer. Fizik ve mekanik ilkelerini günlük...

Sayısal Yetenek Testi

DBE Sayısal Yetenek Testi, içerik sınıflandırmasına göre bilişsel testlerden spesifik yetenek testleri grubuna girer. Kavramlar ve algılar yardımıyla ...

Genel Yetenek Testi

DBE Genel Yetenek Testi içerik sınıflandırmasına göre bilişsel testler grubuna girmektedir. Genel olarak zihnin problem çözme ve analitik düşünme yeteneğini ...