Doğru Performans Yönetim Sistemi

Doğru Performans Yönetim Sistemi

Diyelim ki, eğitime harcadığımızdan daha çok, yetenekli kişileri bulmak için,para harcıyoruz. Bunu yapmak için elimizde iyi tanımlanmış bir “yetenek havuzu” ve bunları ölçecek araçlarımız da var. Eğitim stratejilerini oluştururken, çalışanların zayıf yanlarını değil, tersine güçlü yanlarını ve yeteneklerini geliştirmelerine dikkat ...

İş En İyi Yapanındır

İş En İyi Yapanındır

Eğitim programları düzenlenirken çalışanların zayıf ve güçlü yanları belirlenir ve ne yazık ki çalışanların zayıf oldukları alanlara odaklanılır. Oysa büyük olasılıkla, en zayıf olan yanım, en gelişmemiş yeteneğimle ilgilidir. Eğitim, beceri geliştirir ama yetenek ya vardır ya da yoktur. Yapılacak şey; bende zaten var olan yeteneğimin yaşama...

Güçlü Yanımıza Odaklanmak

Güçlü Yanımıza Odaklanmak

Yıllar önce 15 yaşında dikkat bozukluğu olan bir danışanım vardı. Neredeyse tüm dersleri kötüydü ve okuldan atılma aşamasındaydı. Yaratıcılığı ve sahip olduğu inanılmaz yetenekleri okulda para etmiyordu. Üstelik basit ama sistemi rahatsız eden disiplin sorunları da tuz biber ekiyordu. Amerika’da bir okul bulundu. Okul yalnızca yeteneklerine ...

Olumsuzdan Kurtulmak Yetmez

Olumsuzdan Kurtulmak Yetmez

Gerek mutluluğu yakalamak, gerekse işyerinde verimi arttırmak söz konusu olduğunda olumsuzdan kurtulmak veya zayıfı geliştirmek genelde başvurulan yol oldu. Bu yaklaşımın, eğer olumsuz olan, benim yeteneklerimi kullanmama engel oluyorsa bir anlamı vardır. Hepimizin ortam uygunsa kullanabileceğimiz yeteneklerimiz, özelliklerimiz vardır. Yalnızca ...

Çalışanı Kazanmak

Çalışanı Kazanmak

İstersek biz de deneyebiliriz. Yarından başlayarak bir işi olan tanıdıklarımıza, çalışma arkadaşlarımıza şu soruyu sorabiliriz: “Son bir yıl içinde, işinde yeteri kadar takdir edildiğini düşünüyor musun?” Gallup araştırmasına göre, A.B.D.’de 30 sektörde ve 10.000 işyerinde çalışanların yaklaşık %70’i bir yıl içinde,...

İyimserlik ve Kötümserlik 2

İyimserlik ve Kötümserlik 2

Geçen hafta iyimser ya da karamsar olmanın genel olarak yaşamı, sağlığı ve işimizi etkilediğinden söz etmiştik. İyimserlerin depresyona çok daha fazla dirençli olduğunu, daha az hastalandıklarını, bağışıklık sisteminin daha güçlü olduğunu, daha çok yaşadıklarını, akademik başarılarının yüksek olduğunu ve pek çok işte daha başarılı olduklarını...

İyimserlik, Karamsarlık ve Başarı Üzeri

İyimserlik, Karamsarlık ve Başarı Üzeri

1999 Marmara Depreminden sonra bölgeye giden meslektaşlarımız çok ilginç bir durumla karşılaşmışlardı. Aslında bu, hiç beklemediğimiz ya da bizi çok şaşırtan bir durum değildi, ama canlı olarak görmek ve yaşamak farklı bir deneyimdi bizim için.. İnsanlar bir trajedi ya da bir felaket yaşadıklarında, o felaketi veya trajik durumu yaşayışları,...

İş Yaşamı ve Doyum

İş Yaşamı ve Doyum

İki hafta önce, “Mutluluk Satın Alınabilir mi?” başlıklı yazıda, kazanılan parayla mutluluk arasında bir ilişki olduğunu, ancak bir yerden sonra bu ilişkinin ortadan kalktığını söylemiştik. Yani daha fazla para, mutluluğu arttırmıyordu. İnsanlar gelir düzeylerine ve onun getirdiği yaşam tarzına bağlanıyorlar ama bu onların...

Şiddet ve Boyun Eğme

Şiddet ve Boyun Eğme

Genellikle sorulur: Nasıl oluyor da bir Hizbullah üyesi evinin bodrumunda bir insanı işkenceyle öldürüp, parçalara ayırıp gömüyor, sonra da, hiç bir şey olmamış gibi yukarı çıkıp, ellerini yıkadıktan sonra ailesiyle güle oynaya akşam yemeğini yiyebiliyor? Nasıl oluyor da bir “işkenceci” sabahtan akşama insanlara korkunç acılar...

Mutluluk Satın Alınabilir mi?

Mutluluk Satın Alınabilir mi?

Mutluluk Satın Alınabilir mi? İlerde mutluluktan çok söz edeceğiz: Mutluluğu tanımlıyabilir miyiz? Formülü var mıdır? Sürekli bir mutluluktan söz edebilir miyiz? Mutlulukla ilgili araştırmalar ne diyor? Bunlar ve daha pek çoğu, üzerinde duracağımız sorular olacak. Bugün özellikle mutlulukla para, yani refah düzeyi arasında bir ilişki var mı, bu ...