Marmara Depreminde DBE Terapistlerinin EMDR Çalışmaları

Marmara Depreminde DBE Terapistlerinin EMDR Çalışmaları

1999 Marmara Depremi’nden sonra DBE Terapistlerinin de yer aldığı EMDR çalışması International Journal of Stress Management/Uluslararası Stres Yönetimi Dergisi’nde yayımlandı.

DBE terapistlerinden Emre Konuk, İbrahim Eke, Hakan Yüksek ve Asena Yurtsever’in yanı sıra James Knipe ve Sinem Ostep tarafından 1999 Marmara Depremi sonrasında yapılan EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) müdahalelerinin Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) belirtilerine etkisini inceleyen “The Effects of Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Therapy on Posttraumatic Stress Disorder in Survivors of the 1999 Marmara, Turkey, Earthquake” isimli araştırmalarının makalesi International Journal of Stress Management’ın 2006 yılı 13. sayısında yayımlandı.

Yaklaşık 25.000 kişinin hayatını, 750.000 kişinin de evini kaybetmesine yol açan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nden sonra yapılan incelemelerde hayatta kalanların %70’ine varan bölümünde TSSB  belirtilerine rastlanmıştı. Özellikle doğal afetlerden sonra, mağdurların yaklaşık % 10-15’i olaydan çok kısa bir süre sonra toparlanarak olayın etkileriyle başa çıkabilirken yaklaşık %70 gibi bir bölümünün ise olaydan etkilendiği ve “stres tepkileri” gösterdiği bulgulanmıştır. Bu gruba giren kişilere yapılacak her tür destek ve özellikle psikososyal destek çalışmaları çok önemlidir. Kişilerin vermiş oldukları “stres tepkileri”nin uzun ya da kısa süreli olması kendilerine verilebilen destekle doğru orantılıdır. Geriye kalan %10-15 gibi bir bölüm ise travmatik olaylardan uzun süreli olarak etkilenebilmektedir.

Bu koşullarda, verilecek psikolojik desteğin hem kısa sürede etkili olması hem de afet sonrasının belirsizliği ve düzensizliği içinde uygulanabilir olması önem kazanıyor. Bütün bunlar göz önüne alındığında, EMDR, hem 3 ile 5 seansta etkisini göstermesi hem de danışanın ne travmatik deneyimini söze dökmesine ne de seanslar arasında herhangi bir ev ödevi yapmasına gerek duymaması bakımından uygun bir destek yöntemi olarak ortaya çıkıyor. 1999 Marmara Depremi sonrasında da, Türk Psikologlar Birliği İstanbul Şubesi’nin o zamanki Başkanı Emre Konuk’un aracılığıyla uluslar arası EMDR kuruluşlarıyla bağlantıya geçilmiş ve onların gönüllü desteğiyle Türkiye’den 309 terapistin EMDR eğitimi alması sağlanmıştır. Böylelikle, çadır kentlerde kurulan kliniklerde TSSB tanısı konulan yaklaşık 1500 kişi ücretsiz olarak EMDR terapisi görebilmiştir. Bu makaledeki araştırma ise yapılan bu çalışmadan seçilmiş bir örneklemi yansıtıyor.

Programa katılan kişilerden seçilen 41 kişilik bir örneklem ile yapılan takip çalışmasında ise ortalama olarak 90ar dakikalık 5 seansın katılımcıların %92,7’sinde semptomları giderdiği geri kalanında ise azalttığı görülmüştür. Tedavi öncesindeki ve sonrasındaki TSSB Semptomları ölçümlerinde anlamlı azalmalar görülmüş ve bu etkiler 6 ay sonra da gözlenmiştir. Ayrıca bu iyileşmeler, psikotropik ilaç kullanımından bağımsız olarak gerçekleşmiştir.

İçeriği Paylaş:

Benzer İçerikler :

BORDERLINE KİŞİLİK BOZUKLUĞU İLE YAŞAMAK

BORDERLINE KİŞİLİK BOZUKLUĞU İLE YAŞAMAK Günümüzde Borderline’ın gerçekte ne anlama geldiği ve nasıl tedavi edildiği konusunda çok fazla k...

NEDEN BAŞARIDAN KORKARIZ?

“Başarısızım.” Ve “Hedefime ulaşamadım.” Düşünceleri arasındaki farkı anlayabilmek çok önemlidir. Birçok dahi, ünlü olmadan önce ...

Psikoterapi Sizi Özgürleştirir

Psikoterapi Size Ne Kazandırır? Psikoterapi, bireyler arasında tartışma uyandıran ve hakkında herkesin görüşü olduğu bir alandır. İnsanların çoğu, ...

Öfkeyi Yaşamak

Yaşam boyu herkes çeşitli engellenmelerle karşılaşır: Trafik, işlerin zamanında yetişmemesi, çalışanların işe gelmemeleri, randevularına zamanında gelmeyenler, ...

İlginizi Çekebilir :

Ağlamak, Depresyon ve Erkek Olmak

Toplumda erkeklerin depresyonda olsalar bile ağlamaması gerektiği gibi geri kafalı bir kavram vardır. Tabii, kızlarının düğününde ya da sevilen birinin ...

Evlilik yorgunu olmamak için ne yapmalı?

Washington Üniversitesi öğretim üyesi, Seattle Evlilik ve Aile Enstitüsü kurucusu, dünyaca ünlü ilişki uzmanı Prof. Dr. John Gottman’ın evlilik yorgunu ...

DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü Trafik Kazaları Travma Projesi

EMDR Flash Teknik Grup Uygulamasının Travmatik Stres Belirtileri Üzerine Etkisinin Araştırılması Son 10 yıl içerisinde travmatik bir trafik kazası...

Hamilelikte yaşanan psikolojik süreçler nelerdir?

Planlı ve arzu edilen bir gebelik, bir kadının hayatta başına gelebilecek en önemli ve anlamlı yaşam olaylarından biridir. Bilimsel açıdan ise hamilelik...