Çalışan Destek Programları

Çalışan Destek Programları

Çalışan destek programlarının amacı, kurum genelinde geliştirilmesi planlanan “Çalışan İlişkileri Yönetimi” kapsamında, çalışanların iş ve özel yaşamlarında karşılaşabilecekleri zorlukları aşmalarını sağlamaya yardımcı olmak ve bunların uzman kişilerin desteği ile çözülmesi için bir platform oluşturmaktır.

Çalışan Destek Programları kapsamında uygulanan kısa süreli seminerler aşağıdaki gibidir. Seminer konuları ve içerikleri, kurum çalışanlarının ihtiyaçları doğrultusunda çeşitlendirilebilmektedir.

İş ve Özel Hayat Dengesi

Bir kişideki huzursuzluk diğer bir kişiyi de etkiler. Bu eğitimde, çalışanların iş ve özel hayatlarında karşılaştıkları zorlukları aşmalarına destek olmak, iş ve özel hayatın bütünsel bir bakış açısı içinde değerlendirilmesini sağlamak amaçlanmaktadır.

Uygulamalı Stres Yönetimi

Stres, vücudun iç ve dış uyaranlara karşı tepkisidir ve olumlu/olumsuz duygular yaşamamıza neden olabilir. Bu eğitimde, stresin olumsuz etkilerini azaltabilmek, olumlu etkilerini ise yönlendirebilmek için bir yol haritası sunmak ve bunları bireysel – kurumsal amaçlarla bütünleştirebilme becerisini kazandırmak amaçlanmaktadır.

Kaygı ve Kaygı Sorunlarıyla Başa Çıkabilmek

Kaygı yaşamaktan kaygılanmamak... Bu eğitimde, günlük yaşamda olası “Kaygı” süreçlerine yönelik önleyici yaklaşımları öğretmek, “Kaygı” yaşayanların ise baş etme becerileri kazanmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

Depresyonu Anlamak

Yaşadığımız çağda her beş kişiden biri yaşamı boyunca en az bir kez depresyon geçirmektedir ve
depresyon tanıdık bir yaşantı haline dönmektedir. Bu eğitimde, katılımcıların depresyonu anlamaları, depresyon ile baş etme yollarını öğrenmeleri, kendileri ve yakınları için depresyondan korunma yolları ile ilgili bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

İşyerinde Mobbing ile Başa Çıkma: Alternatif Yöntemler

İşyerinde psikolojik taciz anlamına gelen “Mobbing”e, her iş yerinde ve her organizasyonda rastlanabilir. Bu eğitim, Mobbing’in çalışanları nasıl etkilediğine, mobbing davranışını tanıma ve alternatif başa çıkma yöntemlerine odaklanmaktadır.

Kriz Durumlarında Psikolojik Destek Eğitimi

Travmatik herhangi bir olay gerçekleşmeden önce, travma konusunda bilgilenmek, konuyla ilgili farkındalık kazanmak ve strese dayanıklılığı arttırmayı amaçlayan bu eğitim, görünmeyen yaralar, yaşamsal krizler ya da başka bir değişle psikolojik travmayı kimi zaman bizi dizimizin üstüne çöktüren, kimi zaman güçlendiren ama her koşulda bizi sarsan krizlerle başetme becerilerimize odaklanmaktadır.

Kişisel Motivasyon

Bu eğitimde katılımcılar, kendi kişisel kaynaklarını ve sınırlarını tanıma ve bilinçli bir şekilde kullanmaya yönelik uygulamalar ile, hem iş performansını hem de kişisel tatmin ve motivasyonlarını geliştirmeye yönelik beceri ve yöntemleri pratik etme fırsatı bulacaklardır.

Öfke Yönetimi

Bu eğitimde kişiler, öfke kaynaklarını ve baş etme becerilerini fark edebilecek ve kişisel öfkesini tanımlayabilecek.

Zaman Yönetimi

Bu seminerde iş hayatında zamanımızı doğru yöneterek hedeflerimize daha az kaynak kullanarak ulaşma yöntemlerini tartışacağız. Zaman yönetimi yöntemleri ile verimliliği artırmanın yanı sıra stresimizi azaltma ve planlamanın önemini de konuşacağız.

Günümüzde Kadın Olmak

İçine doğduğumuz yüzyılın yabancısı mıyız? Hızlı tüketim ve bireysel kültürün etkisi insan ilişkilerine nasıl yansıyor? Postmodernizm kadın ve erkek ilişkilerini nasıl etkiliyor? Anne ve Baba rollerinin yeniden formatlanması mı gerekiyor? gibi soruların tartışılacağı bu seminerde Kadının toplumsal rolünü konuşacağız.

Kronik Başağrısı: Ne Yapabilirim?

Bu seminerde katılımcılara, migren ve gerilim tipi baş ağrısı gibi primer baş ağrılarında, ağrıyı azaltmaya yönelik pratik başetme teknikleri uygulamalı olarak öğretilecektir.

Yemekle Kavgayı Sonlandırmak

Bu seminerde, katılımcıların yemekle ilişkileri, kilo verme sürecinde yaşadıkları sıkıntılar belirlenerek, başa çıkma stratejileri interaktif bir şekilde tartışılacaktır.

Hayatımızdaki Zıt Roller

Bu eğitimle katılımcılar girip çıktıkları alt kimliklerine dair bir farkındalık geliştirecekler, kendilerini daha iyi tanıma fırsatı bulacaklar ve yakınlarındaki kişilerin de farklı ve birbirine benzemeyen, şaşırtıcı davranışlarını anlamlandırabileceklerdir.

Film İçerikli Eğitim Toplantıları

Önce filmin katılımcılarla birlikte seyredildiği, sonrasında belirlenen konu çerçevesinde sunum ve uygulamaların yapıldığı eğitim toplantılarıdır. Konu ve film listesi talep edilmesi halinde paylaşılmaktadır. Katılımcılarla interaktif geçen bu eğitimlerde amaç, filmler üzerinde değerlendirmeler yapılırken aslında kendi yaşamlarımızı konuşmak, çözümler bulmak ve filmlerin etkisi nedeniyle eğitimin kalıcılığını sağlamaktadır.

İş Yerinde Psikolojik Rahatsızlıkların Yansımaları, Kayıplar ve Baş Etme

Bu toplantıda, belirlenen sektörde çalışanların psikolojik sağlık sorunlarını, bu sorunlara yol açan mesleki risk faktörlerini ve bunlarla baş etmek için neler yapabileceğimizi tartışacağız.

Kayıp ve Yas

Çok sevilen bir insanın ölümü, yada önemli bir ilişkinin bitmesi gibi kayıplar her ne kadar hayatın doğal ve kaçınılmaz bir parçası olsa da, neredeyse hepimiz için hayli zorlayıcı deneyimlerdir. Kayıplar kişinin psikolojik dengesini altüst edebilir. Yaşanan kaybı, yaşamın bir parçası haline getirerek bununla yaşamayı öğrenmek zaman ve destek gerektirebilir. Bu atölye çalışmasının hedefi bu süreci anlamak ve atlatmanıza yardımcı olacak kaynaklarınızı kesfetmenize yardımcı olmak şeklinde düzenlenmiştir.

Çalışan Bağlılığı Nasıl Artırılır? Yöneticiler ve İK Neler Yapabilir?

Bu seminerde, katılımcılar, çalışan bağlılığını etkileyen faktörler ve birbirleriyle etkileşimleri  ile ilgili değerlendirme ve yorum yapma fırsatına kavuşacaklardır.

X Kuşağı Ne Der, Y Kuşağı Ne Anlar?

Bu seminerde BB, X, Y ve Z jenerasyonları arası iletişim kazaları örneklerle anlatılacak, kuşaklar arası iletişimin inceliklerine değinilecek ve nasıl daha etkin iletişim kurulabileceği öğretilecektir.

Hayatın İçinden Seminerleri

Üniversite/Lise düzeyi kültür seviyesine göre planlanmış, günlük yaşam ve iş yaşamında ilginç olan anekdotların paylaşılması ve yorumlanmasıdır. Bu paylaşım sırasında esprili bir konuşma dili kullanılmaktadır.

İş Yaşamında Düşüncelerimizin Etkisi ve Düşünceleri Yönetmek

Düşüncelerimiz mi bizi kontrol ediyor biz mi düşüncelerimizi yönetiyoruz? Zor duygularla nasıl başa çıkarız? Düşüncelerimiz iş yaşamına nasıl yansıyor? Bu sorulara cevap verecek, düşüncelerimizi ve duygularımızı yönetmenin yöntemlerini konuşacağız.

Lider Doğmak, Lider Olmak

"Liderlik" günümüz iş yaşamında gittikçe daha çok önem kazanmaktadır. Peki lider olarak mı doğulur, lider mi olunur? Bu soruya dair birçok çalışmadan yola çıkarak hazırlanan eğitimde/seminerde doğuştan gelen liderlik özellikleri, bu özellikleri değerlendirmenin yolları ve sonradan lider olmak adına kişilerin kendini nasıl geliştirebileceği ele alınacaktır.

Özgüven

Kendi değerimizin, güçlü yanlarımızın ve tabi ki sınırlarımızın farkına varmak; olumlu bakış açısı ve içsel güç oluşturur. Bu da kendi potansiyelimize ulaşmamızı ve gerçekte olabileceğimiz o özgüvenli ve özsaygısı yüksek olan kişiye dönüşmemizi sağlar. Bu eğitimde/seminerde kişilerarası ilişkilerde, özel ve iş yaşamında özgüvenin nasıl gelişebileceği üzerinde durulacaktır.

Anne-Babalara Yönelik Eğitimler

• Akıllı Ama Neden Başaramıyor: Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite Bozukluğu, Özel Öğrenme Bozukluğunu Tanıma ve DEHB’li Çocukla Yaşam

• Bebeklikten Okula Doğru Büyüyorum: Çocuğun Fiziksel, Sosyal, Duygusal Gelişimi

• Beni Leylekler Getirmedi! (0-12 Yaş): Çocuklarda Cinsel Gelişim

• Bana Neler Oluyor? (12-18): Ergenlerde cinsel gelişim

• Zor Çocuklar: Çocukta Uyum ve Davranış Sorunları

• Ayakları Yere Basan Bir Çocuk İstiyorum: Çocukta Özgüven ve Sorumluluk Geliştirme

• Eyvah Çocuğum Büyüyor: Çocukluktan Ergenliğe Aile İlişkileri

• Gelişimsel Korkular: Çocuk ve Korku

• Okul Zili Çalıyor: Çocuğunuz Okula Hazır mı?

• Çocuğuma Mutlu, Sağlıklı, Verimli Bir Gelecek Kazandırmak Benim Elimde: Onlara İyimser Bakış Açısını Öğretme

• Bakıcı Seçiminde Püf Noktalar: Çocuğunuza Uygun Bakıcıyı Seçme ve Onu Yönetme

• Anne Beni Yalnız Bırakma: Çocuklarda Ayrılık Anksiyetesi ve Okul Fobisi

• Ebeveynlik Felsefesi Geliştirmek: Anne-Baba Rolleri

• Başarılı Boşanma: Sağlıklı Boşanmanın Adımları

• Çocuk Oyuna Doymaz: İletişim Aracı Olarak Oyun

• Hayatı Onun Etrafında Dönmeye Başladı: Gençlerde Alkol, Uyuşturucu ve İnternet Bağımlılığı

• Müjde! İkiziniz Oldu: İkiz-Üçüz Çocuklar Yetiştirirken Nelere Dikkat Etmemiz Gerekir?

• Çocuğumun En Güçlü Yönlerini Bilmek İstiyorum: 8 Nörogelişimsel Alanın Tanıtımı

• Çocuğumun Başına Çok Kötü Bir Şey Geldi: Travma ve Çocuk

• Biz Bir Aileyiz: Anne-Baba-Çocuk İletişim Becerilerini Geliştirme

• Çocuklarda Davranış Değiştirme: Olumsuzların Yerine Olumluları Koyabilme

• Sınav Yaklaştı: Sınanma Duygusu ile Baş Edebilme - Sınavlara Hazırlık Sürecinde Çocuğunuza Nasıl Destek Olabilirsiniz?

• İyi Okuyabilse Kazanacak: Hızlı ve Etkin Okuma

• Yedi… Yemedi: Ergenlerde Yeme Bozuklukları

• Hamile Babalar: Babanın Çocuğa Hazırlığı

• Koruyuculuktan Sınırsızlığa: Ebeveyn Olarak Nerede Durmalıyım?

Eğitim Talep Formu

Bu listedeki eğitimler hakkında daha detaylı bilgi almak istediğiniz eğitim varsa eğitim talep formunu doldurarak bize ulaşabilirsiniz.

İçeriği Paylaş:

Benzer İçerikler:

Kişisel Gelişim Programları

Kişisel gelişim programları / eğitimleri bireylerin daha mutlu, daha verimli yaşaması, performansını etkileyen engelleri aşması ile mümkündür. DBE kişisel...

Çalışan Destek Programları

Çalışan destek programlarının amacı, kurum genelinde geliştirilmesi planlanan “Çalışan İlişkileri Yönetimi” kapsamında, çalışanların iş ve özel...

İş Yaşamına Yönelik Eğitim Programları

Temel Yönetim Becerileri İyi bir yönetici olabilmek için, bilginin yanı sıra temel yönetim becerilerinin kazanılması çok önemlidir. Bu eğitimde, bir...

DBE-FORTON KOÇLUK OKULU ICF AKREDİTE KOÇLUK EĞİTİMLERİ

DBE-FORTON Koçluk Okulu ICF akredite koçluk eğitimleri üç modülden oluşmaktadır ve ICF Koçluk sertfikasyonu için gerekli saatlerin tamamlanmasın...