DBE Bilgi Testleri

yetenek-testi

Genel Kültür Testi

Bireyin çeşitli konulardaki genel ve güncel bilgilerinin ölçülmesini sağlayan bir araçtır. Genellikle uzman ve üstü pozisyonlar için kullanılmakla beraber daha az nitelik gerektiren ancak kurumun müşteri ilişkileri süreçlerinde yer alan pozisyonlar için de kullanılabilmektedir.

Genel Kültür Testi, işe alım süreçlerinde bir karar ve eleme aracı olmaktan çok bireyin genel bilgi düzeyini belirlemek amacıyla uygulanmaktadır ve diğer testlerden farklı olarak, belirli aralıklarla güncellenmektedir.

Alan Bilgisi Testi

Bireyin sektöre özel hazırlanmış olan konulardaki bilgilerinin ölçülmesini sağlayan bir araçtır. Özellikle bankacılık sektöründeki firmalar için hazırlanmış olan test, ekonomi, finans, işletme, hukuk, muhasebe, genel bankacılık bilgileri ve mali analiz gibi konularda adayların bilgilerini ölçmektedir.

İngilizce Testi

Temel olarak bireyin İngilizce bilgisinin; dilbilgisi, sözcük bilgisi ve okuduğunu anlama boyutlarında değerlendirildiği bir bilgi testidir. Bu test, işi gereği İngilizce kullanması gereken tüm pozisyonlar için uygundur.

 

Teknik Bilgi Testi

Teknisyenlerin fabrikadaki mekanik işlerde kullanılan araç, ekipman ve makinaların kullanım amaçlarını ve diğer ilgili nesnelerle olan ilişkilerini anlama yeteneğini ölçmektedir.

 

Kompozisyon Sınavı

Adayların kendini ifade etme, düşündüklerini yazıya dökme ve dilbilgisi kuralları açısından bir bütün olarak değerlendirme gibi özelliklerini ölçmektedir.

Etiketler Alan Bilgisi Testi Genel Kültür Testi İngilizce Testi Kompozisyon Sınavı Teknik Bilgi Testi