Kurumsal Gelişim Merkezi

İş Yaşamında 360° Geribildirim Kültürü

İnsanlar artık daha iyi performans gösterebilmek için geribildirim kültürü olan şirketlerde çalışmak istemektedir. Harvard Business Review'de paylaşılan bir çalışma da bu görüşü desteklemekte ve çalışanların yüzde 72'sinin, yöneticilerinin düzeltici geribildirim sağlaması halinde performanslarının iyileşeceğini düşündüğünü göstermektedir. Aslında, çalışanlar, “Benden ne bekleniyor? Mevcut performansım ne durumda? Nasıl daha iyi olabilirim? Neyi değiştirebilir veya geliştirebilirim?” sorularına yanıt aramaktadır.

360 Derece Geribildirim, sergilenen performansın farklı kaynaklar tarafından nasıl algılandığının ölçülmesine yardımcı olan ve kişiye ayna tutulmasını sağlayan bir gelişim aracıdır. 360 derece değerlendirme yapılabilmesi için kaynak olarak üstlerden, eş düzeylerden, astlardan veya müşterilerden yararlanılmaktadır. Geribildirimler, çalışanların kendileri hakkındaki ‘kendi’ ve ‘diğer kaynakların’ düşünceleri arasındaki boşluğu kapatmaya yardımcı olmaktadır. 360 Derece Geribildirim süreci, çalışanların güçlü ve zayıf yönleriyle birlikte geliştirmeleri beklenen genel davranışları hakkında ihtiyaç duyulan bilgiler edinilmesini sağlamaktadır. Örneğin, kimi zaman potansiyelde sahip olduğumuz kadar iyi performans göstermediğimizi fark etmeyebiliriz ya da belki performansımızın yeterli olmadığının farkındayızdır ancak nasıl düzelteceğimiz hakkında fikrimiz yoktur. İşte tam da bu noktada, her gün birlikte çalıştığımız yöneticimizden, arkadaşlarımızdan ya da astlarımızdan geri bildirim almak, kişisel farkındalık kazanmamıza ve işlerimizi daha iyi yapmak için neleri değiştirebileceğimizi görmemize yardımcı olabilir. 360 Derece Geribildirim, ekip ortamında iletişim düzeyini ve kalitesini yükseltebilir; çalışan gelişimini teşvik edebilir; ekip performansını, üretkenliği ve verimliliği artırabilir. 360 Derece Geribildirimin temel amaçlarından biri de, kör noktaların güvenli bir şekilde ortaya çıkarılmasını sağlamaktır; bilinmeyen güçlerin ortaya çıkarılması performansı iyileştirmek açısından oldukça önemlidir. Bu yaklaşım, insanların kişisel farkındalıklarının artmasına yardımcı olur. Bireysel güçlü ve zayıf yönlerin öz farkındalığı, davranışlarda ve performansta iyileşmelere yol açarak genel takım performansına katkıda bulunabilir. Geribildirim süreci, şirketin genel verimliliğine yarar sağlamanın yanında çalışanlar için de yol gösterici bir ışık görevi görebilir.

McKinsey'den bir araştırma, çalışanlar arasındaki şeffaf iletişimin, verimliliği yüzde 25'e kadar artırmaya yardımcı olabileceğini göstermektedir. Geribildirim kültürü oluşturarak kurumsal hedeflerinizi daha net bir şekilde özetleyebilir, çalışanlarınızın performansını artırabilir, değerli hissetmelerini sağlayabilirsiniz.

Duygu YENİGÖKGÖZ - DBE Kurumsal Gelişim Merkezi

İçeriği Paylaş:

Benzer İçerikler :

Duygusal Dayanıklılık

Duygusal Dayanıklılık Duygusal dayanıklılık, kişinin değişime ve karışıklığa ayak uydurabilme kapasitesidir. Duygusal dayanıklılığı yüksek olan çalışanlar, ...

Kendine Güven ve Kendilik Sistemi

Bu yazıda “kendilik sistemi” ve bu sistemin bir parçası olan “kendine güven” kavramı ayrıntılı bir şekilde açıklanmaya çalışılacaktır. ...

Yalnızlaştıran Teknoloji

Artan Teknoloji Kullanımı, İnternet, Facebook, Twitter vs. İnsanları Yalnızlaştırıyor Artan teknoloji kullanımının insanları yalnızlaştırmasının ana ...

Tükenmişlik Sendromu

Epey oluyor, büyük bir şirketler grubunda çok başarılı bir geçmişe sahip olan, üst düzey yönetici bir danışanım, güven yitimi, panik atakları ve depresif...

İlginizi Çekebilir :

Patronunuza söylememeniz gereken 5 cümle

Günün büyük kısmını geçirdiğiniz iş yerindeki çalışma ortamının önemi ortada. İş arkadaşlarınızla iletişim kurmanın, teknolojinin nimetleri sağ olsun, artık ...

Mobbing

Mobbing kelimesi Latince’de psikolojik ve duygusal şiddet, baskı, kuşatma, taciz etmek, rahatsızlık ve sıkıntı vermek anlamına gelir. İş yerinde bazen ...

Pasif Agresiflere Karşı Sabırlı, Açık ve Net Olun

Öncelikle pasif-agresif davranış genel bir tutumsa, kolay değişmeyeceği bilinmeli. Çocukluktan gelen ve otomatik hale gelmiş bu davranış biçimi kişilerin ...

İş Yerinde Kavga ve Tartışma

Çalışanların işlerini kaybetmemesi için iş yeri düzen ve kurallarına uygun iş yeri barışını sağlayacak şekilde davranmaları son derece önemlidir. Bununla ...