Kurumsal Gelişim Merkezi

REKABETÇİ İŞ DÜNYASININ ÇEVİK YÖNETİCİLERİ

2001 yılında 17 ünlü yazılım geliştirme lideri bir araya geldi ve bugün projeleri yönetme şeklimizi değiştiren ve geliştiren “Agile Manifesto/ Çevik Manifesto”yu yazdılar.

Teknolojik gelişmelerin giderek arttığı 1990’ların başlarında “uygulama geliştirme krizi” yaşandı. O zamanlar müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik bir uygulamanın yazılımını geliştirmek ve uygulamayı kullanılabilir bir halde sunmak neredeyse üç yıl kadar sürüyordu ve bu üç yıl içerisinde müşterilerin ihtiyaçları büyük ölçüde değişmiş oluyordu. Bu yüzden birçok proje başarısızlıkla sonuçlanıyor, birçok yazılım şirketi büyük maddi kayıplar yaşıyordu. Yazılım geliştirme endüstrisindeki liderleri büyük hayal kırıklığına uğratan bu kriz, büyük liderlerin bir araya gelerek bir çözüm yolu aramaya motive etti. 2001 yılında 17 ünlü yazılım geliştirme lideri bir araya geldi ve bugün projeleri yönetme şeklimizi değiştiren ve geliştiren “Agile Manifesto/ Çevik Manifesto”yu yazdılar.

Çevik proje yönetiminin özü, “hareketlilik” anlamına gelen ve Latince “agere” yani yapmak, harekete geçmek” kelimesinden gelir. Bu, bir şeyi hızlı bir şekilde ileriye doğru hareket ettirme yeteneği anlamına gelir. Bu kavram Türkçe’ye çeviklik olarak yerleşti.

Proje yönetiminde çeviklik, beş temel özelliğe sahiptir.

  • Şeffaf olmak
  • Müşteri odaklı olmak: Çevik yönetim, günümüzde meydana gelen değişimlere hızla uyum sağlayarak ve yaptığı değişiklikler hakkında piyasadan geri bildirimler alarak daha çok gelişmeye odaklanan bir yönetim şeklidir.
  • Uyarlanabilir ve ihtiyaçlara göre dönüştürebilir işler üretmek: Müşterilerin ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmek ve onlara daha kaliteli ürünler sunabilmek için müşteri ile ortak çalışmaya, mümkün olduğunca hızlı geri bildirim almaya ve tüm süreçleri şeffaf bir şekilde yürütmeye odaklanır.
  • İşi sahiplenmek
  • Sürekli gelişime teşvik etmek

1. ŞEFFAF OLMAK

Çevik bir yönetim için, çalışanlar ve yöneticiler arasında kurulan iletişimin olabildiğince şeffaf, açık ve net olması gerekir. Çalışanlar birbirleriyle işleri nasıl yürüttüklerini ve kaydettikleri ilerlemeyi paylaşmalı, birbirlerini desteklemeli ve işleri nasıl daha iyi yapabilecekleri hakkında tartışabilmelidirler. Ayrıca çalışanlar, statülerini tehlikeye atma korkusu yaşamadan fikirlerini ve yaşadıkları problemleri özgürce paylaşabilme hakkında sahip olmalıdır. Çevik yöneticiler ise ekiplerinin hatalarını da başarıları kadar sahiplenmeli ve çözüm üretmek için çalışanlarla birlikte hareket edebilmelidir.

2. MÜŞTERİ ODAKLI OLMAK

“Müşteriler sizin çözümlerinizi değil kendi problemlerini umursuyorlar.” Dünyadaki en iyi çözüme sahip olsanız bile müşterileriniz, elinizdeki çözümlerin onlar için nasıl faydalı olacağını görmezlerse sizinle çalışmak istemeyeceklerdir. Bu yüzden müşterilerin ihtiyaçlarını iyi analiz edebilmeye odaklanılmalıdır.

3. UYARLANABİLİR VE İHTİYAÇLARA GÖRE DÖNÜŞTÜREBİLİR İŞLER ÜRETMEK

Çalışanlar yöneticilerinin planladığı ve parçalara böldüğü işleri yapmalıdırlar. Bu parçalar da müşterilere iş sürecinde sunulmalı ve ihtiyaçlarını ne kadar karşılayabileceği ile ilgili geri bildirimler alınmalıdır. Süreç, müşterilerin geri bildirimleri ve küçük parçaların iyileştirilmesiyle ilerlemelidir. Gelişen teknoloji ile müşterilerin hızla değişebilen ihtiyaçlarına uyum sağlayabilmenin ve gündemi yakalayabilmenin yolu buradan geçmektedir.

Çevik Proje Yapım ve Teslim Süreci Aşamaları Nelerdir?

Tasarlama: Müşteri için üst düzey bir ürün/hizmet vizyonu oluşturulmalı. Projede kimlerin yer alacağı belirlenmeli.

Tahmin Etme: Ekiplerin bir ürün veya bir hizmet gerçekleştirmek için ihtiyaçları analiz ettiği ve belirlenen vizyona uygun bir plan geliştirdikleri “tasavvur” aşaması.

Keşif: Müşterilerden olabildiğince hızlı geri bildirimler almayı hedefleyerek, planlanan akışa odaklı proje üzerinde çalışma süreci.

Uyarlama: Gereken koşullarda ürettiğiniz ürün/hizmetin gerçekleştirilme aşamasında yeni ihtiyaçlar doğrultusunda dönüştürülerek uyarlanma süreci.

Kapanış: Çalışma sürecinde edinilen önemli bilgilerin veya üretilen ürünün, çalışanlar ve yöneticilerle paylaşılarak projenin sonlandırılması.

4. SAHİPLENMEK

Daha etkili bir liderlik için sahiplenme duygusunu iş yerinde de gösterebilmek önemlidir. Gerçekte işin teknik detaylarına tamamen hâkim olabilecek kişiler çalışanlardır. Çevik liderler, çalışanlarının fikirlerine ve deneyimine güvenerek planlama ve karar verme sürecinin büyük bir bölümünü onlara teslim ederler. Çalışanlar da “patron”larının ne yapılması gerektiğini söylemesini beklemek yerine işbirliği yaparak, yüksek özgüvenle ve motivasyonla işlerini sürdürürler. Üstelik bu süreçte çalışanların liderlerine olan bağlılığı daha da artar. Liderler ise işlerin yönetilmesinden sorumlu olurlar. Liderler bu süreçte gerekli kaynakları sağlayan, işbirliğini ve gelişmeyi teşvik eden mentorlar haline gelirler.

5. SÜREKLİ GELİŞİME TEŞVİK ETMEK

Çevik proje yönetiminin en önemli özelliklerinden biri, çalışanların sürekli gelişim ve iyileşmeye teşvik edildiği bir ortam yaratmaktır. Uzun aralarla alınan eğitimlerden farklı olarak çalışanlar projenin yapılış sürecinde kendilerini geliştirebilmek için birçok fırsat yakalayabilirler.

Çevik proje yönetimi sürecinin, geleneksel proje yönetimi sürecinden en büyük farkı “Keşif” aşamasıdır. Bu aşamada üretilen ürünün ya da hizmetin tamamlanmasını beklemek yerine, biten küçük parçalar sürekli piyasaya sürülür, geri bildirimlere göre proje geliştirilmeye devam edilir.

Tüm bunlar bir araya geldiğinde bir projeyi Çevik Manifesto’ya uygun bir şekilde yönetebilirsiniz.

KAYNAK
Rigby D.,Sutherland J., &Takeuchi H., ( Mayıs 2016). EmbracingAgile. Harvard Business Review

DBE Kurumsal Ölçme / Değerlendirme ve Eğitim Merkezi
Bizi Arayın  Eğitmenlerimiz

İçeriği Paylaş:

Benzer İçerikler :

Kendine Güven ve Kendilik Sistemi

Bu yazıda “kendilik sistemi” ve bu sistemin bir parçası olan “kendine güven” kavramı ayrıntılı bir şekilde açıklanmaya çalışılacaktır. ...

STRESE DAİR

İş yaşamında, çalışanların yoğun stres altında olmasının hem bireysel hem de kurumsal birtakım sonuçları vardır. Stresin bağışıklık sistemini zayıflatara...

Çalışanların Ruh Sağlığını Korumak: İK’ya Düşen Roller?

Çalışan Memnuniyeti araştırmalarında en çok sorgulanan konular; Fiziksel Çalışma Ortamı, Psikolojik Çalışma Ortamı, İlk Yönetici, Üst Yönetim, Ücretlendirme ve ...

İNSAN, BAŞARI VE SAYGINLIK

İnsan, doğası gereği dünyaya gözlerini açtığından itibaren muhtaç bir varlıktır. Hayatta kalabilmek için belli süre bir yardımcıya, desteğe ve yanında onunla ...

İlginizi Çekebilir :

Velilerle İletişimde Etkin Olabilmek

Öğretmenler en çok hangi veliler ile iletişim kurmakta zorlanıyor? Hemen hemen her öğretmenin konuşmaktan kaçındığı, rahatsız olduğu, iletişim kurmakta...

Etkili Liderlik

“GÜÇLÜ OLAN DEĞİL FARKLILAŞAN YAŞAR, FARKLILAŞMAYAN YOK OLUR.” Sosyal nitelikli varlıklar olarak grup halinde yaşamak ve bir gruba ait olmak ...

Belleğimizi Geliştirmek Mümkün mü?

1993 yılının Ağustos ayında Londra’da yapılan II. Dünya Bellek Şampiyonası’nın birincisi, 2 dakikalık aralıklarla sunulan 100 sayıyı ezberlemiş ve ...

Vücut Dili Benliği Şekillendiriyor

Konuşmama, sizlere ücretsiz olarak, hayata dair bir püf noktası vererek başlamak istiyorum. Bunun için sizden istenen tek şey ise duruşunuzu iki dakikalığına ...