Didem Altay

Uzmanlık alanı çocuk, ergen ve yetişkin olan Dr. Didem Altay, Simon Fraser Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunudur. Klinik Psikoloji yüksek lisansı sonrası doktorasını Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Bölümünde tamamlamıştır. Doktora tezini çocukluk çağı olumsuz deneyimleri ve ebeveyn hastalığının sağlık kaygısı ile ilişkisi üzerine yapmıştır.

Oyun Terapileri alanında temel eğitimlerini The Canadian Association for Play Therapy (CAPT) ve Association of Play Therapy (APT) tarafından akredite 350 saatlik teorik eğitimini süpervizyon eşliğinde tamamlayarak Çocuk Psikoterapisti ve Oyun Terapisti sertifikasını almıştır. Amerika’da oyun terapisi ve aile-çocuk ilişkisini güçlendirme konusunda uzman ileri gelen kuruluşlarından olan Family Enhancement & Play Therapy’nin kurucusu  RiseVan Fleet tarafından verilen Filial Terapi ve University of North Texas’a bağlı Center for Play Therapy’de Çocuk Merkezli Oyun Terapisi eğitimlerini tamamlamıştır. Akademik ve klinik çalışmalarında psikolojik travmalar üzerine yoğunlaşan Psikolog Dr. Didem Altay,Dr. Bessel Van Der Kolk liderliğinde The Trauma Center’da Travmatik Stres Sertifika programını tamamlamıştır.

Klinik çalışmalarında seansları temel olarak travma bakış açısı ile formüle etmekte olup, EMDR, Bilişsel Davranışçı ve Çözüm Odaklı ekollerden faydalanmaktadır. Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimini Beck Enstitüsü’nde süpervizyon eşliğinde tamamlamış, Brief London’da ileri düzey eğitimlerini, EMDR I. Düzeyi Londra’da Sandi Richman’dan ve II.Düzey ise DBE bünyesinde Emre Konuk ve Asena Yurtsever’den almıştır.

Çocuk ve ergenlerle terapi seanslarında psikolojik travmalar (boşanma, kayıp, medical travmalar, hastalık vs.),depresyon, kaygı bozuklukları (ayrılık anksiyete, okul korkusu, panik atak, sağlık kaygısı, sosyal fobi vb.), aile-çocuk ilişkisi ve ebeveynlik danışmanlığı, öfke-kontrol,ve yeme bozuklukları ile çalışmaktadır.

Yetişkinlerle seanslarında çocukluk çağı travmaları, travma sonrası stress bozukluğu kayıp, yas, depresyon, kaygı bozuklukları (panik atak, fobiler vb.),öfke problemleri, yeme bozuklukları, özgüven, yetersizlik ve değersizlik duyguları ile çalışmaktadır.

2014 yılından bu yana farklı üniversitelerin psikoloji ve psikolojik danışmanlık bölümlerinde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders vermekte ve aynı zamanda DBE bünyesinde çocuk, ergen ve yetişkinlerle klinik çalışmalarına devam etmektedir.

* British Psychological Society, Association of Play Therapy (APT), Canadian Association of Play Therapy (CACP), EMDR ve Türk Psikologlar Derneği üyesidir.
* EMDR Avrupa Onaylı Akredite terapistidir
* Health Care & Professional Council (HCPC)’de kayıtlı Registered Psychologist 
* British Psychological Society tarafından Chartered Psychologist (CPsychol) statüsüne sahiptir.

*İngilizce terapi de uygulamaktadır.

Terapistlerimiz:

Didem Altay

Uzmanlık alanı çocuk, ergen ve yetişkin olan Dr. Didem Altay, Simon Fraser Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunudur. Klinik Psikoloji yüksek lisansı sonrası ...

Ece Eryılmaz

Uzman Klinik Psikolog Ece Eryılmaz, F.M.V Özel Ayazağa Işık Lisesinden mezun olduktan sonra, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünü yüksek onur ...

Gülşah Ergin

Klinik Psikolog Gülşah Ergin, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi’nde Psikolojik Danışmanlık alanında tamamladıktan sonra İngiltere’ye giderek ...

Pınar Çelik

Klinik Psikolog Pınar Çelik, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KKK) Psikoloji Bölümünden mezun  olmuştur. Lisans eğitimi...