Kurumsal Gelişim Merkezi

Kariyer Yönetimi Sürecinde Karşılaşılabilecek Problemler

Kariyer Yönetimi Sürecinde Karşılaşılabilecek Problemler

Kurumların kariyer yönetim süreçleri yoksa veya var olan kariyer yönetim süreçleri doğru işlemiyorsa birçok problemle karşılaşılabilir. Bu problemlerden örnekleri aşağıda bulabilirsiniz:

İşten ayrılma oranları yüksek olabilir.

İşe yeni girenlerin kurumu benimsememeleri ve kısa sürede istifa etme oranları yükselebilir.

Önemli pozisyonlarda çalışacak eleman bulmak zor olabilir.

Yüksek performanslı çalışanların işten ayrılma oranları artabilir.

Şirketlerde bazı çalışanlar kendi konularında uzmandırlar. Kariyer yönetiminin olmaması yedekleme yapmadan çalışma anlamına gelmektedir. Yedekleme yapılmadığı için spesifik bir konuda çalışan bir kişinin işten ayrılması halinde şirketin zor durumda kalması kaçınılmaz olabilir.

Deneyimli bir genel müdür tarafından yönetilmesi bir şirket için çok önemlidir. Şirketin faaliyet alanında deneyimi olmayan bir genel müdürün operasyonu üstlendiğini varsayalım; bu kişi kariyer yollarını ve kimin nereye daha uygun olabileceğini yada çalışanların becerileri ve deneyimlerini değerlendiremeyebilir. Şirkette kariyer taşlarını doğru yerlere koyamayabilir. Kariyer yönetimi adına gerekli adımları atmakta zorluk yaşayabilir ve bu durum karşısında çalışanları kaybetme riski yükselebilir.

Kişilerin hangi konuda potansiyeli olduğu iyi anlaşılmalıdır.
Kariyer yönetimi olmayan bir kurum kişileri ve koltukları ayırmakta zorluk çekebilir. Kariyer yönetimi ile kişilerin becerileri ve yetenekleri iyi analiz edilmeli ve koltuk ile kişi ayrı tutulmalıdır. Kişilerin deneyim, bilgi ve becerilerine göre kariyer planları yapılmalıdır.

Nitelikleri kuvvetli kişiler, şirket içerisinde bazı departmanlarda çalışmak istememektedirler. Bu departmanlar çalışanlara soğuk ve sıkıcı görünebilir, böyle departmanları sıcak hale getirmek için çalışılmalıdır. Kariyer yönetimi ile kişilere bu departmanlarda çalışmalarının onlara iyi bir deneyim kazandıracağını anlatmak ve kariyer planlamaları ile yükselebileceklerini belirtmek gerekir.

Örnek: Satış elemanları genelde satış destek bölümünde çalışmak istememektedirler. Satış destek bölümünü çekici hale getirmeli ve bu bölümde çalıştıktan sonra burada edindikleri deneyim ile hedefledikleri noktaya gelmelerinin daha kolay olabileceği anlatılmalıdır.

Şirketlerde bazı departmanlardaki yöneticiler, iyi ve nitelikli elemanlarının başka departmanlara geçmelerini istememektedirler. Bunun nedeninin nitelikli elemanların yerini dolduramama kaygısı olduğuna inanmaktadırlar. Şirketlerde kariyer yönetimi yapılmadığı takdirde iyi ve nitelikli elemanların yeri aşağıdan yetişmiş elemanlarla doldurulamaz. Kariyer yönetimi ile departmanlara alternatif elemanlar sunulabilmelidir.

Şirketlerde yöneticilik atamalarında yüksek başarısızlık oranları görülmektedir. Kariyer yönetiminin olmaması nedeniyle çalışanları iyi analiz etmekte güçlük çekmektedirler. Bu sorun karşısında da ilk yöneticilik atamalarında başarısızlıklarla karşılaşılması kaçınılmazdır. Kişiler işlerinde başarılı olabilirler ancak bu iyi bir yönetici olacakları anlamına gelmemektedir. Kişilerin yetkinlikleri iyi analiz edilmelidir ki bu da iyi organize edilen bir kariyer yönetimine bağlıdır.

Şirketlerde bazı yöneticiler duraklamaya girebilir. Bu yöneticiler ile beraber çalışan diğer elemanlarda moral bozukluğu ve performans düşüklüğü gözlemlenebilir. Aynı pozisyonda uzun süredir çalışan yöneticiler çevrelerine negatif yorumlarda bulunabilirler. Örnek verecek olursak “Bak beş yıldır bu şirketteyim bir yere gelemedim!” gibi. Kariyer yönetimi ile kişilere kariyer planı yapılabilir ve bu problem çözülebilir.

Kariyer geliştirmeye kaynak ayırılmaması şirkete uzun vadede problem yaratabilir. Kariyer yönetimi için kaynak ayrılmalıdır. Çalışanlara onlara uygun eğitim programları verilebilir.

Şirketlerde yaşanan şirket evliliği ile bazı çalışanlar şirket birleşmesi sonucu kendi konumlarını tehlikede hissedip işten ayrılabiliyorlar. Özellikle üst kademelerdeki yöneticiler şirketlerde kariyer planlaması olmadığı için kendilerine alternatif bir pozisyon görememektedirler ve bu durum karşısında istifalar kaçınılmaz olmaktadır. Yönetim olarak çalışanların kariyer yönetimi ile şirket evlilikleri sonucu her çalışanın niteliklerine ve becerilerine göre değerlendirilecekleri anlatmalı ve onları kaybetmek yerine kazanılmalıdır.

Kariyer Yönetim Süreçleri ile ilgili daha fazla bilgi edinmek ve profesyonel destek almak için kgm@dbe.com.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

DBE Kurumsal Ölçme / Değerlendirme ve Eğitim Merkezi
Bizi Arayın  Eğitmenlerimiz

Benzer İçerikler :

YENİ BİR İŞE GİRDİĞİNİZDE NELERE DİKKAT ETMELİSİNİZ?

İster üniversiteden yeni mezun olun ister 20 yıldır iş dünyasının içinde olun, yeni bir işe başlamak göz korkutucu olabilir. Yeni bir çalışma ortamına...

SON 35 YILDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE YAŞANAN GELİŞMELER

“Personel yönetimi 1980’li yılların sonlarının ardından insan kaynakları yönetimine doğru bir değişime uğramıştır. İK yönetiminde işgücü...

UZAKTAN ÇALIŞMA MODELLERİ

Aşağıda belirtilen uzaktan çalışma modellerini göz önünde bulundurarak hangi çalışma modelinin şirketiniz için faydalı olacağına karar ...

İş Dünyasında Kadın Liderliği

“Liderlik güzelliğe benzer ve tanımlaması zordur, fakat onu gördüğünüzde hemen tanırsınız.” Liderler bulunduğu çevreyi; zekasıyla, bilgi ...

İlginizi Çekebilir :

5 BASAMAKTA EN DOĞRU HİBRİT ÇALIŞMA MODELİNİ OLUŞTURMAK

“En ilerici ve yenilikçi şirketler bile henüz hangi sistemin ne kadar işe yaradığını tam olarak çözebilmiş değiller. Yöneticilerin en uygun çalışma ...

Çalışanı Motive Etmek İçin Yapılan 3 Büyük Yanlış

Son dönemde sürdürülebilir başarı çok moda bir deyiş oldu. İnnovasyondur, teknolojidir, pazarlamadır seferber oldu da, insan odağı hep atlandı. İşin özü, ...

Yaratıcı Sınıfı Kazanmak İçin...

İnsan yaratıcılığını öne çıkaran ve ciddi şekilde kullanan ekonomik ve sosyal sistemlerin geliştirildiği bir dönemde yaşıyoruz. Global ekonomide rekabet ...

Koçluk ve Liderlik Eğitimlerine Yılda 69 Milyon Dolar Harcanıyor

Türkiye’nin içinde bulunduğu Doğu Avrupa Bölgesi’ndeki şirketlerin büyük bölümü koçluk ve liderlik eğitimlerine yılda yaklaşık 69 milyon dolar ...