Birgül Gülen

Birgül Gülen, 2009 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olup sonrasında ‘Klinik psikolog’ ünvanını aldı. Gaziantep Psikiyatri A.B.D.- Ruh Sağlığına Destek ve Koruma yüksek lisans programında özel öğrenci olarak eğitim aldı.

Lisans boyunca çeşitli kulüp ve derneklerde gönüllü çalışmalarda bulundu; yurt içi ve yurt dışında seminer ve kongrelere katıldı. 2007 yılında Yeniden Derneği ile ilk ve ortaöğretim kurumlarında grup çalışmaları yürüttü. Çapa Bağımlılık Tedavisi Eğitim Programını başarıyla tamamladı ve stajını da Çapa Bağımlılık Anabilim Dalı’nda yaptı. Akabinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda 2 yıl boyunca gönüllü olarak, ayakta ve yatan hastalarla çalıştı.

Dr. David J. Powell ve ekibinin süpervizyonu eşliğinde Gaziantep Belediyesi’ne bağlı bir merkezde psikolog olarak çalıştı. Bireysel psikoterapi ile aile görüşmeleri, psikoeğitim ve grup terapileri yürüttü.Takip eden yıllarda İstanbul’da özel bir hastanede psikolog olarak bir süre çalıştıktan sonra; 2013-2014 yılları arasında UNICEF Çocuk Dostu Alan Projesi kapsamında Kilis Suriyeli Mülteci kampında travma yaşayan ergen ve çocuklara psikososyal destek verdi. Terapist ve saha koordinatörü olarak, savaş travması mağdurlarına tercüman aracılığı ile EMDR travma tedavisi uygulanan çalışmada yer aldı. Çalışma, 2017 yılında EMDR Avrupa Derneğinin en prestijli ödülü kabul edilen Francine Shapiro ödülünü kazandı. Harvard Medical School ögretim üyesi Dr. Devon Hinton’ın Transdiagnostic CA-CBT protokolunun Türkiye adaptasyonu ve anksiyete ve depresyon tanılı ergenlerde uygulaması çalışmasında yer aldı. Türkiye de ilk defa yapılan DBT beceri grupları uygulamaları içinde bulunduğuçalışma, uluslararası platformlarda sunuldu.

İstanbul’a döndükten sonra Moodist Psikiyatri ve Nöroloji hastanesinde servisten sorumlu psikolog olarak bir süre çalıştıktan sonra; Dr Bob Lynn tarafından süpervize edilen Avcılar Belediyesi bünyesinde bulunan Danışmanlık ve Takip merkezinde klinik direktör olarak görev aldı.

EMDR uygulayıcısı olmakla beraber, Psikodrama, Bilişsel Davranışçı Terapi, Grup Terapisi ve Stratejik Aile terapisi gibi birçok eğitim aldı. The Linehan Institute tarafından Türkiye’de gerçekleştirilen yoğunlaştırılmış Diyalektik Davranış Terapisi eğitim ve süpervizyonunu tamamlayan Birgül Gülen, Prof. Dr. Hanna Nita Scherler’dan aldığı Gestalt Terapi eğitiminde 10. yılını tamamlamış olup, grup çalışmalarına devam etmektedir. Klinik çalışmalarında yetişkin ve ergenlerle çalışmakta, bütüncül bir terapi yaklaşımını esas almaktadır.

AKADEMİK YAYINLAR

  • Acarturk, C., Alyanak, B., Çetinkaya, M., Gülen, B., Jalal, B., Hinton, D., E., (2019) Adaptation of Trans diagnostic CBT for Turkish Adolescents: Examples from Culturally Adapted Multiplex CBT, Cognitive and Behavioral Practice,
  • Acarturk, Z. C., Abuhamdeh, S., Jalal, B., Unaldı, N., Alyanak, B., Çetinkaya, M., Gülen, B., Hinton, D. (2019). Culturally adapted trans diagnostic CBT for SSRI resistant Turkish adoles-cents: A pilot study. American Journal of Orthopsychiatry, 89 (2), 222-227.
  • Acarturk, C., Çetinkaya, M., Senay, I., Gulen, B., Aker, T.; Hinton, D., (2018). Prevalence and Predictors of Posttraumatic Stress and Depression Symptoms Among Syrian Refugees in a Refu-gee Camp The Journal of Nervous and Mental Disease. 206(1):40–45 doi:10.1097/NMD.0000000000000693
  • Acarturk, C., Konuk, E., Çetinkaya, M., Senay, I., Sijbrandij, M., Gulen, B., Cuijpers, P. (2016). The efficacy of eye movement desensitization and reprocessing for posttraumatic stress disorder and depression among Syrian refugees: results of a randomized controlled trial. Psychological Medicine.

Terapistlerimiz:

Altuna Türkoğlu

Uzman Psikolog Altuna Türkoğlu Lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünde onur derecesiyle tamamlamıştır. Lisans eğitiminin...

Birgül Gülen

Birgül Gülen, 2009 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olup sonrasında ‘Klinik psikolog’ ünvanını aldı. Gaziantep ...

Ceren Başak Araz

Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi’nde onur derecesiyle tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini Okan Üniversitesi’nde Klinik Sağlık ...

Didem Altay

Uzmanlık alanı çocuk, ergen ve yetişkin olan Dr. Didem Altay, Simon Fraser Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunudur. Klinik Psikoloji yüksek lisansı sonrası ...

Duygu Semiz

Klinik Psikolog Duygu Semiz, Uludağ Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünden 2005 yılında mezun olmuştur. 2021 yılında İstanbul...

Emre Konuk

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Derecesi’ni Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden alan Konuk, Aile Terapisi eğitimini MRI Mental Research ...

Erkin Ünalan

Uzman Psikolog Erkin Ünalan, Pertevniyal Lisesi’nden mezun oldu. Bir dönemi Belçika’daki Gent Üniversitesi’nde olmak üzere İstanbul Bilgi...

Feryal Tükel

Uzman, Birey, Çift ve Aile Terapisti Feryal Tükel, İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programının ardından, İstanbul Bilgi...

Gülşah Özen

Klinik Psikolog Gülşah Özen, Lise öğrenimini Belçika’nın Sint-Guido-Instituut Lisesi’nde tamamlamış, üniversite öğrenimine yine Belçika’da ...

İnci Canoğulları

İlk, orta ve lise öğrenimini Bursa’da tamamladıktan sonra lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümünde onur derecesiyle...

Mustafa Çetinkaya

Mustafa Çetinkaya, Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünden onur derecesi ile ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden de yüksek onur ...

Zeynep Zat

Uzman Psikolog Zeynep Zat, Psikoloji lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde alarak buradan derece ile mezun olmuştur. Eğitimi süresince gösterdiği ...