Herkese Yönelik Açık Eğitimler ve Seminerler

Herkese Yönelik Açık Eğitimler ve Seminerler

Krize Müdahale Eğitimi

Travmatik herhangi bir olay gerçekleşmeden önce, travma konusunda bilgilenmek, konuyla ilgili farkındalık kazanmak ve strese dayanıklılığı arttırmayı amaçlayan Krize Müdahale Eğitimi, görünmeyen yaralar, yaşamsal krizler ya da başka bir değişle psikolojik travmayı kimi zaman bizi dizimizin üstüne çöktüren, kimi zaman güçlendiren ama her koşulda bizi sarsan krizlerle baş etme becerilerimize odaklanmaktadır.

Depresyonu Anlamak

Yaşadığımız çağda her beş kişiden biri yaşamı boyunca en az bir kez depresyon geçirmektedir ve depresyon tanıdık bir yaşantı haline dönmektedir. Bu eğitimde, katılımcıların depresyonu anlamaları, depresyon ile baş etme yollarını öğrenmeleri, kendileri ve yakınları için depresyondan korunma yolları ile ilgili bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

Öfke Yönetimi

Öfke, tüm insanların zaman zaman yaşadığı, uygun ifade edildiğinde olumlu sonuçlar doğuran normal ve sağlıklı bir duygudur. Engellenme, istenmeyen sonuçlar ve karşılanmayan beklentiler öfkeyi ortaya çıkartan ve arttıran nedenlerin başında gelmektedir. Bu durum kişinin ilişkilerini kısıtlamasına, hedeflerinden uzaklaşmasına, olayların gidişatını yönlendirememesine neden olmaktadır. Normal bir duygu olan öfkenin bu olumsuz sonuçlara sebep olmaması için, öfke duygusunun tanınması, kabul edilmesi ve işlevsel bir biçimde ifade edilebilmesi gerekmektedir. Öfke Yönetimi Eğitimde, katılımcıların öfke duygusuna ait farkındalıklarının artırılması ve öfke yönetim becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Güvenli Davranış Geliştirme (Hayır Diyemiyorum)

Güvenli Davranış, gerek iş yaşamında gerekse özel yaşamda kişinin duygu, düşünce, istek ve ihtiyaçlarını karşısındakilere çekinmeden veya saldırganlaşmadan, açık ve net bir şekilde ifade edebilmesidir. Güvenli Davranış Geliştirme Eğitiminin amacı, katılımcıların, günlük yaşamda ve iş yaşamında karşılaşılan çekingen (pasif) ve saldırgan (agresif) davranışlarla baş edebilmeleri, farklı durum, olay ve kişiler karşısında daha etkin davranışlar sergileyebilmeleri için gerekli becerileri kazanmalarıdır.

Stres Yönetimine Yeni Bir Yaklaşım

Akut ve kronik yorgunluk olarak da tanımlayabileceğimiz “stres” konusunda yaygın inançlar ve yaptığımız yanlışlar nelerdir? Bugüne kadar yanlış stres tanımına dayanarak yapılan müdahalelerin sonuçsuz kalması doğaldır. Stres Yönetimine Yeni Bir Yaklaşım Eğitimi'nde, doğru bilgileri, kullanabileceğimiz bir formatta ele almak amaçlanmaktadır.

Stres ve Rahatlama Teknikleri

Günlük hayat akışı içerisinde, olağan yaşam güçlükleri de dahil olmak üzere, tüm yaşam güçlüklerine karşı verdiğimiz fizyolojik ve psikolojik bir tepki olarak tanımlanabilir. Bu açıdan bakıldığında stressiz bir yaşam düşünülemez. Ancak stresli durumlar yönetilebilir ve stresin kişinin üzerindeki olumsuz etkileri azaltılabilir. Stres ve Rahatlama Teknikleri Eğitiminin amacı, stresin bedenimizdeki olumsuz etkilerini azaltmak ve stresi kontrol edebilmek için gereken bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Kaygı ve Kaygı Sorunlarıyla Başa Çıkabilmek

Kaygı yaşamaktan kaygılanmamak... Kaygı ve Kaygı Sorunlarıyla Başa Çıkabilmek Eğitimde, katılımcılara günlük yaşamda olası “Kaygı” süreçlerine yönelik önleyici yaklaşımları öğretmek ve “Kaygı” yaratan durumlarla etkin bir şekilde baş edebilmeleri için gerekli becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır.

Psikodrama Grupları

Psikodrama; eylem yoluyla farkındalık kazanma, duygu ve düşünceleri ifade etme, değişim ve dönüşüm sürecidir. Psikodrama kullanılarak oluşturulan gruplarda grubun belirlediği temalar üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Takım oluşturma, işyeri bağlılığı, iletişim becerileri , liderlik, öfke kontrolü, aşk, annelik gibi birbirinden farklı pek çok konularda grup çalışmaları yapılabilmektedir.

Sanat - Psikodrama Yaşantı Grubu

Bu çalışmada, katılımcıların geçmiş ile bugünü buluşturmaları ve geçmiş anıların tamir edici gücünü kullanarak, bugüne olumlu deneyimler olarak aktarmaları desteklenmektedir. Sanat, kil, şiir, hikaye ve drama tekniklerinin ağırlıklı olarak kullanıldığı bu eğitimde, kişisel hikayelerle karşılaşma, tamir etme ve yeniden oluşturma hedeflenmektedir.

Uçuş Korkusu

Uçak ile yolculuk edenlerin sayısının oldukça kabarık olduğu günümüzde, araştırmalar yolcuların 1/3’nin uçmak ile ilgili endişe taşıdığını söylemekteler. Bir gün sürecek olan bu atölye çalışmasında, katılımcıların seyahat ederken daha huzurlu bir uçuş süresi yaşamaları için, kaygılanma biçimleri ile ilgili farkındalık kazandırmak ve herkesin kendine özgü “Uçuşa Destek El Kitabı”nı geliştirebilmesini sağlamak amaçlanmaktadır.

Performans Geliştirme

Performans Geliştirme Eğitimde, kişisel kaynaklarımızı harekete geçirmemiz (gerçekleştirilmesi hedeflenen performansa ulaşmada yardımcı olabilecek geçmiş olumlu referanslar), hedefe yönelik planlar yapmak, bu hedeflere ulaşmak için adım adım ilerleyen antrenmanlar yapmayı öğrenmek, yaşadığımız engellere rağmen "Kendimizi Derinlemesine ve Bütünlemesine Kabul Edebilme" yaklaşımımızı geliştirmemiz, güçlendirmemiz amaçlanmaktadır.

Kayıp ve Yas

Çok sevilen bir insanın ölümü ya da önemli bir ilişkinin bitmesi gibi kayıplar her ne kadar hayatın doğal ve kaçınılmaz bir parçası olsa da, neredeyse hepimiz için hayli zorlayıcı deneyimlerdir. Kayıplar kişinin psikolojik dengesini altüst edebilir. Yaşanan kaybı, yaşamın bir parçası haline getirerek bununla yaşamayı öğrenmek zaman ve destek gerektirebilir. Kayıp ve yas atölye çalışmasının hedefi bu süreci anlamak ve atlatmanıza yardımcı olacak kaynaklarınızı keşfetmenize yardımcı olmak şeklinde düzenlenmiştir.

Cinsellikte Bir Ömür Boyu Cahillik

Cinsellikle ilgili inanışların birçoğu abartılı, yanlı ve yanlıştır. Bu inanışlar özellikle cinsellikle ilgili esprilerde, fıkralarda, günlük basında ve pornografik yayınlarda sergilenir. Bu inanışların sadece kadını değil erkeği de küçümseyen, değersizleştiren bir yanı vardır. Cinsel bilgilenmenin yanlış veya eksik olması, kişiler sağlıklı bir bedene ve psikolojik yapıya sahip olsalar bile çok sayıda bireyin ya da çiftin cinsel yaşamlarında sorun yaşamasına, dolayısıyla ilişkilerinin bozulmasına neden olabilmektedir. Bu eğitimde, toplumdaki hakim cinsellik anlayışının, cinsel ön yargıların ve cinsellikle ilgili merak edilen konuların katılımcılarla birlikte tartışılması hedeflenmektedir.

Evliliğe Hazırlık

Evlilik, yaşam döngüsündeki en önemli adımlardan birini oluşturmasına karşın bu sürece ilişkin psikolojik hazırlıktan söz etmek ancak son yıllarda gerçekleşmeye başlamıştır. Evlilik öncesi danışmanlık hizmetinin çıkış noktasını, yüksek boşanma oranları ve bunların ağır duygusal, fiziksel ve ekonomik etkileri oluşturmuştur. Tüm sağlık alanlarındaki "önleyici hekimlik" anlayışının psikoloji alanındaki uygulamalarından biri de, “Evliliğe Hazırlık Eğitimleri”dir. Sadece evliliğe hazırlanan çiftler değil, evli ya da evli olmayan çiftlerin de katılabileceği bu eğitimin hedefleri şöyle sıralanabilir: Evlilik yaşantısına geçişi kolaylaştırmak veya mevcut ilişkiyi güçlendirmek, uzun ve kısa vadede çiftlerin ilişkideki tatminini sürekli kılabilmek, iletişim becerilerini arttırmak, ilişkide yakınlığı ve bağlılığı arttırmak, ilişkide güven ortamını güçlendirmek, problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirmek.

İlişkiler “Garantili Boşanma - Ayrılık Teknikleri”

Bireysel, grup ya da toplumsal hayatımızın nirengi noktası ilişkilerimizdir. Büyük umutlar besler, duygusal yatırımlar yaparız ve zaman zaman da küçük çakıl taşlarına basıp, dengemizi kaybeder ve düşeriz. Bu çalışma, tersten bir okumayla “Garantili Boşanma- Ayrılık Teknikleri” olarak da tanımlanabilmekte ve sadece “Boşanma-Ayrılık Süreçleri” ile ilgili değil, bireysel grup ya da toplumsal ilişkilerimizin daha işlevsel bir süreçte ilerleyebilmesi için, bir harita sunmayı hedeflemektedir.

Yeniden Evlenme

Gelişimsel bir kriz olan evliliğin kendi içerisindeki güçlükleri ve evlilik kurumunun devam ettirilememesi sonucu ortaya çıkan boşanma durumunun yarattığı psikolojik, sosyolojik ve ekonomik etkiler göz önünde bulundurulduğunda, sonraki evliliklerin bu geçmiş deneyimden olumlu ve}veya olumsuz etkilenmemesi işten bile değildir. Daha ötesinde, geçmiş evlilik süresi, boşanma nedeni, çocuk gibi faktörler durumu daha da karmaşık hale getirmektedir. Sonuç olarak, eski eş, yeni eş ve yeniden evlenen kişi üçgeninin iyi yönetilememesi çeşitli zorluklara sebebiyet verebilmektedir; hele ki bir de geçmiş evlilikten çocuklar varsa…

Bu atölye çalışmasında, öncelikle evlilik, boşanma ve yeniden evlenme süreçlerine dair bazı kuramsal ve istatistiki veriler sunulacak, ardından da vaka örnekleriyle terapötik müdahaleler üzerinde durulacaktır.

Yemek ile Kavgaya Son

Yemek yeme, kilo alma-verme ve kilo kontrolü, pek çok değişkenin etki ettiği karmaşık bir işleyişe sahip süreçlerdir. Nitekim kilo vermenin kendisi fizyolojik bir durum olsa da, süreç açısından değerlendirildiğinde psikolojik faktörlerin önemi yadsınamaz. Maalesef, yaygın "zayıflama programları" sürecin sadece fizyolojik yönüne odaklanmakta ve bu süreci salt kilo alma-verme ekseninde ele almaktadır. Bu noktada DBE olarak, kilo kontrol sürecinde yaşanan sorunların, kilo alma-verme meselesinden ziyade en temelde yemekle kurulan ilişki ile ilgili olduğuna inanıyor ve kilo kontrol sorunu olan bireylere; katı, yasakları bol, gerçekçi olmayan ve sağlık koşullarını zorlayan, istismar edici diyet programlarına alternatif, fizyolojik ve psikolojik prensiplerin birlikte ele alındığı entegre bir kilo kontrol programı olan "Kilo Kontrolünde Psikoterapötik Yaklaşım"ı sunuyoruz. Bu eğitimde, katılımcıların yemekle ilişkileri, kilo verme sürecinde yaşadıkları sıkıntılar belirlenerek, başa çıkma stratejileri interaktif bir şekilde tartışılacaktır.

Atölye Çalışmaları

DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü hem ruh sağlığı alanında çalışan uzmanların hem de alan dışında bu bilgilerden fayda sağlayabilecek kişilerin ihtiyaçlarına göre çeşitli atölye çalışmaları düzenlemektedir. Bu eğitimler, DBE’nin kendi bünyesinde yer alan veya yurtdışında bağlantıda olduğu uzmanlar tarafından verilmektedir. Atölye çalışmalarında hedef, katılımcılara kısa sürede yaşamlarına katabilecekleri becerileri kazandırmakt

İçeriği Paylaş:

Benzer İçerikler:

EMDR Eğitimleri

EMDR konusunda bilgi ve beceri sahibi terapistler yetiştirmek, bu kısa süreli ve hızlı sonuç veren bu etkin terapi tekniğini tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacı ...

Herkese Yönelik Açık Eğitimler ve Seminerler

Krize Müdahale Eğitimi Travmatik herhangi bir olay gerçekleşmeden önce, travma konusunda bilgilenmek, konuyla ilgili farkındalık kazanmak ve stres...

Uzmanlar ve Öğrenciler için Psikoloji ve Psikoterapiye Yönelik Profesyonel Gelişim Programları

Stratejik Çift ve Aile Terapisi Eğitim Programı Çift ve Aile Terapisi, 1967 yılında MRI (Mental Research Institute) bünyesinde "Kısa Süreli Terapi ...