İnsan, mantıktan daha fazladır.

Duygular, ne gördüğümüzü ve bilgiyi nasıl değerlendirdiğimizi şekillendiren filtrelerdir.

DBE-Forton Koçları, bu filtreleri kendilerinde ve danışanlarında fark edebilirler ve
danışanlarına da bu beceriyi kazandırırlar.