Dışavurumcu Sanat Terapisi

116934433_DSanatTDışavurumcu Sanat Terapisi, hem teşhis koymaya yardımcı bir araç, aynı zamanda da bir tedavi yöntemi olarak kullanılabilir. Bu terapi yaratıcılık ile psikoterapiyi kişinin kendini keşfetme ve anlama noktasında buluşturur.

Zaman zaman insanlar kendilerini, yüzleşeme- dikleri ve başkaları tarafından da anlaşılmayan yoğun duygularla baş başa bulurlar. Dışavurumcu Sanat Terapisi, normalde dışavurumu güç olan bu yoğun ve bazen acı veren duygu ve düşünceleri, görsellik, imgeler, renkler ve şekillerin kullanarak yansıtır ve açığa çıkarılmasını sağlar. Dışavurumcu Sanat Terapisinde, düşüncelerin ve duyguların görsel yaratımını sağlamak için boya ve çamur gibi değişik sanat malzemeleri kullanılır. Çizim yapma, boyama, heykel yapma ve bunun gibi sanatsal aktiviteler kişilerin içsel çatışmalarına çözümler bulabilir, derin ve bastırılmış duyguları açığa çıkarmaya yardımcı olabilir ve kişisel gelişime katkıda bulunabilir.

Dışavurumcu Sanat Terapisi uygulanacak danışanların herhangi bir sanat eğitimi, ya da becerisine sahip olması şart değildir. Terapistlerin asıl amacı ortaya çıkan sanatı yâda sanat eserlerini değerlendirmek değil, onları araç olarak kullanarak danışanın kendisini dışa vurabilmesi için güvenli bir ortam yaratarak kişisel gelişimine katkı sağlamaktır. Bu, danışan, terapist ve eser arasında geçen bir süreçtir. Özellikle de düşüncelerini ve duygularını sözlerle ifade etmekte zorluk yaşayan danışanlar için çok etkili bir yöntemdir.

Dışavurumcu Sanat Terapisi her yaştan bireyler için kişisel bir faaliyet olabilir; fakat çiftler, aileler ve gruplara da başarıyla uygulanabilir. Kullanım alanlarının içinde: depresyon, travma (özellikle istismara dayalı) ve şizofreni vardır.

DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü’nden Dışavurumcu Sanat Terapisi Hizmeti alabilirsiniz. Randevu almak için tıklayınız.