Özel Öğrenme Bozukluğu

Özel Öğrenme Bozukluğu

Öğrenme bozukluğu dinleme, düşünme, konuşma, okuma, yazma, harfleme ve/veya aritmetik hesaplamaları yapmada kendini gösteren, sözlü/yazılı dili anlama ve/veya kullanmayı içeren temel süreçlerin birinde ya da birkaçında bozukluk durumudur.

Özel Öğrenme Bozukluğunun Okuma Bozukluğu, Yazma Bozukluğu, Aritmetik Bozukluğu, Sözel Olmayan Öğrenme Bozukluğu gibi türleri bulunmaktadır.

Çocukta Öğrenme Bozukluğu Olduğu Şu Verilerle Saptanabilir:

 • Çocuk işitsel ve görsel algılama, tanıma, hatırlama, sıralama becerilerinde zayıftır.
 • Dalgındır, sakarlıkları vardır.
 • Arkadaş edinme ve arkadaşlığı sürdürmede zorlanır.
 • Aşırı hareketli olabilir.
 • Dikkatini toplama ve sürdürmede zorlanır.
 • Sınırlı bir sözcük dağarcığına sahiptir.
 • Okumayı öğrenirken zorluk yaşar.
 • Okuması akıcı değildir.
 • Okuduğunu anlamada ve ifade etmede zorlanır.
 • El yazısı okunaksızdır.
 • Yazılı anlatımda cümleleri kısa, bozuk ve oldukça basittir.
 • Matematik ifadelerini işleme dönüştürmekte zorlanır.
 • Problemlerdeki işlemlerin hangi sırada yapılacağına karar veremez.

Özel öğrenme güçlüğü ilkokulun ilk sınıflarında fark edilip ele alınmazsa çocuğun zeka düzeyi ile ilgili bir sorunu olmadığı halde okul yaşamı zorluklarla devam eder. Hatta çocuğun eğitimini yarıda bırakmasına dahi neden olabilir. Bu kişiler, ileri yaşamlarında da okunması gereken metinleri çözemedikleri ve kendilerini ifade etmede zorlandıkları için kapasitelerini tam olarak göstermekte zorlanırlar.

Çocuk yukarıda belirtilen özellikleri taşıyorsa ve bu durum onun eğitim hayatını ciddi bir şekilde etkiliyorsa bir uzmana başvurulması yararlı olacaktır.

Öğrenme güçlüğü olan bir çocuğun kendi kendine yapabileceği çok fazla bir şey olmamakla beraber, okulun ve ailenin bu durumu anlayışla karşılamaları, çocuğu “tembel” vs. gibi etiketlememeleri, ödevleri çocuğun temposuna göre ayarlamaları çok önemlidir.

İçeriği Paylaş:

İlginizi Çekebilir:

Zihnin İşlevleri ve Nörolojik Gelişim Alanları Hakkında

Dr. Mel Levine'e göre (All Kinds of Minds Institute) insan zihni sekiz nörogelişimsel alandan oluşmuştur. Her zihin eşsizdir ve çoğu en az bir alanda ...

Çocuklarda ve Ergenlerde Felaket Sonrası Kaygı Sorunlarının Çözümüne Yardımcı Olmak

Çocuklar çevrelerindeki yetişkinlerin anksiyete ve gerginliğini hissederler.  Aynı yetişkinler gibi onlar da felakete bağlı stresin getirdiği çaresizlik ...

Kardeş Sorunu ve Çocuk

Kardeş sorunu, çocuğun yaşına bakılmaksızın eve bir kardeşin gelmesiyle çocuğun duygusal yapısının etkilenmesi ve bunu dışa vurması durumudur. Kardeş sorunu...

Gece Korkuları

Gece korkuları çocuğun gece, uyanmış gibi göründüğü durumlarda, alışılmışın dışında davranışlar sergilemesi durumudur (Örneğin, kalkıp dolaşma, aşırı derecede ...