Eğitim Programlarımız

Anne-Babalara Yönelik Eğitimler

Anne-Babalara Yönelik Eğitimler

Hamilelik Boyunca Bebekle Kurulan İlişkinin Önemi 

Bu eğitimin amacı, doğum öncesi dönemde anne-baba adaylarına bebekle kurulan ilişkinin neden bu kadar önemli olduğunu göstermek ve bu ilişkinin nasıl sağlanabileceğini anlatmaktır. Bu eğitimde; doğum öncesi bağlanma, anne-bebek arasındaki iletişim kanalları, doğumdan önce bebekle kurulan ilişkinin neden bu kadar önemli olduğunun üzerinde durulacaktır.

Hamilelik Psikolojisini Anlama ve Değerlendirme 

Bu eğitimin amacı, anne-baba adaylarını hamilelik boyunca yaşayacakları psiko-sosyal değişimler hakkında bilgilendirmek, onların içinde bulundukları psikolojiyi, bilimsel bir ölçekle değerlendirmek ve bu değişimlere en iyi nasıl uyum sağlayacaklarını anlatarak, onları desteklemektir.

Doğum Sonrası Depresyonu Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir? 

Bu eğitimin amacı, gelişmiş ülkelerde sıklıkla rastlanan hamilelik depresyonu ve tedavi yolları hakkında anne-baba adaylarını bilgilendirerek onları erken dönem psikolojik takibin önemi ve nasıl yardım alabilecekleri konusunda bilgilendirmektir. Bu eğitimde; hamilelik depresyonunun ne olduğu ve ne sıklıkla yaşandığı, bebeğin depresyondan etkilenme durumu, hamilelik depresyonunu fark edebilme yolları ve hamilelikte psikolojik takibin önemi konularının üzerinde durulacaktır.

Bakıcı Seçimi 

Günümüzde birçok çalışan kadının ortak sorunu anne olduğunda bebeğini nereye veya kime bırakabileceği konusudur. Bebek kaç aylık olursa olsun, bakıcı seçimi fazlaca özen isteyen bir konudur. Çocuğun, anne ve babasından çok yanında vakit geçirdiği kişinin özelliklerine her yönü ile dikkat etmek gerekir. Çocuğun gelişiminde çok önemli bir yere sahip olan bebekliğin nasıl ve kimlerle geçirildiğinin gelecekteki yaşamlarımızda önemli bir etkisi vardır. Bu sebeple anne ve babalar bebeklerine bakacak kişiyi seçerken haklı olarak titiz davranırlar. Kararı vermeden önce dikkat edilmesi gereken bir takım noktalar vardır. Bu eğitimde önemli noktalar ebeveynlere aktarılacaktır.

Bağlanma: Erken Dönem Anne-Çocuk İlişkisi 

Yeni doğan bebek için bakım veren kişiyle sağlıklı bir ilişki çok önemlidir. Bebek doğduğu andan itibaren bakıma muhtaçtır. Ebeveynler bebeğin ihtiyaç ve duygu durumuna göre hareket ederler. Ebeveynlerin duyarlı ve hassas bakımı çocuğun güvenli bağlanmasını destekler. Güvenli bağlanma çocuğun kendine ve başka insanlara güvenini arttırır. Duygularında ömür boyu süren etkileri olur. Bu eğitimde bağlanmanın önemi ve bağlılığın desteklenmesi ile ilgili bilgiler aktarılacaktır.

Babanın Çocuğa Hazırlığı 

Anne adayları hamile kaldıkları andan itibaren bu durumdan tek etkilenen kişi olmazlar. Baba adayları da bu heyecanlı bekleyişin içinde bazen duruma çok iyi adapte olur, bazen de giderek artan bir stres kaynağı ile uğraşırlar. Bu eğitim, anne ve baba adaylarının hayatlarında büyük değişiklik yaratacak ve beklentilerini farklılaştıracak uzun bir sürecin iki taraf için de keyifli geçmesi gayesiyle düzenlenmiştir. Burada, hamilelik döneminde anne adaylarının yaşadıkları değişimlerin yarattığı sorunları babalarla paylaşarak, birlikte nasıl çözümleyeceklerini öğretmek amaçlanmaktadır.

Nasıl Bir Anne/Baba Olacağım: Anne/Baba Rolleri 

Eğitim bilgisel ve yoğun olarak uygulamalı (yaşantısal) bir eğitimdir. Bu eğitimde anne baba olmayı planlayan ya da olmuş kişilerin var olan anne baba rollerini deneyimlemeleri, bu rollerin çocuklar üzerindeki etkilerini yaşantılamaları ve kendi karakterlerine uygun anne ve baba rolünü alırken bilinçli seçimler yapmaları amaçlanmaktadır.

İkiz-Üçüz Çocuklar Yetiştirirken Nelere Dikkat Etmemiz Gerekir? 

Anne- baba olmak sonradan öğrenilen çok keyifli ama zaman zaman da zor bir süreçtir. Bazı anne babalar ise bu durumu ikiz ve üçüz çocukları nedeni ile daha da zor yaşarlar. Bu eğitimde, ikiz veya üçüz çocuklarının bakış açısından hayatı anlamak, onların hisleri ile empati kurmak ve bu çocukları yetiştirirken zorlandıkları konularda ebeveynlere yol göstermek amaçlanmaktadır.

Bebeklikten Okula Doğru Büyüyorum: Çocuğun Fiziksel, Sosyal, Duygusal Gelişimi 

Bu eğitimde, doğumdan itibaren çocuğun her yeni döneminde ortaya çıkan fiziksel, sosyal ve duygusal değişimler konusunda ebeveynleri ve eğitimcileri bilgilendirmek ve normal gelişim sorunları ile yardım gerektiren sorunları birbirinden ayırt edebilme becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır.

Çocuklarda Cinsel Gelişim 

Bu eğitimde 0-18 yaş dönemindeki çocuk ve gençlerin gelişim evreleri konusunda ebeveynleri bilgilendirmek, katılımcılara çocuğun ve gencin cinsel gelişimi hakkında bilgi vermek, normal gelişim sorunları ile profesyonel yardım gerektiren sorunları birbirinden ayırt edebilme becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır.

Çocukta Uyum ve Davranış Sorunları (Tuvalet Sorunları, Uyku Bozuklukları, Korkular) 

Çocuk büyürken her yeni yaş döneminde yeni beceriler kazanır, ancak her yeni dönemle birlikte de farklı konularda sorunlar ortaya çıkabilir. Ailelerin ve eğitimcilerin doğru yaklaşımları bu sorunları oluşmadan önleyebilmeye yardımcı olacaktır. Bu eğitimde, ebeveynleri çocukların gelişim evreleri, hangi yaş döneminde ne tür davranış ve uyum sorunları yaşayabilecekleri ve ne zaman profesyonel bir yardım almaları gerektiği konularında bilgilendirmek amaçlanmaktadır.

Çocuklarda Davranış Değiştirme: Olumsuzların Yerine Olumluları Koyabilme 

Psikoloji alanında “Davranış Değiştirme” – Behavior Modification – adı ile anılan bu teknikte, çocuğun uygunsuz/istenmeyen davranışlarının olumlu ve olumsuz pekiştireçler ile değişimi sağlanır. Dünyadaki birçok eğitim ve öğretim sistemi bu mantık üzerine oturtulmuş olmasına rağmen ülkemiz için yeni bir kavram sayılır. Bu eğitimde, teknik hakkındaki bilgilendirmenin ardından yapılacak yaşantısal çalışmalar ile anne ve babalara çocukları ile yaşadıkları sorunlar ile ilgili pratik bilgiler kazandırmak amaçlanmaktadır.

Ebeveyn Olarak Nerede Durmalıyım? 

Günümüz çocukları, teknoloji ve medya ile büyüyen, diğer çocuklarla özel olarak geçirebileceği çok az zamanı olan, boş zamanı olmayan, kendi hakları konusunda çok daha duyarlı çocuklar; günümüz ebeveynleri ise yine zamanı oldukça kısıtlı olan, sosyal çevreden daha az destek alan ve iyi bir ebeveyn olup olmadığını sorgulayan kişiler olarak karşımıza çıkıyor. Durum böyle olunca uygun ebeveynlik becerileri bulup, bunları doğru bir şekilde kullanabilmek de gittikçe zorlaşıyor. Bu noktada “Çocuklar kendi kararlarını kendileri mi vermelidirler?”, “ “Hayır” demek çocuğa çok büyük bir zarar mı verir?” gibi ebeveynlerin kafasını karıştıran bir takım sorular ortaya çıkıyor. Bu eğitim, ebeveynlerin çocuklarına karşı hangi durumlarda nasıl bir duruşla durmaları gerektiğine odaklanarak ebeveyn-çocuk ilişkisini daha iyi anlamalarını, yaşadıkları problemlere karşı farklı çözüm yollarını farkedebilmelerini ve bu noktada kararlar alabilmelerini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

Çözüm Odaklı Ebeveynlik 

Çocuğun olayları tanımlaması, olaylarla ilgili duygu ve düşüncelerini oluşturması daha sonra bu olaya vereceği tepkiyi belirlemektedir. Anne-babalar da bu konuyla ilgili olarak çocuklarının olayları olumlu bir şekilde yorumlamalarına ve yapıcı çözüm yolları üretmelerine büyük katkıda bulunabilirler. Çünkü yapılan araştırmalar, olumlu bakış açısı edinmiş bir çocuğun yetişkinlik döneminde depresyona ve diğer ruhsal bozukluklara yakalanma riskinin çok daha az olduğunu göstermektedir. Bu eğitimde, çocuklara iyimser bir bakış açısı kazandırmanın yollarını anne babalara öğretmek amaçlanmaktadır.

Anne-Baba-Çocuk İletişim Becerilerini Geliştirme 

Çocuk ve gençle sorun yaşanmaması, sorun yaşandığında bu sorunun çözülmesi sözlü ve sözsüz iletişim yöntemleriyle mümkündür. Bu eğitimde karşılıklı beklenti ve isteklerin doğru aktarılması, iyi bir dinleyici olarak karşıdakinin ihtiyaçlarının anlaşılabilmesi, çatışma durumunda her iki tarafın yaklaşımları konusundaki becerilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Ebeveynlik Tutumları 

Bu eğitimde; anne baba olmayı planlayan ya da olmuş kişilerin var olan anne baba rollerini deneyimlemeleri, bu rollerin çocuklar üzerindeki etkilerini yaşantılamaları ve kendi karakterlerine uygun anne ve baba rolünü alırken bilinçli seçimler yapmaları amaçlanmaktadır. Eğitimde; ebeveynlerin çocuklarına karşı sergiledikleri çeşitli tutumlar ve bu tutumların çocuk yetiştirmede ne tür sonuçlar doğuracağı anlatılacaktır.

Ebeveyn Çocuk Oyunu 

Çoğu ebeveyn oyunu, çocuğu eğlendiren ve zaman geçirmesini sağlayan bir araç olarak görür. Halbuki oyun, çocuğun hayatındaki en ciddi uğraşı ve en önemli işidir. Günümüzde oyun, çocuğun gelişimini ve öğrenmesini desteklemenin yanı sıra iyileştirici bir araç olarak da görülmekte ve kullanılmaktadır. Bu amaca hizmet eden “Ebeveyn-çocuk oyunu” , ebeveynçocuk arasındaki duygusal bağın güçlenmesini sağlayan ve çocukların problem davranışlarını çözmede kullanılan çok güçlü bir yöntemdir. Bu eğitimde; oyunun çocuğun gelişimindeki yeri ve önemi, oyun-beyin araştırmaları, “Ebeveyn-Çocuk Oyunu” tekniğinin ve uygulamalarının üzerinde durulacaktır.

Ayakları Yere Basan Bir Çocuk İstiyorum: Çocukta Özgüven ve Sorumluluk Geliştirme 

Çocukların, kendilerine güvenen, risk almaktan korkmayan, yaptıklarının sonuçlarına katlanan, sorumluluk almaktan çekinmeyen, iç disiplini gelişmiş bireyler olarak yetişmeleri, hem kendileri hem de çevrelerindeki kişiler açısından büyük bir kazanç olmaktadır. Bu eğitimde, ailelerin çocuklarında özgüven ve sorumluluk geliştirmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

Gelişimsel Korkular 

Bu eğitimde katılımcıların okul öncesi ve okul dönemi çocuklarının yaşayabilecekleri korkuların neler olduğu konusunda bilgilendirilmeleri, bu korkuların ele alınıp değerlendirilmesi konusunda aileye ve çocuk ile ilgili kişilere rehberlik etme becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu eğitimde; okul hayatını etkileyen başlıca faktörler, dikkat eksikliği ve öğrenme güçlüğü nasıl fark edilir ve bu konularla ilgili neler yapılabilir konularına dikkat çekilecektir.

Başarılı Boşanma: Sağlıklı Boşanmanın Adımları 

Büyük bir aşkla evlenmiştiniz ama işler yolunda gitmedi. Hiçbir şey eskisi gibi değil artık… Üstelik bir de çocuk/çocuklar var… Ayrılmayı düşünüyorsunuz, hatta neredeyse karar verdiniz ama “Bunu çocuğunuza/çocuklarınıza nasıl ve ne zaman söylemeli?” bilmiyorsunuz… Boşanma sürecinde sizi nelerin beklediğini ve kafanızdaki soruların cevabını bulacağınız bu eğitimde, çocuğunuzun/çocuklarınızın en az şekilde etkilenmesini sağlayarak başarılı bir boşanma gerçekleştirmenin yolları işlenmektedir.

Çalışan Anne 

Bu seminerde, farklı pek çok rolü bir arada yürütmeye çalışan annelerin yaşayabilecekleri sorunlar, suçluluk ve yetersizlik gibi mücadele etmeye çalıştıkları duygular, yapabilecekleri hatalı davranışlar, çocukları ile olan iletişimleri ve onlara fayda sağlayabilecek öneriler üzerinde durulacaktır. Bu seminerde; çalışan annelerin karşılaşabileceği sorunlar, çalışan annelerin psikolojisi, duyguları ve hatalı davranışları, annenin çalışıyor olmasının avantajı, farklı gelişim aşamalarında çocuğun anneden beklentileri ve çalışan annelere yardımcı olabilecek önerilere dikkat çekilecektir.

Süper Anne Sendromu 

Bu eğitimde; artık iş hayatında en az eşleri kadar yoğun çalışan kadınların, anne olmakla birlikte kapıldıkları “her şeye yetişme” psikolojileri ele alınacaktır. Mükemmel anne olmak için harcanan çabanın ne kadarının “gerçekçi” ne kadarının ise “dayatılmış” annelik rolü olduğu tartışılacak, çocuk yetiştirmede gerçekten neleri yapmalarının yeterli olduğu paylaşılacaktır. Bu süreçteki annelerin hayatlarını nasıl dengeye oturtabilecekleri konusunda bilgilendirmelerde bulunulacaktır.

Çocuklarda Ödül ve Ceza Yöntemi Gerçekten Ne kadar Anlamlı? 

Bu eğitimde ebeveynlerle birlikte, çocuk yetiştirmede sıklıkla başvurulan ödül ve ceza yönteminin gerçekten ne kadar anlamlı olduğu sorgulanacak ve alternatif yaklaşım yolları önerilecektir. Bilimsel veriler ve pratik bilgiler eşliğinde ebeveynler, çocuklarını yetiştirirken uzun vadede arzu edilen davranışın kazanılmasında nasıl etkili olabileceklerini öğreneceklerdir.

Okul Fobisi ve Anneden Ayrılma Korkusu 

Bu eğitimde; çocuğun anneden ayrılık kaygısı ve okul reddi, duygusal, fiziksel, zihinsel ve davranışsal belirtilerin neler olduğunun üzerinde durulacaktır. Anne ile “güvenli bağlanma” sürecinin ne zaman başlamasının daha doğru olacağını ve bu sorunları yaşayan ailelerin çocuklarına nasıl davranmaları gerektiği ve hangi noktada destek almaları gerektiğine dikkat çekilecektir.

Okula Başlıyoruz: Çocuğunuz Okula Hazır mı? 

Çocuğunuz, sonbaharda ilk kez okula başlayacak. Çocuğunuzun ihtiyaçları ve kendi beklentileriniz doğrultusunda doğru kuruma karar vermek oldukça önemli bir sorumluluk. Hangi kurumun ilke ve değerleri sizin ve çocuğunuzun beklenti ve ihtiyaçları ile örtüşüyor? Doğru karar çocuğunuzun okulu ve öğrenmeyi sevmesi için en önemli adımlardan biri olabilir. Bu eğitimde, okul seçimi yaparken dikkat edilecek konular hakkında aileleri bilgilendirmek amaçlanmaktadır. 

Çocuğumun Başına Çok Kötü Bir Şey Geldi: Travma ve Çocuk 

Deprem, yangın, aile üyelerinin kaybı, eve hırsız girmesi, evlat edinildiğini öğrenme, uygunsuz cinsel deneyimler yaşama, savaş ve terör sahnelerine tanık olma, trafik kazası…Tüm bu olaylar çocuk ve gençlerin birebir yaşadığı veya tanık olduğu facialar olabilir. Bu eğitimde katılımcıları travmaya uğrayan çocuklara nasıl yardımcı olabilecekleri konusunda bilgilendirmek amaçlanmıştır. 

Çocuklarda İstismar 

Çocuk güvenliği çalışmaları, çocukları her türlü kötü muameleden korumaya ve gelişimlerinde oluşabilecek her türlü hasarı önlemeye yönelik çalışmaları kapsamaktadır. İstismar da bu alandaki en önemli ve en hassas konulardan biridir. Burada üzerinde çalışılması gereken nokta toplumsal farkındalık, duyarlılık ve sorumluluk yönündedir. Bu alanda yapılan çalışmalarla her çocuğun tutarlılık gösteren güvenli-etkili bakım koşullarında yetişmesi ve ileride sağlıklı-başarılı bir birey olabilmesi adına gereken en ideal yaşam şartlarına sahip olması amaçlanmaktadır. Bu eğitimde; çocuk güvenliği, ihmal, fiziksel, duygusal ve cinsel istismar, çocukları bu tehlikelerden koruma yolları ve yasal düzenlemelerin üzerinde durulacaktır.

Çocuk Güvenliği 

Hem ebeveynlere, hem okul çatısı altında çocuklara hem de çocuklarla çalışan profesyonellere farklı yaklaşımlar altında verilebilecek eğitim programıdır. Programın temel amacı çocuk güvenliği ve koruması konusundaki hassasiyete dikkat çekmek, bu konudaki bilinci ve eğitim seviyesini yükselterek, çocuklar için daha güvenli bir ortam ve yaşantı yaratabilmektir. Bu eğitim programında, çocuk güvenliğinin ne olduğu ve neden bu kadar önemli olduğu, istismar (fiziksel, cinsel, duygusal), ihmal, akran zorbalığı, aile içi şiddet, suça karışma, internet güvenliği, çocukların evde ve okulda güvenliği, engelli çocukların güvenliği gibi çeşitli konuların üzerinde çalışılmaktadır. Eğitimler, çocuk güvenliği konularından sadece biri seçilerek konu odaklı bir günlük seminerler şeklinde verilebileceği gibi her seansta farklı bir çocuk güvenliği konusu işlenecek şekilde haftada 1 kez olmak üzere paket programlar halinde de verilebilir.

Çocuklarda Psikolojik Dayanıklılığı İnşa Etmek 

Kimi insan vardır zorlu koşullarda mücadeleye devam eder, kimisi de zorlu koşullar karşısında yıkılıp gider. Çocuklar küçük yaştan itibaren ne kadar dayanıklı yetiştirilirse ileride karşılaşacakları sorunlarla baş etmekte o kadar donanımlı olurlar. Psikolojik dayanıklılık karşılaşılan zor, stresli koşullar altında ya da travmatik bir olay sonrasında çevresine adapte olabilme ve ortaya çıkan sorunlarla sağlıklı baş edebilme becerisi olarak tanımlanabilir. Hem biyolojik hem de çevresel faktörlerin dayanıklılığın gelişimi açısından önemli etkileri bulunmaktadır. Yani dayanıklılık sadece doğuştan gelen değil, geliştirebilir bir beceridir. Bu eğitimde katılımcılara çocuklarının psikolojik dayanıklılığını geliştirmek ve desteklemek adına neler yapabilecekleri konusunda bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Travma ve Çocuk: Hayatın içindeki Büyük T’ler ve Küçük t’ler 

Travmatik olaylar sadece şanssız birkaç insanın başına gelmez. Deprem, yangın, terör gibi büyük olaylar (T) çocuklarda travma yaratabileceği gibi akranları tarafından dışlanma, topluluk önünde utandırılma, notları yüzünden aşağılanma gibi gündelik yaşamın içerisinde karşılaşabilecekleri olayların da (t) çocukları travmatize etme ihtimali oldukça yüksektir. Olumsuz olayların çocuklara nasıl etki edebileceğini bilen ebeveynlerin çocuklarına daha iyi destek olabilme ihtimali artmaktadır. Bu eğitimde katılımcıları travmayı ve etkisini çocuğun penceresinden anlama ve çocuklarına nasıl yardımcı olabilecekleri konusunda bilgilendirmek amaçlanmaktadır.

Mükemmel(!) Ebeveyn Olabilmek 

Çocukların mükemmel ebeveynlere değil, daima kendi gerçek ebeveynlerine ihtiyaçları vardır. Fakat son yıllarda “mükemmel” ebeveyn olma çabası anne babaların yükünü ağırlaştırmaktadır. Bu yük ebeveynleri kendi tutum ve davranışlarını acımasızca eleştirmesine ve kendi üzerlerinde daha çok baskı hissetmesine sebep olmaktadır. Bu sebeple bazen çocuk eğitimindeki davranışları aşırıya kaçabilmektedir. Bu eğitimde ebeveynlerin çocuk yetiştirmede en sık yaşadıkları kaygıların ve problemlerin ele alınması ve çözümü konusunda neler yapılabilecekleriyle ilgili bilgi paylaşımı hedeflenmektedir.

Çocuğun Potansiyelini Fark Edebilme 

Her zihnin işleyişi birbirinden farklıdır ve her zihin bir potansiyel barındırır. Çocukların potansiyelleri onların öncelikli olarak zeka ve yeteneklerinde gizlidir. Zeka ve yetenek kavramları aynı kapıya çıkıyor gibi algılasa da ikisi arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır. Bilimsel çalışmalar zeka ve yetenek gelişiminde genetik faktörlerin yanında özellikle erken yaş döneminde çevresel faktörlerin de oldukça belirleyici bir etkisi olduğunu ortaya koymuştur. Bu eğitimde katılımcılara zeka ve yetenek kavramları açıklanarak çocukların potansiyellerini nasıl keşfedebilecekleri ve yönlendirebilecekleri hakkında bilgi paylaşımı hedeflenmektedir.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuğun Anne-Babası Olmak 

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) olan çocuklarda dürtüsellik, hareketlilik ve/veya dikkat dağınıklığı görüldüğü kadar çoğu zaman bu güçlüklere ikincil sorunlar da eşlik etmektedir. DEHB olan çocukların anne babaları, gündelik yaşamlarında çocukları ile iletişim kurmaya ve sınır koymaya çalışırken çoğunlukla zorluk yaşayabilmektedirler. Bu bilgi paylaşım toplantısında, DEHB olan çocukların ve ailelerinin birlikte mutlu bir yaşam sürdürebilmeleri ve günlük yaşamlarının kolaylaştırılması amacıyla pratik bilgiler paylaşılacaktır. 

Ebeveyn Çocuk Etkileşiminde Oyunun Önemi 

Haim G. Ginott de dediği gibi “Oyuncaklar çocuğun kelimeleridir. Oyunu ise ne anlatmak istediğidir”. Oyun, çocukların, iletişim kurabilmelerinin ve hayatı öğrenebilmelerinin bir yoludur. Çocuklar, oyun sayesinde olumlu ve olumsuz duygularını ifade edebilirler. Oyun, çocukların iç dünyasını anlamamızı sağladığı gibi onların rahatlamalarını sağlar ve empati becerisini geliştirir. Bu eğitimde, oyunun öneminin yanı sıra ebeveyn ve çocuk arasındaki sağlıklı etkileşimi ar rmak için bazı oyunlar oynayarak ve ebeveynlerin de deneyimlemesini sağlayarak bir atölye çalışması yapılacaktır.

Kaygılı Anne Baba Olmak 

Kaygı normal bir duygudur ancak hayatı olumsuz etkilemeye başladığında psikolojik bir bozukluk olarak ele alınır. Kaygının her ne kadar kalıtımsal geçişi olsa da çocuklar ebeveynlerinden en çok öğrenme yolu ile öğrenirler. Bu nedenle, anne babaların kendi kaygıları ile baş edebilmeleri ve yönetebilmeleri kendi çocuklarının aşırı kaygılı olmaması ve özgüven problemi gibi birçok problemi yaşamaması adına önemlidir. Birçok kişi kaygı ve korku arasındaki farkı bilmemektedir. Öncelikle bu ayrımın anlatılacağı eğitimde, kaygının ne zaman normal ne zaman ise çocuğa zararlı hale gelmeye başlandığı anlatılacaktır. Bu eğitim, özellikle aşırı kaygılı anne babaların kendilerini tanımaları, kendi çocuklarına bu kaygının nasıl yansıdığını ve ebeveynlerin kendi kaygılarını yönetebilmesi adına dikkat edilmesi gerekenleri öğrenmeleri adına bir rehber olacaktır.

Sınav Kaygısı ve Ebeveyn Çocuk İlişkisi 

Liselere ve üniversitelere giriş sınavına hazırlanan günümüz gençleri, zorlu bir yolculuğa giriyorlar. Sınava hazırlanma sürecinde, sınav sırasında ve meslek seçiminde yoğun bir düzeyde kaygılanıyor ve stres yaşıyorlar. Öte yandan, bu süreçte ebeveynler de stres ve kaygı yaşamakla birlikte farkında olmadan daha yüksek hedefler içerisinde olabilmektedirler. Böylece ergen ile ebeveyn arasında çatışmalar yaşanabilmektedir. Bu süreçte aile tutumları ve beklentileri büyük önem taşımaktadır. Bu eğitim, sınav süreci, kaygı, anne babaların tutumları ve sınava girecek çocuğun ihtiyaçlarına yönelik öneriler verilerek bu süreçte iletişim ve ilişkilerini güçlendirmek için neler yapılabilir üzerinedir. 

Çocukluğum ve Çocuğum 

Ebeveyn olduğumuzda birçok olgu devreye girer. Bunlardan en önemlisi, nasıl bir çocukluk geçirdiğimizdir. Kendi anne-babamızla olan ilişkimiz, çocukluk dönemi deneyimlerimiz, büyüdüğümüz iklim; anne-baba olduğumuzda yeniden karşımıza çıkar. Ve ebeveyn olduğumuzda bir kez daha bir ebeveyn olarak doğarız. Bu süreci anlamak, fark etmek ve başka bir bakış açısı geliştirmek; ebeveynlik süreçlerimizi iyileştirecek önemli bir adımdır.

Mutlu Eşler, Mutlu Ebeveynlere Dönüşür: Mutlu Aile İçin Aile İçinde Denge 

Eşlerin birbirleriyle ilişkisi olası sorunları çözme biçimleri, duygularını ifade etme şekilleri çocuğun nasıl bir ailede doğacağını belirler. Eşler arasındaki mevcut ilişki ve iletişim, annebaba olmaya hazırlar mı? Sağlıklı çocuk yetiştirmek için ilişkilerinde neye ihtiyaçları var? Sorularına cevap verebilmemiz için oldukça yol gösterici bir kavramdır. Aile içinde eş olmak ve anne-baba olmak arasındaki dengeyi kurmak mutlu bir aile için çok önemli bir ön koşuldur. Eğitim, eşlerin ilişkisine bu bakış açısıyla bakmaları ve dengenin mutlu aile kavramına katkılarını olası sorun ve çözüm yolları ile ele alacaktır.

Ebeveynlerin Duygu Regülasyonu: Çocuğumun Zor Anlarında Duygularımı Kontrol Edebiliyorum 

Anne ve babaların, zaman zaman çocuklarının zor anlarında duygularını kontrol altına alması, çocuklarına o an kaygılarını ve korkularını yansıtmaması oldukça güç olabilmektedir. Bu sebeple bu eğitimde, ebeveynlere çocuklarının zor anlarında kendi duygularını düzenleyebilmesi ve bu doğrultuda da çocuklarının duygu regülasyonlarını sağlamada onlara nasıl yardımcı olabileceklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Travmaya Duyarlı Ebeveynlik: Kendimi Tanıyorum, Çocuğumu Anlıyorum 

Çoğu ebeveynin geçmişten gelen olumsuz deneyimleri bazen de olumsuz yaşam olayları olabilmektedir. Günümüzde yapılan birçok araştırma ise nesiller arası travma geçişi olduğunu ortaya koymuştur. Bu doğrultuda travmatik yaşantıya sahip ebeveynlerin yaşadıkları travmayı çocukları ile olan ilişkisine yansıttığı düşünülmektedir. Bu sebeple bu eğitimde, anne ve babaların geçmiş travmatik deneyimleri ve yaşadıkları bu travmaları çocuklarıyla ilişkilerine nasıl yansıttığı ile ilgili farkındalık kazanması ve çocuklarıyla sağlıklı, işlevsel ve olumlu ilişki kurma konusunda yeni beceri setleri geliştirmesi amaçlanmaktadır.

"Yeterince İyi" Ebeveyn Olmak

Gebelikle birlikte açılan sandıktan çıkanlar ebeveynlik yolculuğunda oldukça önemlidir. Ebeveynlerin kendi çocuklukları, kendi ebeveyn modelleri, tüm duyguları ve partnerler arası ilişki, çocuğa hazırlanma (gebelik kararı ve gebelik süreci) ve çocuğu büyütme sürecinde önemli etkilere sahiptir. Eğitimde katılımcılara bu bakış açısı ve sunduğu avantajlar aktarılırken ebeveyn olarak kendi yüklerinden kurtulmaya dair ipuçları da verilecektir. Eğitimin amacı, ebeveynlik sürecine dâhil olan pek çok bileşene dair farkındalık kazanırken, katılımcıların mümkün olduğunca yüksüz, yansız ve yargısız bir ebeveynliğe geçiş yapmalarına rehberlik etmektir.

Çocuğun Dili Oyun

Bu eğitimde, oyun aracılığıyla çocukların iç dünyasını anlamak ve güçlü ebeveyn çocuk ilişkisi kurmak için neler yapılabileceği hakkında bilgi paylaşımı yapılacaktır.

Seks Pozitif Ebeveyn Olmak: Çocuğumun Cinsellikle İlgili Sorularına Net, Utanmadan, Utandırmadan Cevap Veriyorum

Seks pozitif ebeveyn olmak hem kendi hem de diğer insanların duygularını anlayıp, duygularına, bedenlerine ve seçimlerine saygılı olmak, yargılayıcı tutumlar sergilemeden, utandırmadan ve tuhaf hissettirmeden cinsellik üzerine konuşabilmektir. Bu ebeveynlik (rehberlik) yaklaşımı, çocuklarımızı cinsel olarak sağlıklı gelişen, beden kabulü yüksek, kendini koruyabilen, bedenini kabul eden, cinsel korunma yöntemlerini bilen, özgüvenli bireyler haline getirir. Bu eğitimin amacı, bu yaklaşımı tanıtmak, uygulama sürecini anlatmak ve olası sorunları çözüm yolları ile açıklamaktır.

*Yukarıdaki tüm eğitimler online olarak da verilebilir.
 
İçeriği Paylaş:

Benzer İçerikler:

Okul ve Öğretmenlere Yönelik Eğitimler

Öğrencim Sabrımı mı Zorluyor? Kendi mi Zorlanıyor?: DEHB Olan Öğrencilere Nasıl Yaklaşılmalı? Bu eğitimde, öğretmenlerin ve okul psikologlarının DEHB ola...

Süpervizyon

Süpervizyonlar 50 dakika sürmektedir. Randevu almak için (0212) 233 01 10 - 311 ve 0533 634 24 14 numaralı hatlarımızdan veya dbecocuk@dbe.com.tr ...

Çocuk ve Gençlere Yönelik Eğitimler

Sınav Kaygısıyla Başetme ve Performans Geliştirme Programı Bu eğitim programıyla gençlerle online olarak bir araya gelinerek haftalık olara...

Anne-Babalara Yönelik Eğitimler

Hamilelik Boyunca Bebekle Kurulan İlişkinin Önemi  Bu eğitimin amacı, doğum öncesi dönemde anne-baba adaylarına bebekle kurulan ilişkinin neden bu ...