Kanser Tanısı Almış Kişilerin Psikolojik Durumu

Kanser Tanısı Almış Kişilerin Psikolojik Durumu

Kanser tanısı alan kişiler hastalığın ve tedavinin getirdiği zorluklara bağlı olarak bazı psikolojik sorunlar yaşayabilirler. Hasta başlangıçta hastalığı inkar eder. İnkar dönemi sona erdiğinde öfke süreci başlar. Öfkeyi depresyon ve kabullenme takip eder. Hastada bazı tepkiler oluşur, bunların en sık görüleni kızgınlık ve düşmanlıktır. Hastalığa karşı duyulan öfke doktorlara, sağlık personeline ve hasta yakınlarına yansıtılabilir.

Diğer önemli sorunlar kaygı, endişe, suçluluk, içe çekilme, gece uykusuzluğu, cinsel işlev bozukluğu ve depresyondur. Suçlulukta hasta kendisini ve çevresindekileri suçlar ve nasıl bir kabahat işlediğini düşünür. İçe çekilme aşamasında hasta hastalığını kabullenir, bu aşamada ayrıca dış uyaranlara karşı kayıtsızlık gözlenir. Depresyon kendisini uykusuzluk, geri çekilme, psikomotor gerileme ile gösterir.

Kanser hastalarında sosyal gruplardan uzaklaşma, yapılan günlük aktivitelerde kayıplar, hobilere zaman ayıramama gibi durumlar gözlenebilir. Hasta yaşamında fiziksel ve duygusal birçok kayıpla baş etmeye çalışır.

Kanser hastaları ile çalışırken öncelikle bu hastaların hastalıklarına ne anlam yükledikleri, aile yakınlarının hastaya yaklaşımları çevrenin etkisinin anlaşılması önemlidir. Daha önce yaşadıkları duygusal sorunlar, bu sorunlarla nasıl baş ettikleri, güçlü yanları, hastanın kayıplar karşısında nasıl tepki verdikleri, kişiler arası ilişkileri, destek grupları incelenmelidir.

Kanser hastalarının tedavisinde grup terapilerinin oldukça önemli bir yeri vardır. Özellikle hastalığın benzer aşamalarındaki hastalardan oluşan gruplarda hastalar birbirlerinin deneyimlerinden faydalanırlar, hastalığın yaşamları üzerindeki etkileri ile baş etmeleri konusunda birbirlerine destek alırlar.

İçeriği Paylaş:

İlginizi Çekebilir:

Stresle İlgili Bilinen Altı Yanlış

Stresin çevresinde gerçeğe uygun olmayan altı söylence dolaşmaktadır. Sorunlarımızı anlamamız ve gidermek üzere harekete geçmemiz için önce onlarla ilgili...

Depresyonda Kişinin ve Çevresindekilerin Yapabilecekleri

Depresif bozukluklar, kişinin kendisini bitkin, değersiz, yardıma muhtaç ve ümitsiz hissetmesine neden olur. Bu tip olumsuz düşünceler ve duygular bazı...

Panik Rahatsızlığı

Panik Rahatsızlığı, her 75 kişiden birinde görülen ciddi bir rahatsızlıktır. Genellikle onlu yaşların sonu veya yetişkinliğin başlarında ortaya çıkar. ...

Alkol Sorunu

Hala kullanımda olmasına rağmen, alkolizm kelimesi yerini bilim çevrelerinde ve tıp alanında, “alkol kötüye kullanımı” ve “...