Değerlendirme Geliştirme Merkezi Simülasyon Araçları Geliştirme

ar-ge

DBE uzmanları, Kariyer Gelişimi ve İşe Alım süreçlerinde gerçekleştirilen Değerlendirme ve Geliştirme Merkezi (DGM) Uygulamalarını kurumlara özel olarak yapılandırmaktadır.

Yapılandırma sürecinde;
o Kurumlara özel DGM ve Simülasyon Araçları geliştirilir,
o Uygulamalarda değerlendirici olarak görev alan İK Uzmanlarına eğitimler verilir.

Simülasyon araçları, değerlendirilecek pozisyonun yetkinlikleri ve görev tanımları baz alınarak, o pozisyondan beklenen her davranışı ölçebilecek kapsam ve nitelikte tasarlanmaktadır.

Araç içerikleri/senaryosu oluşturulurken performansa yönelik en iyi öngörünün yapılabilmesi için mevcut iş ortamının benzeri bir ortam yaratılmaktadır.
Uygulamanın amacına ve ölçülmek istenen yetkinliklere bağlı olarak 5 farklı türde araç tasarlanabilmektedir:
o Grup çalışması
o Rol oyunu
o Ajandadaki işler
o Stratejik planlama ve sunum
o Yetkinlik bazlı mülakat

Etiketler Ajandadaki işler Araç içerikleri Araç senaryosu Değerlendirme Geliştirme Merkezi Değerlendirme Geliştirme Merkezi Simülasyon Araçla Etiketler Grup çalışması İK Uzmanları Kurumlara özel DGM Rol oyunu Simülasyon Araçları Geliştirme Stratejik planlama ve sunum Yetkinlik bazlı mülakat