İç Müşteri Memnuniyeti Araştırmaları

ic_musteri_memnuniyeti

Kurumsal yaşamda bugüne dek en önemli kural dış müşterilerin memnuniyetini sağlayabilmekti. Bugün ise, iç müşteri memnuniyetinin, kurumsal verimlilik için, en az dış müşteriler kadar önemli olduğunu biliyoruz. Departmanların, birbirleriyle olan iş ilişkilerindeki memnuniyet de bu konunun açılımlarından biri… Kurum içinde departmanların birbirlerine ne düzeyde hizmet verdiklerini ölçmek için İç Müşteri Memnuniyeti Araştırmaları yapmaktayız.

Etiketler iç müşteri memnuniyeti iş ilişkileri kurumsal verimlilik Kurumsal yaşam