Satış Yetkinliğini Arttırma

kisisel_gelisim

DBE’nin sunduğu kişisel ve kurumsal gelişim hizmetleri, çalışanların yapabilirliklerinden öte potansiyellerini saptamak konusunda farklılık yaratır. Çalışanın ne yapabildiğini değil, ne yapabileceğini sorgular ve geliştirir. Buna bağlı olarak insan kaynakları yöneticilerinin, seçme-yerleştirme süreçlerinde standart özelliklerde değil, yüksek performans gösterebilecek adaylara ulaşmasını sağlar.

DBE hizmetleri arasında her ölçekteki şirketin ve her seviye çalışanın verimliliğini artırıcı uygulamalarımız mevcuttur. Bunlar:

Satış Gücü Etkinliğini Artırma

Satış ekiplerinin verimliliğinin ölçülmesi ve artırılması şirketin
başarısı açısından son derece kritiktir. DBE’nin sunduğu yaklaşım; üstün
performans gösteren (STAR) satış uzmanlarının profilini ortaya
çıkararak, satış etkinliğinin artırılması temeline dayanır. STAR’ların
satışta kullandıkları teknikleri, yetkinliklerini ve motivasyonel
faktörlerini belirleyerek:

• İşe alım sürecinin, personel dönüşüm oranını düşürecek ve performansı artıracak şekilde iyileştirilmesi
• Öncelikle ortalama ve üstünde performans gösteren çalışanların Star Çalışan Profiline göre performanslarının geliştirilmesi
• Yönetici-Satış Temsilcisi ilişkilerinin geliştirilmesi

• Yönetici olacak Satış Temsilcilerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi konularında fayda yaratırız.

Yönetici Etkinliğini Geliştirme ve Liderlik Kültürü Yaratma

Araştırmalar gösteriyor ki; çalışanlar şirketlerinden değil
yöneticilerinden ve ekiplerinden ayrılıyorlar. Bu sonuç; işyerinde
performansa katkıda bulunan en önemli etkenin yönetim tarzı ve buna
bağlı çalışma ortamı olduğunu doğruluyor. Bu bilgiden yola çıkarak,
yöneticilerin yönetim becerilerini çeşitli envanter ve uygulamalarla
ölçüyor, gelişim planlarını belirliyor ve gelişimi gerçekleştiriyoruz.

DBE’nin yönetici etkinliğini geliştirme hizmetleri:

• İş stratejilerini, hedefleri ve karşılaşılan güçlükleri anlamak
• Yönetim becerisini ve çalışanlar üzerindeki etkisini ölçümlemek
• Olumlu davranış değişikliklerinin verimlilik üzerindeki etkileri konusunda yöneticide farkındalık yaratmak
• Yöneticinin, yönetim tarzını değiştirmesi konusunda somut geri bildirimler sunmak adımlarından oluşur.

Sunduğumuz yaklaşımlar, şirketlerde yeni davranışların benimsendiği ve
sürdürüldüğü bir Liderlik Kültürü yaratılmasını sağlar. Yaratılan
kültürün çalışan bağlılığına etkisini Çalışan Bağlılığı Araştırması ile
ölçebiliriz.

Ekip Etkinliğini Artırma

DBE’nin ölçme ve değerlendirme konusundaki uzmanlığı, ekip oluşturma,
gerek ekip üyelerinin birbirleriyle, gerekse ekip üyeleri ve yönetim
arasındaki ilişkileri geliştirme konularında mutlak bir başarıyı
getirmektedir. Kişi profillerini ortaya çıkararak;

• Birlikte en etkin çalışabilecek ekip üyelerinin saptanması,
• Ekibin genel çalışma tarzının belirlenerek ihtiyaçların karşılanması,
• Ekip elemanlarının güçlü yönlerinden daha çok faydalanılması,
• Gelişim alanlarınının belirlenmesi konularında kurumlara destek oluruz.

Amaç; ekip içi iletişimi geliştirmek, problemlerin daha etkin şekilde
çözülmesini sağlamak ve farklılıkların takdir edildiği bir anlayış
geliştirilmesidir.

Üst Yönetim Ekipleri

Üst yönetim ekipleriyle yapılan çalışmaların en önemli amacı; şirketi
hedefine ulaştıracak olan stratejilerin ve rotanın tüm yönetim ekibi
tarafından doğru anlaşılmasını sağlamaktır. Yönetim ekipleriyle yapılan
çalışmalarda stratejik sorumlulukları tanımlayarak, uygun yapı ve
süreçlerde doğru davranışların geliştirilmesine odaklanırız.

Yönetici ve Ekip Koçluğu

İş yaşamının değişkenleri, yöneticileri sürekli bir gelişim ve değişime
zorunlu kılmaktadır. DBE’nin farklılık yaratan hizmetlerinden olan
koçluk, bu dinamik yapıya en sağlıklı şekilde ayak uydurabilmenizi
sağlar.

•   Nasıl bir yöneticisiniz?
•   Yönetim tarzınız çalışma ortamını nasıl etkiliyor?
• Tarzınızda yaratacağınız değişimler performansı ve çalışma ortamını nasıl iyileştirir?

Bu sorular birebir yaptığımız koçluk hizmetinin temelini oluşturur.
Yöneticilerin farkındalıklarını ve değişim motivasyonlarını artırmaya
yönelik çalışmalar aynı zamanda etkili liderlik sürecinin de bir
parçasıdır.

Bu amaçla kişisel eğilimlerin ve yönetim tarazlarının anlaşılması için
çeşitli ölçme araçları kullanırız. 360 derece yetkinlik ölçme ile
gelişim için güçlü yanlar ve fırsatlar hakkında net bir resim ortaya
koyar ve geri bildirim ile değişim hedeflerinde uyum sağlarız. Gelişimi
planlar ve gerçek potansiyele ulaşmak için atılması gereken adımların
atılıp atılmadığını izleriz.

DBE, yöneticilere bireysel koçluk vermenin yanında yönetim ekiplerine de
ekip performansını artırmaya yönelik koçluk hizmeti sunmaktadır.

Etiketler Çalışan Bağlılığı Ekip Etkinliğini Artırma Etiketler İnsan Kaynakları Yöneticileri İşe alım süreci Kurumsal Rol ve Çalışma Ortamı Tercihleri Liderlik Kültürü ölçme ve değerlendirme Satış ekiplerinin verimliliğinin ölçülmesi Satış Gücü Etkinliğini Artırma Satış Yetkinliğini Arttırma seçme-yerleştirme süreçleri Star Çalışan Profili Üst yönetim ekipleri yetkinlik ölçme Yönetici ve Ekip Koçluğu Yönetici-Satış Temsilcisi yönetim becerileri yönetim tarzı