Trajik Bir Kahraman Olarak Öcalan

Trajik Bir Kahraman Olarak Öcalan

Son bir kaç yazımda değişimin örgüt kültürü ile ilişkisi üzerinde durmuş, liderin ve yönetimin örgüt kültürünü yerleştirmede oynadığı önemli rolün üzerinde durmuştum. Bir vaka çalışması olarak da PKK’yı ele almıştım. PKK’yı kuran, geliştiren, önemli bir güç haline getiren ve yıkımını da hazırlayan Öcalan’dır. Bu kez de, bir...

Örgüt Kültürü ve Değişim

Örgüt Kültürü ve Değişim

Geçen hafta, örgütlerin ve şirketlerin bir değişim programı uygulasalar da, kültürlerini değiştirmedikleri için nasıl saf dışı kaldığı üzerinde durmuştuk. Kültür deyince de; değerler, ilkeler, bakış ve düşünme tarzı, yönetim biçimi, sorunlara yaklaşım ve paradigmaları ve bunların sonucu yaşama yansıyan davranış biçimlerini anlıyoruz. İster bir ...

Örgüt Kültürü, PKK ve Öcalan

Örgüt Kültürü, PKK ve Öcalan

1900 yılında Amerika’da ilk 100 içinde yer alan firmadan bugün yalnızca 16’sı hayatta. İlk 500 firmanın da yalnızca 29’u listede. Son 15 yılda ise %66’sı liste dışında kaldılar. Bu firmalar endüstri çağından bilgi çağına geçişte değişime ayak uyduramadılar. Organizasyonların değişimi için geliştirilen belli başl...

Aldatma ve İhanet 4: Terapiye Yansıyanlar

Aldatma ve İhanet 4: Terapiye Yansıyanlar

Efendim hayat biter ihanetler bitmez. Söz, bugün bu dosyayı kapatıyoruz. Bugün, aldatayım derken kendimizi nasıl yakalatıyoruz meselesini irdeleyeceğiz. Bunların içinde en hüzün vereni, eşinden bir türlü istediğini alamayanlar oluşturur. Aldatan kadınsa yakalanmaz. Erkekse mutlaka yakalanır. Durum acıdır çünkü bütün operasyon aslında eşinin ...

Aldatma ve İhanet 3: Terapiye Yansıyanlar

Aldatma ve İhanet 3: Terapiye Yansıyanlar

Geçen hafta aldatılan kişinin neler yaşadığından, neden aldattığından, terapiye yansıdığı kadarıyla kimlerin aldattığından söz etmiştik. Aldatmadan Duramayanlar Evliliklerinin ilk bir iki yılında eşlerini aldatanlar, daha başında evliliğe karşı olduklarını bazen açık bir biçimde, bazen da üstü kapalı “ihsas” etmişlerdir. ...

Aldatma ve İhanet 2: Terapiye Yansıyanlar

Aldatma ve İhanet 2: Terapiye Yansıyanlar

Aldatılan Neler Yaşar? İnsan canlısının yaşayabileceği en büyük acının sevdiği birinin ölümüyle yaşandığı söylenir. Bu yüzden de matem tutulur. Matem de makul bir sürede biter. Acı büyük olabilir ama yaşayan da bu acının bir zaman sonra geçeceğini bilir. Duygu tektir. Yani üzüntüdür. Nerede matem uzuyorsa başka duygular ve düşüncelerin işin...

Aldatma ve İhanet 1: Terapiye Yansıyanlar

Aldatma ve İhanet 1: Terapiye Yansıyanlar

Geçen hafta İstanbul’un yakın tarihinin terapiye nasıl yansıdığı üzerinde durduk. Hafif de kafa bulduk. Devam edelim. Evlilikle ilgili sorunların terapiye direkt yansıması, yani ‘evliliğimizle ilgili sorunlar var, yardım istiyoruz’ formatında dile getirilmesi oldukça yenidir. Diyelim 10 yıldır giderek artan bir yoğunluktan söz ...

İstanbul'un Yakın Tarihi: Terapiye Yansıyanlar

İstanbul'un Yakın Tarihi: Terapiye Yansıyanlar

Yirmi otuz yıl önce seanslara evlilik sorunları pek az yansırdı. Daha doğrusu, “evliliğimizle ilgili sorunlarımız var, onun için geldik” diyenlerin sayısı yılda bir kaçı geçmezdi. O zamanlar terapiye yalnızca “delilerin” gereksinimi olduğu düşünülürdü. Deliler de bu teoriye temelden karşı çıktıklarından ortalarda pe...

Duygusal Ekonomi

Duygusal Ekonomi

Neden çok yakınımda bir sürü banka şubesi olduğu halde bir kilometre uzaklıktaki şubeyi seçiyorum? Neden kahve içebileceğim bir çok kafe varken hep birine gidiyorum ve kahvemi orada içiyorum? Her yaz tatilinde neden aynı yere gitmek istiyorum? Bir zamanlar müşterilerin tercihlerinin mantığa yani rasyonel seçimlere dayandığı düşünülüyordu. Ancak ...

Sezgiler

Sezgiler

İnsanlar 6 saniye içinde hiç tanımadığı birinin öğretme becerisi veya dışadönüklük gibi bir kişilik özelliği hakkında doğru tahminde bulunabiliyor. Son zamanlarda özellikle Amerika’da birçok psikolog sezgi dediğimiz ve bilinç dışında gerçekleşen bu hızlı zihinsel sürecin kaynağını araştırıyor. Sezgi kelimesi sözlükte “akı...