Kurumsal Koçluk Çözümleri

Yapılan çalışmalar, koçluk becerileri gelişmiş, duygusal zekâyı etkin şekilde kullanabilen liderlerin çalışma ortamında bağlılık ve aidiyet duygusu yaratabildiklerini, çalışma ortamında verimliliği ve inovasyonu sağlayabildiklerini gösteriyor.

DBE-Forton Koçluk Okulu, koçluk yaklaşımının iş ortamına entegre edilmesinde  ve duygusal zekayı daha etkin kullanabilen yöneticiler yetiştirilmesinde kurumlara destek oluyor.

DBE-Forton Koçluk Okulu’ndan nasıl faydalanabilirsiniz:

1) Kurum İçi Koçlar Yetiştirmek

ICF Akredite Koçluk Eğitim Programı, kurumunuza özel uyarlanabilir.

2) Kurum İçinde Liderlik Kültürüne Koçluk Yaklaşımını Entegre Etmek

Kurum içindeki  yöneticilerin,  çeşitli projelere liderlik eden kişilerin ve/veya liderlik potansiyeline sahip herkesin,  Koçluk Eğitimi ile koçluğu deneyimlemeleri, koçluğun performansa katkılarını görmeleri, iş ortamında kullanabilecekleri beceriler edinmeleri ve eğitim sonrası gerçekleşen süpervizyonlarla bu becerilerini pekiştirilmeleri amaçlanmıştır.

3) DBE-Forton Koçlarıyla Birebir Koçluk Seansları

Tüm seviyelerdeki çalışanların, şirket stratejileri doğrultusunda iş yönetimi, ilişki yönetimi, ekip yönetimi gibi becerilerini geliştirmek için DBE-Forton Koçlarıyla birebir seans planlayabilirsiniz.