İş Yaşamına Yönelik Eğitim Programları

İş Yaşamına Yönelik Eğitim Programları

Temel Yönetim Becerileri İyi bir yönetici olabilmek için, bilginin yanı sıra temel yönetim becerilerinin kazanılması çok önemlidir. Bu eğitimde, bir yöneticinin iş, insan, para ve zaman yönetimi gibi farklı alanlardaki sorumluluklarını yerine getirmesini sağlayacak yöntem ve becerileri, uygulamalarla öğrenmesi amaçlanmaktadır. Etkin ...

İnsan Kaynakları Profesyonellerine Yönelik Eğitim Programları

İnsan Kaynakları Profesyonellerine Yönelik Eğitim Programları

16PF Kişilik Envanteri Yorumlama Eğitimi 16PF Kişilik Envanteri, işe alım süreçlerinde ve mevcut personelin değerlendirilmesinde objektif ve doğru sonuçlara ulaşabilmek için kullanılmaktadır. Bu eğitimde, 16PF Kişilik Envanterini etkin kullanmak ve raporlarının doğru yorumlanmasını sağlamak amacıyla katılımcıların yeterli bilgiye sahip olmaları ...

Kişisel Gelişim Programları

Kişisel Gelişim Programları

Kişisel gelişim programları / eğitimleri bireylerin daha mutlu, daha verimli yaşaması, performansını etkileyen engelleri aşması ile mümkündür. DBE kişisel gelişim programları çalışanların güçlü ve gelişime açık yetilerine odaklanarak yaratıcı potansiyellerini açığa çıkarabilmelerini sağlamayı amaçlar. Kişisel Koçluk "Koçluk kişilerin ...

Çalışan Destek Programları

Çalışan Destek Programları

Çalışan destek programlarının amacı, kurum genelinde geliştirilmesi planlanan “Çalışan İlişkileri Yönetimi” kapsamında, çalışanların iş ve özel yaşamlarında karşılaşabilecekleri zorlukları aşmalarını sağlamaya yardımcı olmak ve bunların uzman kişilerin desteği ile çözülmesi için bir platform oluşturmaktır. Çalışan Destek Programları ...

DBE-FORTON KOÇLUK OKULU ICF AKREDİTE KOÇLUK EĞİTİMLERİ

DBE-FORTON KOÇLUK OKULU ICF AKREDİTE KOÇLUK EĞİTİMLERİ

DBE-FORTON Koçluk Okulu ICF akredite koçluk eğitimleri üç modülden oluşmaktadır ve ICF Koçluk sertfikasyonu için gerekli saatlerin tamamlanmasını sağlamaktadır. “Profesyonel Koç” olmak isteyen bireylerin katılabileceği bu eğitimler, kurum içi koçluk sistemi kurmak isteyen kurumlara özgü olarak da planlanabilir. “Hedefim koç ...