İnsan Kaynakları Gelişim Programları

İnsan Kaynakları Gelişim Programları

16PF KİŞİLİK ENVANTERİ YORUMLAMA EĞİTİMİ

16PF Kişilik Envanteri, işe alım süreçlerinde ve mevcut personelin değerlendirilmesinde objektif ve doğru sonuçlara ulaşabilmek için kullanılmaktadır. Bu eğitimde, 16PF Kişilik Envanterini etkin kullanmak ve raporlarının doğru  yorumlanmasını sağlamak amacıyla katılımcıların yeterli bilgiye sahip olmaları hedeflenmektedir.

YETKİNLİK VE DAVRANIŞ ODAKLI MÜLAKAT TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

Eğitimin amacı; katılımcıların işe alma, kariyer planlama, terfi veya benzer amaçlı olabilecek her türlü görüşmeyi, başından sonuna kadar yönlendirecek ve sonuca ulaştıracak bilgiye sahip olmalarını sağlamaktır.

DEĞERLENDİRME VE GELİŞTİRME MERKEZİ DEĞERLENDİRİCİ EĞİTİMİ

Kurumlarda değerlendirme merkezi uygulayacak kişilerin; değerlendirme merkezinin içeriği, kullanımı ve uyulması gereken kuralları hakkında bilgi edinmelerini sağlamaya yönelik bir eğitimdir. Bu eğitimde, gözlem yapma, not tutma, soru sorma ve değerlendirme yapma becerilerinin kazandırılmasını amaçlanmaktadır.

ÇIKIŞ MÜLAKATI EĞİTİMİ

Günümüzde;  işe almak kadar işten çıkarmanın da prosedür ve politikalarla desteklenmesi önemlidir. Bu eğitimde, çıkış mülakatı konusunda katılımcıların bilgilendirilmelerini sağlamak, çıkış mülakatı anketinin hazırlanması ve uygulamasına yönelik etkin bir harita sunmak ve teorik bilgileri rol egzersizleri ile pekiştirmek hedeflenmektedir.

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ

Kurumlarda eğitim veren kişilerin; etkin eğitim yapabilmesi için bilgi ve becerilerin artırılması hedeflemektedir. Program; öğrenme ve eğitim arasındaki ilişkiden, bir eğitimin tasarımı, hazırlık süreci,egzersiz ve değerlendirme yöntemlerine kadar olan aşamaları kapsadığı gibi programda zor katılımcılarla nasıl başa çıkılacağı üzerine de örnekler ve uygulamalara yer verilir.

YETENEĞİ BULMA VE YÖNETME EĞİTİMİ

Geleneksel yetenek yönetimi programları; en yetenekli olanların organizasyona alınması, pek çok eğitim verilerek ve belli bir kariyer yolu çizilerek, elde tutulmalarını sağlamaya yöneliktir. Yeni nesil yetenek yönetimi programları ise, bireysel yeteneklerin keşfini ve bu yetenekler doğrultusunda verilecek eğitimlerle potansiyelin performansa dönüştürülmesini amaçlar. Bu eğitim, geleneksel modelle yeni nesil modeli karşılaştırarak, özellikle yeni jenerasyonunun beklentisi olan bireysel yaklaşımlar ile yeteneklerin ve potansiyelin en üst seviyede performansa dönüştürülmesini sağlayan bir yol haritası sunmaktadır.

Eğitim Talep Formu

Bu listede hakkında daha detaylı bilgi almak istediğiniz program varsa eğitim talep formunu doldurarak bize ulaşabilirsiniz.

İçeriği Paylaş:

Benzer İçerikler:

İnsan Kaynakları Gelişim Programları

16PF KİŞİLİK ENVANTERİ YORUMLAMA EĞİTİMİ 16PF Kişilik Envanteri, işe alım süreçlerinde ve mevcut personelin değerlendirilmesinde objektif ve doğru sonuçlara ...

TEMEL GELİŞİM ve YETKİNLİK GELİŞTİRME PROGRAMLARI

ANALİTİK DÜŞÜNME Bu eğitimde; katılımcıların analitik, esnek ve yaratıcı problem çözme ve karar verme konularında edindikleri becerilerini, uygulamalar ...

LİDER-YÖNETİCİ GELİŞİM PROGRAMLARI

TEMEL YÖNETİM BECERİLERİ İyi bir yönetici olabilmek için, bilginin yanı sıra temel yönetim becerilerinin kazanılması çok önemlidir. Bu eğitimde, bir...

PANDEMİ DÖNEMİ - ONLİNE DESTEK PROGRAMLARI

İçinde bulunduğumuz covid-19 pandemi döneminde hem çalışanların hem de çalışan ailelerinin kendilerini iyi hissetmelerini sağlayarak, motivasyonlarını artırmak ...