İnsan Kaynakları Profesyonellerine Yönelik Eğitim Programları

İnsan Kaynakları Profesyonellerine Yönelik Eğitim Programları

16PF Kişilik Envanteri Yorumlama Eğitimi

16PF Kişilik Envanteri, işe alım süreçlerinde ve mevcut personelin değerlendirilmesinde objektif ve doğru sonuçlara ulaşabilmek için kullanılmaktadır. Bu eğitimde, 16PF Kişilik Envanterini etkin kullanmak ve raporlarının doğru yorumlanmasını sağlamak amacıyla katılımcıların yeterli bilgiye sahip olmaları hedeflenmektedir.

Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri Eğitimi

Personel seçimi, her iş sektörü için hedeflere ulaşabilmede hayati önem taşımaktadır. Bu eğitimde, katılımcıların işe alma, kariyer planlama, terfi veya benzer amaçlı olabilecek her türlü görüşmeyi, başından sonuna kadar yönlendirecek ve sonuca ulaştıracak bilgiye sahip olmalarını sağlamak hedeflenmektedir.

Değerlendirme ve Geliştirme Merkezi Uygulayıcı Eğitimi

Her şirketin daha verimli ve başarılı çalışmalarda bulunabilmesini sağlayabilmek amacı ile çalışanlarının güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerinin ön plana çıkarılması gerekmektedir. Bu eğitimde, bu yönlerin tespiti için kullanılan “Değerlendirme Merkezi” uygulamalarında rol alacak İnsan Kaynakları Uzman ve Yöneticileri’nin gözlem yapma, not tutma, soru sorma ve değerlendirme yapma becerilerini kazanmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

Performans Değerlendirme Sistemleri

Çalışanların performanslarının takibi ve adil bir sistemle değerlendirilmesi, şirketlerin verimliliği için gereklidir. Bu eğitimde, kurum içinde birlikte oluşturulabilecek değerlendirme sistemleri ve uygulamalarına ilişkin dinamikler, yaşanmış örnek olaylarla anlatılmaktadır.

Çıkış Mülakatı Eğitimi

Çıkış mülakatının amacı, çalışmakta olduğu kurumdan kendi isteği ile ayrılacak olan kişinin neden kurumdan ayrılmak istediğini ayrıntılı bir şekilde öğrenmektir. Bu verilerden yola çıkarak, kurumda halen çalışmakta olan kişilerin yaşadıkları problemleri tespit etmek ve önlemler alabilmek mümkündür. Bu eğitimde, çıkış mülakatı konusunda katılımcıların bilgilendirilmelerini sağlamak, çıkış mülakatı anketi’nin hazırlanması ve uygulamasına yönelik etkin bir harita sunmak ve teorik bilgileri rol egzersizleri ile pekiştirmek hedeflenmektedir.

Aile (Patron) Şirketlerinde İK Yönetimi

İnsan Kaynakları yönetimi şirketlerin fark yaratabileceği en önemli alandır. Yapılan araştırmalar ülkemizdeki şirketlerin çok büyük bölümünün "Aile Yapısı"nı koruduğunu göstermektedir. Kurucu ya şirketin başındadır veya halen hayattadır. Bu tür şirketlerde aile üyeleri hem otoriteyi keybetmeme hem de değişime ayak uydurma çabası içindedirler. Bu noktada dayanacakları birimlerin başında İK ve yöneticileri gelir. Bu eğitimde akıllıca yönetilecek İK politikalarının firmalara nasıl katma değer sağlayacağı ve İK yöneticisinin bu aşamada neler yapması gerektiği ele alınmaktadır.

Eğitimcinin Eğitimi

Bu eğitim, öğrenme ve eğitim arasındaki ilişkiden, bir eğitimin tasarımı, hazırlık süreci, egzersiz ve değerlendirme yöntemlerine kadar olan aşamaları kapsar. Eğitimde zor katılımcılarla nasıl başa çıkılacağı üzerinde durularak, örnekler ve uygulamalara yer verilir.

Yeteneği Bulma ve Yönetme

Geleneksel yetenek yönetimi programları, en yetenekli olanların organizasyona alınması, pek çok eğitim verilerek ve belli bir kariyer yolu çizilerek, elde tutulmalarını sağlamaya yöneliktir. Yeni nesil yetenek yönetimi programları ise, bireysel yeteneklerin keşfini ve bu yetenekler doğrultusunda verilecek eğitimlerle potansiyelin performansa dönüştürülmesini amaçlar. Bu eğitim, geleneksel modelle yeni nesil modeli karşılaştırarak, özellikle Y jenerasyonunun beklentisi olan bireysel yaklaşımlar ile yeteneklerin ve potansiyelin en üst seviyede performansa dönüştürülmesini sağlayan bir yol haritası sunmaktadır.

Öneri Sistemleri

Firmaların öne geçme yarışında kullanabilecekleri kaynakların başında, çalışanlarının performanslarını gönüllülükle ortaya koyacakları sistemleri oluşturmak gelir. Doğru uygulanan "Öneri Değerlendirme Sistemi" bu kaynakların en önemlisidir. Dikkat edilmesi gereken şey ise bu sistemin doğru yapılandırılmasıdır. Özensiz yapılandırılmış sistemler ise hem motivasyonu azaltır hem de inanırlılığı bitirir. Öneri sistemi eğitimimiz bu amaçla oluşturulmuştur.

İnsan Kaynakları Risk Yönetimi

İnsan kaynakları uygulamalarında risk faktörünü tanımlayarak, ölçebiliyor ve sonuçlarına göre yeni eylem planları oluşturabiliyor muyuz? Bu eğitim, insana yatırım yapan, insan kaynakları uygulamalarında mükemmeli arayanlar için riski tanımlamayı ve insan kaynakları uygulamalarında risk yönetimine dair bilgiler vermeyi amaçlamaktadır. Katılımcılar, genel olarak risk yönetimi ile ilgili değerlendirme ve yorum yapma bilgisine kavuşacaklardır.

Pozitif Psikoloji ile İnsan Kaynağını Koruma Yöntemleri

Kurum psikolojisini değerlendirip iyileştirmekle görevli insan kaynakları hangi yöntemlerle bunu gerçekleştirmelidir? İnsan kaynaklarının sorumlulukları, yapabilecekleri ve yetkinliğinin sorgulandığı bu eğitimde, organizasyonel iklimi iyileştirmeyi, çalışmalarının verimli sonuçlarını paylaşmayı hedefleyen insan kaynaklarının işlerinin kolaylaştırılması hedeflenmektedir.

®16PF, Institute for Personality and Abilty Testing Inc.’in (OPP Limited bağlı ortaklık firması) tescilli markasıdır ve DBE®  Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’de markanın kullanımı için yetkilidir.

Eğitim Talep Formu

Bu listedeki eğitimler hakkında daha detaylı bilgi almak istediğiniz eğitim varsa eğitim talep formunu doldurarak bize ulaşabilirsiniz.

İçeriği Paylaş:

Benzer İçerikler:

Kişisel Gelişim Programları

Kişisel gelişim programları / eğitimleri bireylerin daha mutlu, daha verimli yaşaması, performansını etkileyen engelleri aşması ile mümkündür. DBE kişisel...

DBE-FORTON KOÇLUK OKULU ICF AKREDİTE KOÇLUK EĞİTİMLERİ

DBE-FORTON Koçluk Okulu ICF akredite koçluk eğitimleri üç modülden oluşmaktadır ve ICF Koçluk sertfikasyonu için gerekli saatlerin tamamlanmasın...

İş Yaşamına Yönelik Eğitim Programları

Temel Yönetim Becerileri İyi bir yönetici olabilmek için, bilginin yanı sıra temel yönetim becerilerinin kazanılması çok önemlidir. Bu eğitimde, bir...

Çalışan Destek Programları

Çalışan destek programlarının amacı, kurum genelinde geliştirilmesi planlanan “Çalışan İlişkileri Yönetimi” kapsamında, çalışanların iş ve özel...