Kişisel Gelişim Programları

Kişisel Gelişim Programları

Kişisel gelişim programları / eğitimleri bireylerin daha mutlu, daha verimli yaşaması, performansını etkileyen engelleri aşması ile mümkündür. DBE kişisel gelişim programları çalışanların güçlü ve gelişime açık yetilerine odaklanarak yaratıcı potansiyellerini açığa çıkarabilmelerini sağlamayı amaçlar.

Kişisel Koçluk

"Koçluk kişilerin istedikleri şeyleri elde etmeleri için, işi onların yerine yapmadan ya da onlara ne yapmaları gerektiğini söylemeden, onlara destek olur. Koçluk söyleşisi bir sanattır, bir bilimdir ve bir uzmanlıktır.”  ICF Akredite Koç olmak veya koçluk seansları hakkında ayrıntılı bilgi için http://kocluk.dbe.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kişisel Gelişim İçin Davranış Haritaları

İş yaşamında, yönetim seviyesi başta olmak üzere, hemen her seviyedeki çalışan için kritik başarı faktörü olarak karşımıza çıkan “insan ilişkileri ve insan yönetimi” ile ilgili temel yetkinliklerin geliştirilmesinde çalışanlara somut birer harita sunabilmek önemlidir. Bu eğitimde, “Kişisel Gelişim için Davranış Haritaları” ile performans geliştirme amacıyla, kurum tarafından sunulan eğitim ve gelişim hizmetlerine destek olarak, çalışanların hem kendi kendilerine hem de kurum içi koçlarla birlikte çalışmalarında başvurabilecekleri referans bir kaynak oluşturmak hedeflenmektedir.

Güvenli Davranış Geliştirme (Hayır Diyemiyorum)

Güvenli Davranış, iş yaşamında ve özel yaşamda kişinin kendi düşünce, duygu, istek ve ihtiyaçlarını karşısındakilere çekinmeden veya saldırganlaşmadan, açık ve net ifade edebilmesidir. Bu eğitimin amacı, katılımcıların günlük yaşamda ve iş yaşamında karşılaşılan çekingen (pasif) ve saldırgan (agresif) davranışlarla baş edebilmesi, farklı durum, olay ve kişiler karşısında daha etkin davranışlar sergileyebilmesi için gerekli becerilerin kazandırılmasıdır.

Fark Yaratmak

İnsanın, "birey" olarak hedefi, aranılan, tercih edilen bir konuma sahip olmaktır. Bunu başarmanın yolu ise fark yaratmaktır. Bu eğitimde, katma değeri yüksek kişilerden oluşan işletmelerin, sektörde farklılık yaratacakları göz önünde bulundurularak, katılımcılara nasıl kişisel ve kurumsal fark yaratabileceklerinin yolları yaşanmış örnek olaylarla anlatılmaktadır. Bireyin, özellikle kişilik özelliklerinden ve bu özelliklerinin iş yaşamına yansımalarından kaynaklanan sonuçları, uygulamalar ve rol egzersizleri ile görülebilir kılmak; ilişkilerdeki sorunların çözülebilir bir formatta algılanmasını sağlamak; hemen her seviyede, herkesin beklediği “karşılıkllı anlayışın” temellerini atarak, daha verimli ve uyumlu bir çalışma ortamının gelişimine katkıda bulunmaktır.

Bireysel Motivasyonumuzu Beslemek

Kişiler iş hayatına atıldıklarında, kendilerinden beklenen performansı sergilemek ve ortaya çıkan sorunlarla mücadele ederek hedeflerine ulaşmak zorunda kalırlar. Bu eğitimde, katılımcıların çevresel faktörlerden bağımsız olarak kendilerini geliştirmeleri ve motive etmeleri için uygulanacak etkin yöntemlerin aktarılması, kişisel gelişim ve motivasyonlarının sorumluluğunu almaları ve daha verimli bir yaşam sürmeleri konusunda gereken desteğin sağlanması hedeflenmektedir.

Enerji ve Zaman Yönetimi

Bireyler arasında zamanı etkin kullanabilme becerisi farklılıklar gösterebilmektedir. Bu eğitimde, kısıtlı bir kaynak olan zamanın efektif kullanımı, zaman yönetimi becerisinin kazandırılması ve bunun bir alışkanlık haline dönüştürülebilmesi hedeflenmektedir.

Öfkemi Yönetebilirim!

Öfke, tüm insanların zaman zaman yaşadığı, uygun ifade edildiğinde olumlu sonuçlar doğuran normal ve sağlıklı bir duygudur. Engellenme, istenmeyen sonuçlar ve karşılanmayan beklentiler öfkeyi ortaya çıkaran ve arttıran nedenlerin başında gelmektedir. Bu durum kişinin ilişkilerini kısıtlamasına, hedeflerinden uzaklaşmasına, olayların gidişatını yönlendirememesine neden olmaktadır. Normal bir duygu olan öfkenin bu olumsuz sonuçlara sebep olmaması için, öfke duygusunun tanınması, kabul edilmesi ve işlevsel bir biçimde ifade edilebilmesi gerekmektedir. Bu eğitimde, katılımcıların öfke duygusuna ait farkındalıklarının artırılması ve öfke yönetim becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Duygularımızı Nasıl Yönetiriz

Yıllarca IQ değerlendirmeleri üzerinden "ideal" kişiye ulaşılmaya çalışılmış, ancak tek bir zeka skorundan bahsetmenin mümkün olmadığı, yüksek zekanın ilişkiler ve ilişkilere bağlı başarının bir göstergesi olmadığı anlaşılmıştır. Günümüzde duyguları yöneten kişi ilişkilerini de yönetmektedir anlayışı ile hareket edilmektedir. Hem kendi duygularımızı hem başkalarının duygularını anlamak, yönlendirmek anlamlı ve etkili ilişkilere giden en önemli yoldur. Bu eğitimde duyguları anlamanın ve yönetmenin yolları ele alınacak, sonrasında takip sürecinde katılımcılara verilen ödev üzerinden geribildirim verilecektir.

Felsefenin Mantığı ve Uygulamalarıyla Felsefi Danışmanlık

Sorunları çözecek biçimde ele alma alışkanlığı yaşamsal bir ihtiyaçtır ve felsefeciler de bunu öğretirler. Felsefe tarihi boyunca yapılmış (gene filozoflarca yanlışlığı fark edilip gösterilen) düşünme yanlışları, yalnızca felsefecileri ilgilendirmemeli; bu yanlışları hepimiz yaşarken de yapmaktaysak ve bu yanlışlar nedeniyle de başımızı derde sokuyorsak, felsefenin yaşarken bize destek verecek bir bilgi dalı olduğunu hep birlikte görmek, felsefenin binlerce yıldır kazandırdıklarıyla sorunlarımızın üzerine gitmek, "Felsefi Danışman-Philosophical Counseller" ve "Uygulamalı Felsefeci - Applied Philosopher-"ların sorunları çözerken nasıl çalıştıklarını örneklerle göstermek, "Felsefi Danışman" veya "Uygulamalı Felsefeci" olmanın ön hazırlığını yapmak amaçlanmaktadır.

Evliliğe Hazırlık

Evlilik, yaşam döngüsündeki en önemli adımlardan birini oluşturmasına karşın bu sürece ilişkin psikolojik hazırlıktan söz etmek ancak son yıllarda gerçekleşmeye başlamıştır. Evlilik öncesi danışmanlık hizmetinin çıkış noktasını, yüksek boşanma oranları ve bunların ağır duygusal, fiziksel ve ekonomik etkileri oluşturmuştur. Tüm sağlık alanlarındaki "önleyici hekimlik" anlayışı psikoloji alanına da sıçramış ve evlilik öncesi hazırlık paketleri hazırlanmıştır. Bu noktada evliliğe hazırlık ve evlilik öncesi danışmanlıkta hedefler şöyle sıralanabilir: Evlilik yaşantısına geçişi kolaylaştırmak, uzun ve kısa vadede çiftlerin ilişkideki tatminini sürekli kılabilmek, iletişim becerilerini arttırmak, ilişkide yakınlığı ve bağlılığı arttırmak, ilişkide güven ortamını güçlendirmek, problem çözme ve karar verme becerilerini güçlendirmek. Bu eğitim için hedef, kişilere genel olarak evliliğe hazırlık ilkelerini sunmak ve kendilerine uygun destek modelini belirlemelerini sağlamaktır.

Erkekler Mars'tan Kadınlar Venüs'ten mi Geliyor?

Kadın Erkek İlişkileri, Benzerlikler, Farklılıklar!
Bireysel, grup ya da toplumsal hayatımızın nirengi noktası ilişkilerimizdir. Büyük umutlar besler, duygusal yatırımlar yaparız ve çoğu zaman da küçük çakıl taşlarına basıp, dengemizi kaybeder ve düşeriz. Bu çalışma, tersten bir okumayla "Garantili Boşanma- Ayrılık Teknikleri" olarak da tanımlanabilmekle birlikte, bireysel grup ya da toplumsal ilişkilerimizin daha işlevsel bir süreçte ilerleyebilmesi için, bir harita sunmayı hedeflemektedir

Uçuş Korkusu

Bu çalışmada, katılımcıların geçmiş ile bugünü buluşturmaları ve geçmiş anıların tamir edici gücünü kullanarak, bugüne olumlu deneyimler olarak aktarmaları desteklenmektedir. Sanat, kil, şiir, hikaye ve drama tekniklerinin ağırlıklı olarak kullanıldığı bu eğitimde, kişisel hikayelerle karşılaşma, tamir etme ve yeniden oluşturma hedeflenmektedir.

Etkin Beden Dili Kullanımı

Bu eğitimde beden dilinin iletişimdeki rolü, önemi ve algılanışı işlenecektir.İlk izlenimlerde ve diğerlerinin güvenini kazanmakta beden dilinin rolü; ses tonu ve vurgu, duruş, otu-ruş, yürüyüş tarzı, sosyal mesafe, jest ve mimikler anlatılacak; egzersizler ile desteklenecektir.

Analitik Problem Çözme Teknikleri

Çoğunluğu uygulama ile geçen bu eğitimde, “Farkında olmadan nasıl düşünüyoruz?”, “Analitik düşünmenin temel taşları nelerdir?” gibi soruların cevapları verilecek, eleştirel düşünmenin analitiğe etkisi anlatılacaktır.

Yaratıcı Problem Çözme Teknikleri (Düşün-Yarat-Çöz)

Yaratıcılık, Yaratıcı Düşünme, Yaratıcı Problem Çözme nedir? Neden gerekli? soruları üzerinde konuşularak problem çözmenin aşamalarının anlatılması ve uygulamalar ile desteklenmesi hedeflenmektedir.

Zor İnsanlarla Başa Çıkma

İnteraktif olarak rol egzersizleri ile desteklenen bu eğitimle, iş yerimizde ve özel hayatımızda karşılaştığımız zor insanların kişilik yapılarını tanıyarak, onlarla ilişkinin neden zor olduğunu anlayacak ve davranış bazında onlarla başa çıkmanın sandığımız kadar da 'zor' olmadığını göreceğiz. Zor dostlarımız, aile bireylerimiz, astlarımız, yöneticilerimiz ve müşterilerimizle başa çıkmanın etkin yöntemlerini ve davranış haritalarını paylaşacağız.

Stres Yönetimi ve Farkındalık

İş yaşamında stres bizi harekete geçiren ve belli bir noktaya kadar olması gereken bir yaşantıdır. Ancak uygun şekilde yönetilirse işe yarar duruma gelir. Bunun için kullanılabilecek uygulamaların ele alınmasının yanında yeni bir kavram olan "farkındalık" temelli egzersizlerin de öğretileceği eğitimin sonrasında katılımcıların uygulamaları için takip süreci uygulanacak ve geribildirim verilecektir.

Karar Alma Eğitimi Modülleri

MODÜL 1 Önyargılar ve Karar Verme Hataları:

Önyargılar ve karar verme hataları farkındalık kazandırmayı amaçlar. Tüm çalışanların almasının faydalı olacağı bir eğitimdir.

MODÜL 2 - 12 Kızgın Adamı Nasıl İkna Ederim:

"12 Kızgın Adam" filminden yola çıkılarak başkalarının temel ihtiyaç ve bireysel özelliklerini saptayarak, onların sabit fikirlerini ve önyargılarını yıkma sanatı.

MODÜL 3 Analiz ve Karar Alma Simülasyonu:

Katılımcıların analiz edeceği ve karar alacağı iş simülasyonları ile eğitim, nasıl karar aldıklarına dair geribildirim ve farkındalık kazandırmayı amaçlıyor.

Kritik Sorgulama Teknikleri

Farkında olmasa da her birey bir strateji uzmanıdır. Eleştirel düşünme mantığı neden gerekli ve nasıl işler soruları üzerinden stratejik mantık kullanımı anlatılması ve kararsızlık ve engellerin nasıl aşılacağının ipuçlarının verilmesi amaçlanmaktadır.

Kendini Tanıma ve Kişilerarası İletişim Becerileri

İnsanlar arasında çatışmalar ve uyuşmalar büyük ölçüde kişilik özelliklerinin benzerliğinden veya farklılığından ileri gelir. İş yerimizde, aile içinde veya arkadaşlarımızla yaşadığımız sorunları çözerken kişilik özelliklerimizi, mizacımızı kullanırız. Bu programın amacı kişilik özelliklerimizin farkına varmak, ilişkilerimizde bize avantaj ve dezavantaj sağlayabilecek güçlü ve zayıf yönlerimizi keşfetmek, olaylara ve ilişkilere farklı kişilik özelliklerine sahip insanların gözleri ile bakabilme becerisini kazandırabilmektir.

İleri İletişim Becerileri

İletişim; sözlü olsun ya da olmasın, yaşamın her alanında kullandığımız bir "diğeri ile ilişki aracı"dır. Hiçbir şey yapmayarak da dünya ile iletişim halindeyiz. Hem işteki performansın artması hem de zamanı ekonomik kullanmak için, ikili ilişkilerimizin her formunda ve özellikle gün içerisinde sayısız kontak kurduğumuz iş yaşamımızda, doğru iletişim kurabilmeye ihtiyacımız var. Ancak kimi zaman kendimizi farkında olmadan birçok iletişim hatasının ortasında buluyoruz. Bu eğitimde, iletişim hataları ve ideal iletişim biçimleri üzerine kişisel deneyimlerinizi geliştirmeniz amaçlanmaktadır.

Düşüncelerimiz Hayatımızı Nasıl Etkiliyor

Bir günde aklımızdan binlerce düşünce geçmektedir ve çoğu otomatikleşmiştir ki fark etmeyiz. Ancak farkında olmadan hayatımızı yönlendirirler. Bu eğitimde; hangi düşünce stillerini daha çok uyguluyoruz? Bu düşünce stilleri bizi nasıl etkiliyor ve yönlendiriyor? Bu düşünceleri yakaladığımızda nasıl değiştiririz? gibi konuların ele alınması amaçlanmaktadır.

Psikolojik Rahatsızlıkların Hayatımıza Yansımaları: İyileşme Süresi ve Sonrası

Psikolojik rahatsızlıklar hepimizin yaşayabileceği durumlardır ve sanılanın aksine çok daha sık karşılaşılmaktadır. Hayatımızın her alanının etkilendiği bu durumlarda nelerle karşılaşıldığı, nasıl baş edilebileceği, tedavi sürecinde dikkat edilmesi gereken durumlar ve sonrasında tekrarlanmaması adına neler yapılabileceği ele alınacak, belli baş etme yöntemleri konusunda bilgi ve beceri kazanılması sağlanacaktır.

Kaygının Getirdiği Başarı

Kaygı, başarının anahtarıdır. Çalışanı ketlemek yerine harekete geçiren bir güce dönüşmesi sağlanabilir. Bunun için kaygının ne olduğu, etkileri ve bozukluk olduğu noktalar anlaşılmalı, başa çıkma becerileri çeşitlendirilmelidir. Bu eğitimde amaç kaygıyı işe yarar bir konumda tutmak, olası sorunları önceden fark edebilmek ve başa çıkma stratejilerini arttırarak başarıya giden yolda daha büyük adımlar atmayı sağlayabilmektedir.

İş Yerinde Psikolojik Şiddet ve Baş Etme

İş ortamlarında farkında olarak veya olmayarak uygulanan psikolojik şiddet, gittikçe büyüyen bir sorun haline gelmektedir. Psikolojik şiddete başvurmadan yönetebilmek, psikolojik şiddete maruz kalındığında da çalışabilmek, iş yaşamında hedeflere ulaşmayı, aynı zamanda verimliliğin sürmesini ve artmasını sağlayacak önemli becerilerdir. Bu eğitimin amacı, psikolojik şiddetin ne olduğunun anlaşılmasını sağlamak, uygun baş etme becerilerinin geliştirilmesini destekleyerek kişisel ve kurumsal sağlığın korunmasına katkıda bulunmaktır.

Tükenme, Önlem Alma ve Baş Etme

Tükenme sendromu, iş yaşamında çok sık karşılaşılan ve sonrasında psikolojik rahatsızlıklara yol açarak maddi ve manevi kayıplara neden olan bir rahatsızlıktır. Tükenme yaşamadan önce önlem almak adına neler yapılabileceği, tükenmenin boyutları, yaşama nasıl yansıdığı, baş etmek için yapılabilecekler değerlendirilecektir. Eğitimin amacı, iş yaşamında çok sık karşılaşılan bu soruna karşı önceden önlem alınmasını sağlamak ve yaşanması durumunda baş etmeyi kolaylaştırmaktır.

Eğitim Talep Formu

Bu listedeki eğitimler hakkında daha detaylı bilgi almak istediğiniz eğitim varsa eğitim talep formunu doldurarak bize ulaşabilirsiniz.

İçeriği Paylaş:

Benzer İçerikler:

İş Yaşamına Yönelik Eğitim Programları

Temel Yönetim Becerileri İyi bir yönetici olabilmek için, bilginin yanı sıra temel yönetim becerilerinin kazanılması çok önemlidir. Bu eğitimde, bir...

DBE-FORTON KOÇLUK OKULU ICF AKREDİTE KOÇLUK EĞİTİMLERİ

DBE-FORTON Koçluk Okulu ICF akredite koçluk eğitimleri üç modülden oluşmaktadır ve ICF Koçluk sertfikasyonu için gerekli saatlerin tamamlanmasın...

Kişisel Gelişim Programları

Kişisel gelişim programları / eğitimleri bireylerin daha mutlu, daha verimli yaşaması, performansını etkileyen engelleri aşması ile mümkündür. DBE kişisel...

Çalışan Destek Programları

Çalışan destek programlarının amacı, kurum genelinde geliştirilmesi planlanan “Çalışan İlişkileri Yönetimi” kapsamında, çalışanların iş ve özel...