Değerlendirme ve Gelişim Merkezi Uygulamaları

olcme-degerlendirme4

Değerlendirme ve Gelişim Merkezi uygulamaları, pozisyonun gerektirdiği yetkinliklerin değerlendirilmesi sürecinde, adayların pozisyona olan uygunluklarının belirlenmesi, güçlü ve gelişime açık yönlerinin tespit edilmesi ve çok yönlü bir değerlendirme yapılması amacıyla kullanılır.

Değerlendirme ve Gelişim Merkezi uygulamalarının başlıca özellikleri şunlardır:

• Yönetim kademelerindeki başarı ve performans potansiyelini en doğru tahmin eden
araçlardan biridir.

• Hem kurum hem de birey adına en doğru yönlendirmeyi yapabilmek amacıyla
geliştirilmiş özel bir programdır.
• Özellikle çalışanların aday oldukları pozisyonun veya mevcut pozisyonun
gerektirdiği yönetsel yetkinliklerin ya da liderlik yetkinliklerinin değerlendirilmesi
sürecinde kullanılmaktadır.
• Adayların pozisyona olan uygunlukları belirlenerek ve çok yönlü, objektif
bir değerlendirme yapılması sağlanabilmektedir.
• Kişiye özel gelişim planı oluşturulması ve bu süreç içindeki gelişimin gerek koçluk
gerekse süpervizyon süreçleriyle tamamlanabilmesi sağlanmaktadır.

Uygulama kapsamında, DBE tarafından geliştirilmiş araçlar, kurum yetkinliklerini ölçmek için kullanılabilmekte, ihtiyaç duyulduğu takdirde bu araçlarda kurum yetkinliklerine göre adapte edilebilmekte ya da kurumun yetkinlikleri doğrultusunda tamamen kuruma özel yeni araçlar tasarlanabilmektedir. Yetkinlikleri olmayan kurumlar için ise DBE yetkinlik havuzundan pozisyonun gerekleri doğrultusunda seçim yapılarak uygulama kapsamı tasarlanabilmektedir.

İhtiyaca göre farklı rapor formatları mevcuttur ve bu raporlar baz alınarak uygulamaya katılan kurum çalışanları ile bireysel geribildirim görüşmeleri yapılarak güçlü ve gelişime açık yönler çalışanla paylaşılabilmektedir.

Kuruma faydaları:

Değerlendirme ve Gelişim Merkezi uygulamaları ile işe alım, yerleştirme, kariyer yönetimi, terfi kararlarının alınması ile eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi gibi süreçlerde kullanılmak üzere, katılımcıların eğitim seviyeleri, cinsiyetleri, geçmiş iş deneyimleri ve benzeri bir değerlendirmeye daha önce katılmış olmaları gibi faktörlerden bağımsız olarak, başarı ve performans potansiyeli en doğru şekilde ölçülebilmiş olacaktır.

Etiketler DBE yetkinlik havuzu Değerlendirme ve Gelişim Merkezi Uygulamaları gelişim planı kariyer yönetimi liderlik yetkinlikleri performans potansiyeli yönetsel yetkinlikler