Filial Oyun Terapisi

Filial Oyun Terapisi

Filial Oyun Terapisi, 3-10 yaş arası çocuklar ve ebeveynlerinin arasındaki ilişkiyi oyunu kullanarak güçlendirmeyi ve hem sorunların oluşumunu önlemeyi hem de var olan problemleri çözüme kavuşturmayı amaçlayan bir yaklaşımdır. Oyun terapisi yaklaşımının amacı ebeveynlere çocuklarıyla terapötik oyun oynamayı, çocuğun iç dünyasını oyun yoluyla ...

Theraplay Oyun Terapisi

Theraplay Oyun Terapisi

Theraplay®; bağlanmayı, öz-değerliliği, öz-saygıyı, diğerlerine güven, neşe ve keyifle bağlılığı arttırmak için yapılan kısa süreli, ebeveyn-çocuk temelli oyun terapisi çeşididir. Theraplay®,  Bağlanma Teorisi (Bowlby, 1969) temelli, beyin araştırmaları ve oyunun iyileştirici gücünü temel alır. Ebeveyn-çocuk ilişkisinde bulunan...

Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi

Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi

Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi, Çocuk Merkezli Oyun Terapisi ile karşılaştırıldığında yapılandırılmış, yönlendirici ve hedefe yöneliktir. Sorun olan davranışın yerine daha olumlu düşünce ve davranışların geliştirilmesini sağlar. Oyun terapisinde, oyun hem çocuk ile terapistin arasındaki iletişim aracıdır hem de tedavi edicidir. Çocuğun ...

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi duygusal zorluklar yaşayan, uyum ve davranış sorunları gösteren veya psikosomatik sorunları olan çocukların doğal oyun ortamında kendilerini ifade etme gerçeğine dayanmaktadır. Bu oyun terapisi yönteminin amacı sorunları olan çocuğun kendi psişik dengesinde belirli ve gerekli değişiklikleri yapabilmesini...

  •