Ece Eryılmaz

Uzman Klinik Psikolog Ece Eryılmaz, F.M.V Özel Ayazağa Işık Lisesinden mezun olduktan sonra, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünü yüksek onur derecesi ile tamamlamıştır. Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programından “Sınıf öğretmenlerinin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocukları Tanımasında Cinsiyet Önyargısı ve Sınıf Yönetimi için Önemli Faktörler” başlıklı tez çalışmasını tamamlayarak Uzman Klinik Psikolog ünvanını almıştır.

Lisans eğitimi sırasında, DBE, Bengi Semerci Enstitüsü, Ekip Norma Razon, Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi, ÇARE-DER, Özel Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi’nde gönüllü stajlar yapmıştır. Yüksek lisans eğitimi sırasında Özel Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi’nde süpervizyon eşliğinde yetişkinler ve çocuklarla çalışmıştır.

Türk Psikologlar Derneği’nden MMPI ve DENVER II Gelişimsel Tarama Testi, WISC-R, WISC-IV eğitimlerini almıştır. Moxo Dikkat Ölçme Testi eğitimini tamamlamıştır. DBE 16 PF eğitimini almıştır. Davranış Bilimleri Enstitüsü tarafından verilen EMDR I. ve II. Düzey, Prof. Dr. Ümran Korkmazlar tarafından verilen Çocuk ve Ergenlerle EMDR I. Düzey eğitimlerini tamamlamıştır. Çocuk ve Gençlerle Çözüm Odaklı Koçluk eğitimine katılmıştır. Uz. Psk. Danışman Filiz Çetin tarafından Çocuk Merkezli Oyun Terapisi eğitimini ve süpervizyonunu tamamlamıştır. Doç. Dr. Serap Özer tarafından verilen Çocuklarla Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimini almıştır. SOBECE Sosyal Beceri Çocuk Eğitimi’ne katılmıştır. Linehan Institute tarafından verilen Diyalektik Davranış Terapisi eğitiminin I. ve II. modüllerini tamamlamıştır. Dr. Neslihan Zapçı tarafından verilen Rorschach, CAT ve TAT Testleri ile Çocuğun Ruhsal İşleyişinin Değerlendirilmesi eğitimini tamamlamıştır. Saara Salo tarafından verilen I. ve II. Düzey Theraplay eğitimlerini tamamlamıştır. Çocuk ve Ergenler için Şema Terapisi eğitimini Dr. Christof Loose’dan almıştır.

2015 yılından beri Davranış Bilimleri Enstitüsü Çocuk ve Genç Bölümünde psikoterapi hizmeti vermekte olan Ece Eryılmaz, çocuk ve ergenlerle duygusal sorunlar, akademik zorluklar, kaygı bozuklukları, korku, öfke kontrolü, travma, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, özel öğrenme güçlüğü, sosyal beceri, sınav kaygısı ve performans geliştirme konularıyla ilgili çalışmaktadır. Öğrenme ve dikkat eksikliğine yönelik özel eğitim desteği vermekte, kariyer danışmanlığı yapmakta ve 0-3 yaş dönemindeki çocukların gelişimsel ve duygusal takibini yaparak ebeveynlere danışmanlık vermektedir.

Çalışmalarında, EMDR, Bilişsel Davranışçı Terapi, Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, Theraplay, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi ve Diyalektik Davranış Terapisi tekniklerinden yararlanmaktadır.

*EMDR Avrupa Onaylı Akredite terapistidir.

*Türk Psikologlar Derneği, EMDR Derneği, Theraplay Derneği, Çocuk ve Aile Rehberliği Derneği üyesidir.

*DBE bünyesinde ve çeşitli kurumlarda eğitimler vermektedir. Yayınlanmış bir makalesi ve kitapta bir bölümü bulunmaktadır.

*Yayınlanmış Makale ve Kitaplar:

1. Eryılmaz, E. & Üstündağ-Budak, A. M. (2019). Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunu erken tanımada cinsiyet önyargısı. Türk Psikoloji Yazıları, 22(43).

2. Eryılmaz E. & Üstündağ-Budak, A. M. (2019). Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunu okulda etkin yönetimi. (76. Bölüm, 895- 906). Soysal Acar, A. Ş. (2019). Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu. Ruh sağlığı çalışanları, alan uzmanları, öğrenciler ve aileler için kuramdan uygulamaya. Nobel Akademik Yayıncılık.

Terapistlerimiz:

Didem Altay

Uzmanlık alanı çocuk, ergen ve yetişkin olan Dr. Didem Altay, Simon Fraser Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunudur. Klinik Psikoloji yüksek lisansı sonrası ...

Ece Eryılmaz

Uzman Klinik Psikolog Ece Eryılmaz, F.M.V Özel Ayazağa Işık Lisesinden mezun olduktan sonra, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünü yüksek onur ...

Gülşah Ergin

Klinik Psikolog Gülşah Ergin, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi’nde Psikolojik Danışmanlık alanında tamamladıktan sonra İngiltere’ye giderek ...

Pınar Çelik

Klinik Psikolog Pınar Çelik, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KKK) Psikoloji Bölümünden mezun  olmuştur. Lisans eğitimi...