Emre Konuk

Yöneticiler İçin Başarı Stratejileri 4

CCL’in (Center for Creative Leadership) “başarılı yöneticiler” ve “inişe geçen yöneticilerle” yaptığı araştırmaya devam ediyoruz.

“İnişe geçen” yöneticilerde dört temel özellik ortaya çıkıyor:

 1. İnsanlarla ilişkilerinde problem yaşıyorlar
 2. Yetenekli insanları ekiplerinde toplayamıyorlar ve ekiplerini iyi yönetemiyorlar
 3. İş hedeflerine ulaşmada başarılı olamıyorlar
 4. Değişemiyorlar veya değişime uyum sağlayamıyorlar ya da bunu istemiyorlar

Ekibi Oluşturmak ve Yönetmek

Geçen hafta ilişkilerin yönetimi söz konusu olduğunda uygulanabilecek stratejilerin ve taktiklerin üzerinde durmuştuk. Bugün iyi iş çıkaran bir ekibi oluşturmada ve yönetmede gerekli olan beceriler üzerinde duracağız.

Başarılı yöneticiler iyi iş çıkaran bir ekibi oluşturmada ve yönetmede ustalaşıyorlar. Onlar için söylenenler özetle şöyle:

 1. Ekiple iyi iletişim kuruyorlar
 2. Motive ediyorlar
 3. İşleri ekibe dağıtıyorlar
 4. Birlikte iyi iş çıkaracak insanları bir araya getiriyorlar
 5. Net ve açık hedefler ve performansla ilgili somut beklentileri belirliyorlar

“İnişe geçen yöneticiler” için söylenenlerse şöyle:

 1. Çatışmadan kaçıyorlar
 2. İnsanları motive edemiyorlar
 3. Başarıları ekip üyeleriyle paylaşamıyorlar
 4. İşleri ekip üyelerine dağıtma eğiliminde olmuyorlar

Daha önce de söylemiştik: Durumun farkına varmak çok önemli. Bu nedenle çalışma arkadaşlarınızdan, yöneticinizden, çalışma arkadaşlarınızdan veya müşterilerden gelen yorumları, uyarıları, geri bildirimleri kulak ardı etmemek gerekiyor:

 1. Sizi ekibinize doğru insanları seçebilen
 2. İnsanları çok iyi motive edebilen
 3. Yönetimi paylaşabilen
 4. Sorumlulukları ekibe dağıtamayan biri olarak mı görüyorlar?

Aşağıdaki stratejiler gerekli becerileri geliştirmenize yardımcı olabilir

Altınızda çalışanları neyin motive ettiğini belirleyin

İnsanları tetikleyen, harekete geçiren, istekle işlerine odaklanmalarını sağlayan şeyler çok farklı olabilir. Bazıları birlikte, paylaşarak çalışmaktan keyif alır. Bazıları ise bağımsız çalışmaktan. Çalışanlarınızın çok iyi iş çıkardıkları zamanlara bakın. Onları neyin motive ettiğini sorun. Bağlı oldukları değerleri öğrenin, sonra da bu değerleri gerçekleştirecekleri fırsatları yaratın.

Dikkat:

 1. Verebileceğinizden fazlasının sözünü vermeyin. Krediniz zarar görebilir.
 2. Parasal değeri olmayan ödülleri ihmal etmeyin. Zor bir iş başarıldığında herkesin bundan haberinin olması güçlü bir motivasyon kaynağı olabilir.

Grubunuza değişik biçimlerde katkı sağlayacak kişileri işe alın

Farklı kişiliklerden ve farklı becerilere sahip kişilerden oluşan bir ekibi hedeflemek gerekir. Dengeli ve birbirini tamamlayan bir ekibi oluşturmaya çalışın. Ekibin hedeflerini iyi analiz edin ve bu hedeflere ulaşmak için ne tür beceri, bilgi ve yetkinliklerin gerekli olduğunu belirleyin. Bu açıdan tüm ekip üyelerini değerlendirin.

Dikkat:

 1. Yalnızca kendinize benzeyen kişileri ekibinizde toplamaya çalışmayın. Ekiplerini yönetmekte zorlanan yöneticilerin sıklıkla bu hataya düştüğü görülüyor.
 2. Ekibinizin katkısını ihmal etmeyin. Ekip üyelerinin tavsiyelerini talep edin onları kararlara ortak edin. Özellikle işe alınacaklar konusunda.

Problem yaratan çalışanlara doğrudan ve zamanında müdahale edin

Çalışanların performanslarıyla ilgili problemlerin kolay bir çözümü yoktur ve kendi kendine de nadiren düzelir. Eğer çalışanın davranışları ya da beceri eksikliği sorun yaratıyorsa, bu çalışana bir an önce yardımcı olmak gerekir. Gerekirse İK Departmanına başvurun.

Dikkat:

 1. Eğer somut veriler yoksa çalışana yüklenmeyin.
 2. Çalışanın performansını arttırmak için bir çalışma yapmadan işten ayrılmasını istemeyin.

Ekibinizin gelişmesini sağlayın ve otoritenizi paylaşın

Çalışanlarınızın üstesinden gelebilecekleri projelerde çalışmalarını sağlayın. İşlerin zorluk derecesini, ancak başarılı olacaklarını düşündüğünüzde arttırın. Onları gerektiğinde yönlendirin ve destek olun. Ekibin performansının nasıl arttırılabileceğine dair düşüncelerini alın.

Dikkat:

 1. Ekip üyelerinin değişik roller almalarını sağlayın. Eğer ekip üyeleri değişik açılımları denemezlerse, ekibe olan bağlılıkları zamanla azalır. Bu da performansı düşürür.
 2. Ekibin başarılarının herkes tarafından duyulmasını sağlayın.

Önümüzdeki hafta, iş hedeflerine ulaşmada uygulanacak stratejiler üzerinde duracağız.

25.06.2006

İçeriği Paylaş:

Benzer İçerikler :

İletişim Kuramı Ve Çift İlişkileri

Geçtiğimiz haftalarda, insan ilişkilerini, psikopatolojiyi ve psikoterapiyi kişilerarası ilişkiler bağlamında ve iletişim biçimleri üzerinden inceleyen bir ...

Yemekle Kavga: Düşman Kim?

Bayağı bir aylar önce “neden kilo alırız ve neden veremeyiz, verirsek de neden geri alırız” üzerine bir dizi yazı yazdım. Bu yazılarda ağırlıklı ...

Keşif Anlarını Desteklemek

İnanması ne kadar güç olsa da, insanoğlunun dünyaya getirdiği minik insancıklar, hayatta kalmalarını sağlayan bir dolu refleks, duyu, dürtü, her yaşantıyı ...

Dostlara Dair III

Geçtiğimiz hafta hayat arkadaşları arasındaki ilişkiyi merceğimize almış ve bu ilişkinin dostluğa en çok gereksinim duyulan dinamik olduğunu vurgulamıştık. ...

İlginizi Çekebilir :

Müşteri Bağlılığı - III

Geçen haftaki yazımızda şirketlerin minimum “müşteri eforu stratejisini” uygulamaya geçirebilecekleri çeşitli taktiklerden söz etmiştik. Kısaca...

Eğitimde Dönüşüm

Bayağı bir zamandır pek çok alanda bulunduğumuz yerden daha farklı bir yerlere gelme isteği ve çabası ön planda. Yavaş da olsa, üzerinde genelde anlaştığımız ...

Motivasyon

Motivasyon...Bugünün dünyasında gerek kişisel, gerek sosyal, gerekse profesyonel anlamda baş köşeye oturmuş bir mesele; üzerine sayısız kitap yazılan, eğitim ...

Uzak Durulacak Kadınlar ve Erkekler 2

Beş haftadır beraberlikleri ciddi risk taşıyan eşlerin birbirlerine neler ettiklerini anlattım. Bu konuyu artık noktalayalım. “Akıbeti mevt” ...