Şirketler ve Çalışanlar İçin Performans Geliştirme

Performans geliştirme konusu yanlış anlaşılmaya açık bir konu. “Çalışanı nasıl daha çok çalıştırırız” gibi yorumlanabiliyor, o yüzden çalışanlar bu konuya bir sömürü meselesi gibi bakıyor.
Önce performans geliştirme deyince neyden bahsedildiği doğru anlaşılmalı. Biz kişisel gelişimler performans geliştirme derken aslında hangi konudan bahsediyoruz?

Bir keman virtüözünün kendi potansiyelinin en üst noktasına ulaşabilmesini ve en zorlu eserleri bile zorlanmadan, hata yapmadan ve en etkileyici biçimde çalabilmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Bir yüzücünün sahip olduğu potansiyeli kullanıp kendi rekorunu kırmasını amaçlıyoruz. Bunları başarmak tabi ki çalışmak demek ama amaç sadece kişiyi daha çok çalışmak değil, kendi idealine, potansiyeline ulaştırmak. Burada bahsedilen potansiyele ulaşma halini iş hayatında da başarmak mümkün, kuşkusuz ki şirketlerin de kendi potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri, kendi potansiyelini fark etmiş ve performansa dönüştürebilmiş çalışanlarla mümkün.

Potansiyeli gerçekleştirmek deyince, işin içine sahip olduğumuz yetenekleri kullanma fırsatı bulmak, çabamızın değer görmesi, işe ve çıktılarına anlam yükleyebilmek giriyor. Tabi ki bu durum sadece şirket kazancını gözetmiyor, kendi potansiyelini gerçekleştirmeyi başarmış çalışan, kolaylıkla en zorlu konuların üstesinden gelebilen, katma değer yaratabilen bir çalışandır. Kişinin kendi üretkenliğini bu şekilde deneyimlemesinin ise iş tatminine, hayattan alınan doyuma ve mutluluğa katkı sağladığı bilinmektedir.

Performans geliştirmek için şirketler şunları düşünmeli;

-Çalışanlarımı ne kadar tanıyorum, sahip oldukları özellikleri ne kadar biliyorum?
-Şirketimin nasıl bir insan kaynağına ihtiyacı var? Mevcut durumda ve gelecekteki hedeflere ulaşmak için hangi bilgi, beceri ve yeteneğe sahip insanlara odaklanmalıyım? Bu bilgi, beceri ve yeteneğe sahip kişileri nasıl bulurum, bu özellikleri nasıl ayırt ederim?
-Doğru insanı bulmakla başlayan yol, çalışanı uygun role yerleştirmekle devam eder. Bu kişi, potansiyelini en iyi şekilde ortaya koyabileceği bir rolde mi?
-Doğru insanı bulup doğru role yerleştirmek de yetmez. Bu çalışanın potansiyelini ortaya koyabilmek için ona nasıl yatırım yapmalıyım, hangi özelliklerini geliştirmeliyim? Nasıl bir kariyer planı çizmeliyim?
-Tabi ki, işe ilgisini nasıl bir yönetici ile sağlayabilirim. Mevcut yöneticilerim elindeki kıymetin değerini anlayabilecek ve aidiyet yaratabilecek, potansiyelin performansa dönüşmesini sağlayabilecek motive edici yaklaşıma sahipler mi?
-İlk yönetici konusu performans deyince en önemli hususlardan biri de olsa, şirketlerin yönetim politikaları da önemli. Yüksek performansı ortaya çıkaran teşvik ve karar alma sistemleri, etkin geribildirime dayalı geliştirme odağı, birlikteliği aidiyeti vurgulayan çalışma ortamları ve çalışan ilişkileri konusunda nerede olduğunu biliyor mu?

Şirketler bu soruların cevaplarını bulduklarında performans geliştirmek konusunda nerede olduklarını ve neye ihtiyaç duyduklarını belirleyebilirler. Bunu yaparken her bir çalışanın kendine özgü özellikleri olduğu ve farklı yaklaşımlar üretmek gerekebileceği göz önünde bulundurulmalı.

Diğer taraftan performansı geliştirme için çalışanlarsa şunları düşünmeli:

-Hayatta ne yapmak, ne elde etmek istiyorum?
-Benim için olmazsa olmazlarım, önem verdiğim şeyler ne?
-İş hayatı benim için ne ifade ediyor, ne başarmak istiyorum?
-Nelere sahibim, hangi özelliklerim beni diğerlerinden ayırıyor? Neyi iyi yapıyorum ve neyi yaparken keyif alıyorum?
-Çevremde ne olduğunda olumlu etkisini görüyorum?

Yukarıdaki soruların cevapları ise başka soruları doğuruyor:

-Benim beklentilerin, değerlerim, şirketin beklentileri ve değerleri ile örtüşüyor mu, aynı şeyi mi yapmak istiyoruz?
-Benim sahip olduğum özellikleri en iyi şekilde ortaya koymamı sağlayacak sorumluluklara ve öğretici bir çalışma ortamına sahip miyim?
-Şirketimde kendim için bir gelecek görüyor muyum?

Bu iki sorunun cevabı doğru işi, doğru yerde yapıp yapmadığımızı gösterir. Farzedelim ki buraya kadar bir önemli bir sıkıntı yok.

Çalışan sonraki dönemde performansını nasıl geliştirebilir?

-Öncelikle kendi becerilerinin farkında olan kişi, bu becerilerini gösterebileceğini düşündüğü fırsatları yakalayabilmek için girişimlerde bulunmalı ve talep etmeli.
-İlgilendiği konuyla ilgili bilgi birikimi artırmalı.
-Stres yönetimi ve iletişim becerilerini geliştirmeye odaklanmalı. Bu iki konuda zorlanmak, var olan potansiyelin ortaya çıkmasını zorlaştırır ve çalışanın sahip olduğundan daha azını göstermesine yol açan bir performans blogu gibi çalışabilir.

Özge Berçin Keleş
DBE Kurumsal Gelişim Merkezi

Etiketler çalışan performansı performans performans geliştirme performans geliştirmek için neler yapmalı? şirket performansı

İlginizi Çekebilir