Kurumsal Gelişim Merkezi

GÜVEN VEREN ŞİRKETLER KAZANIR

Kurumsal kimlik, bir kurumun uzun vadeli stratejik planlarına ulaşabilmesi için uyguladığı yaklaşım ve felsefesidir. Müşterileri, çalışanları ve tüm paydaşları ile ilişkilerinde bu yöntemleri aksatmadan uygulaması gerekir. 

Bir kurumun kimliği, imajı, kim olduğu, ne yaptığı ve nasıl yaptığı kurumun içerisinde yaşattığı kültür ve çalışanlarına olan yaklaşımına da yansır. Gözle görülmeyen ancak kurumun içine girdiğinizde hissedebileceğiniz kurum kültürünü güven temeline oturtmak zor ancak bir o kadar da önemlidir. Görülmeyen ve yazılı olmayan kurallar kurumlarda davranışlar ile kendini gösterir. Bu yazıda özellikle kurum kültüründe güveni ön plana alan şirketler ve onların yöneticileri üzerinde duracağız.

Pek çok kurum, çalışanları için adaleti sağlamanın eşit imkânlar sunmaktan geçtiğini düşünür ve uygulamalarını buna göre düzenler. Oysa adalet, yalnızca herkes için aynı aracı, yolu veya yöntemi sunduğunuzda sağlanmış olmaz. Özellikle de yöneticiler tüm çalışanlarına eşit davrandığını kimse için bir ayrıcalık yapmadığını savunur. Acaba tam olarak yapılması gereken bu mudur?

Bu açıdan bakıldığında günümüzde kurumlar ve yöneticiler herkes için aynı ve benzer uygulamaları yapmaktansa kişisel dokunuşu olan, çalışanı yakından tanıdığını gösteren ve ona kendisini değerli hissettirecek uygulamaların peşinden koşmaktadır.

İster kuşak farklılıklarından ister modern zamanın beklentileri yükseltmesinden olsun, şu bir gerçek ki hemen herkes kendini özel hissetmek istiyor. Farklılıklarının anlaşılmasını, ayırt edici özelliklerinin görünür olmasını ve bunların kabul görmesini fazlasıyla önemsiyor.

Bir yönetici, çalışanını motive eden faktörleri bilir ve buna uygun şekilde davranırsa, sadece çalışanı mutlu etmekle kalmaz, kuruma olan bağlılığını da pozitif etkiler. Bu da güven kültürünü pekiştirir. Çalışanlarını önemseyen, iş dışında kişisel olarak da onlarla ilgilenen, güven ilişkisi kuran yöneticiler hem ekip yönetiminde hem de şirket yönetiminde başarıyı yakalayacaklardır.

Herkesin eşit ve aynı olmadığından yola çıkarak çalışanların birbirinden farklı yetenek, beklenti ve hatta öğrenme biçimlerine sahip olduğunu da göz ardı etmeden güven kültürünü iş yerinde de sağlamak mümkündür. Örneğin; herkesin öğrenme biçimlerinin birbiri ile aynı olmadığını düşünürsek bazı eğitimleri online, bazılarını sınıf içi, bazılarını ise oyunlaştırılmış metotlarla şekillendirmemiz gerekebilir. Bu da çalışanları yeterince tanımaktan, anlamaktan ve dinlemekten geçer.

Güven veren bir iş yerinde çalışmak çalışanların gözünde çok önemli ve değerlidir.

Kurum kültürünü güven temelinde inşa eden kurumlarda çalışanın yaşına, cinsiyetine, cinsel yönelimine veya milliyetine bakılmaksızın herkese adil davranılır. Bu kurumlarda yöneticiler, terfiden günlük iş yaşamındaki davranışlarına kadar tüm çalışanlara tarafsız ve adil bir biçimde yaklaşır. Herkesin söz hakkı vardır. Fikir geliştirebilen kurumlarda da inovasyon artar. Bunun sonucunda da uzun vadede şirketin ekonomik performansı artar.

Burada en büyük görev yöneticilere düşmektedir. Sistemler hayatı kolaylaştırır ancak yöneticiler, güven veren davranış ve yaklaşımları ile bunları çalışanlar için doğru ve etkin bir iletişim ile uygulamaktan sorumludur.

Burcu Pekgüzel -  DBE Kurumsal Gelişim Merkezi

İçeriği Paylaş:

Benzer İçerikler :

Gelişim Alanınızı Hiç Objektif Gözden Dinlediniz mi?

Çocukluktan bu yana hep daha iyi olmak adına birileriyle kıyaslandık; komşularımız, akrabalarımız, okul arkadaşlarımız ve kardeşlerimizle rekabete zorlandık. ...

Zihinsel Esneklik ve Çeviklik

Modern iş dünyası; küreselleşme, hızlı ve derinlemesine teknolojik ilerlemeler, dinamik ekonomik koşullar, değişen ve dönüşen medya araçları ile birlikte...

Ebeveynlerin İş Stresine Çocukların ve Ergenlerin Uyum Sağlaması

Son zamanlarda, araştırmalar, ebeveynlerin iş stresinin aile ilişkilerine, çocukların ve ergenlerin psikolojisine bazı etkileri olduğunu gösteriyor. ...

Geri Bildirimlerden Faydalanmak

Geribildirimleri dinlemek, esnek ve başarılı olmanızı sağlayarak kişisel bir strateji geliştirmenize yardımcı olur. Güçlü ve zayıf yönlerinizi bilmek, ...

İlginizi Çekebilir :

Yetişkinlerde Öğrenmenin Temel İlkeleri

Genel olarak andragoji terimi ile ifade edilen yetişkin eğitimi tek kalıba uyan bir model değildir. Çocukların öğrenmesi için çeşitli tekniklere ihtiyaç olduğu ...

Kendine Güven ve Kendilik Sistemi

Bu yazıda “kendilik sistemi” ve bu sistemin bir parçası olan “kendine güven” kavramı ayrıntılı bir şekilde açıklanmaya çalışılacaktır. ...

Çevresindekileri rahatsız eden davranışlar sergileyen bir çalışana nasıl yardım edilir?

Eğer bir toplantı sırasında kendisinden sorumlu olduğunuz bir çalışanınız konuşurken kendinizi kötü hissettiyseniz, ekibinizin bir üyesinin kendini küç...

DBE İş Kazalarını Önleme Projesi

DBE tarafından sanayi sektöründe yaşanan iş kazalarının azaltılması ve iş güvenliğinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen özel bir projedir. Bu amaçla Mavi ...