Kurumsal Gelişim Merkezi

Eleman Seçimi Konusunda Psikolojik Testlerin Kullanımının Önemi ve Temel Amacı

Eleman Seçimi Konusunda Psikolojik Testlerin Kullanımının Önemi ve Temel Amacı

Eleman seçiminde psikometrik testlerin uygulanmasının temel amacı kurumun beklentilerine, ihtiyaçlarına ve yetkinliklerine en uygun kişilerin objektif değerlendirmeler sonucu en kısa zamanda belirlenebilmesidir. Bu konuda kurumlara verdiğimiz danışmanlık hizmeti, kurumların işe alım süreçlerinin yapılandırılmasını, işe alınacak kişilerin ve mevcut çalışanların değerlendirilmesini içeriyor. Bu amaçla hem kurumlara başvuran adaylara, hem de kurumun mevcut çalışanlarına bu testleri uygulanabiliyor.

Psikometrik Testlerin Kurumlara ve Bireylere Sağlamış Oldukları Faydalar

Psikometrik test uygulamalarının kurumlara sağladığı faydaların en önemlilerinden biri, şüphesiz, eleman seçiminde standart ve objektif eleme yapılmasını sağlayarak, seçim sürecinin verimliliğini ve geçerliliğini yükseltmek ve tabi ki kullanılan objektif ölçme ve değerlendirme yöntemleriyle pozisyona uygun adayların seçilerek eleman devir hızının düşürülmesini sağlamak, buna bağlı maliyetleri düşürmektir.  Kurumun performansının bireylerin performansına bağlı olduğunu düşünürsek, işi yapacak kişinin o işin gerektirdiği bilgi,  yetenek ve kişilik özelliklerine sahip olması ve bunu belirleyecek psikometrik test uygulamaları giderek daha çok önem kazanmaktadır.

Araştırmalar, işin gerektirdiği bilgi, yetenek ve kişilik özelliklerine sahip bireylerin işlerinde daha verimli ve mutlu  olduklarını ve yüksek performans gösterdiklerini ortaya koymaktadır.

Psikometrik Analizler ve Test Uygulama Modelleri ve Aşamaları Nelerdir?

DBE’de uygulanan psikometrik testler, yetenek testleri, bilgi testleri ve kişilik envanterlerinden oluşmaktadır. Psikometrik analizler ise, bu test ve envanterlerin geçerlilik ve güvenilirlik çalışmalarının yapılmasını içerir. Geçerlilik Çalışması, bir kurumda uygulanan testlerin ve envanterlerin o kurumda kullanılma amaçları doğrultusunda verimli olup olmadıklarının araştırılmasını içerir. Güvenilirlik Çalışması ise testin ya da envanterin, ölçtüğü özelliği içsel şartlardan veya dışsal şartlardan etkilenmeden hep aynı şekilde ölçmesini ifade eder. Bir psikometrik testi uygulamaya karar vermeden önce, bu analizlerin yapılması gerekmektedir.

Test ve envanterlerin uygulama ve değerlendirme süreçleri kurumların isteklerine ve ihtiyaçlarına göre yapılandırılabilmektedir. Uygulama ve değerlendirmeler geleneksel yöntemlerle toplu veya bireysel olarak yapılabildiği gibi, operasyonel maliyet ve zamandan tasarruf sağlayan DBE Online Testing sistemi ile internet üzerinden de gerçekleştirilebilmektedir. 

Psikojik Testlerde Etik Kurallar

Psikometrik testlerin özellikle yabancı kaynaklı standardizasyonu ve adaptasyonu yapılmamış testlerin kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalardan biri, testin hangi amaca hizmet edeceğini bilerek kullanmaktır. Uygulanacak test, ölçmeyi amaçladığı özelliği ya da niteliği ölçebilmeli ve ölçtüğü özelliği içsel şartlardan veya dışsal şartlardan etkilenmeden hep aynı şekilde ölçebilmeli. DBE olarak bir başka ülkenin kültürüne göre hazırlanmış, o kültürün norm değerlerini içeren bir testi, kendi ülkemizin kültürüne adapte etmeden kesinlikle kullanmıyoruz. Testlerin uygulanması açısından baktığımızda ise, testin standart ortamlarda uygulanması ve testi uygulayan kişilerin bu konuda bilgi ve deneyim sahibi olması dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta.

Psikolojik Test Geliştirmede ve Bir Kültürde Geliştirilen Testi Başka Bir Kültürde Kullanıma Hazır Hale Getirmede Dilin Fonksiyonu

Bir kültürde geliştirilen psikometrik bir testin başka bir kültürde kullanılabilmesi konusunda en kritik noktalardan biri şüphesiz dilin kullanımı. Yapılan çevirinin birebir değil, kültürler arası farkları gözünde bulundurularak yapılması ve çevirinin kültüre göre adapte edilmesi gerekiyor.  Dilin önemi burada kültürü yansıtmasıyla, çelişkiye ve kavram kargaşasına yer vermeyecek açıklıkta  kullanılmasıyla ortaya çıkıyor.

İçeriği Paylaş:

Benzer İçerikler :

Perakende Sektöründe Bir İlk: DBE Muse Envanteri

Mağazacılık ve perakendecilik sektörü, dinamiklerinin kendine özgü yapısıyla diğer sektörlerden ayrışan bir sektördür. Sektörü yönlendiren en etkili iki güç;...

Yetkinlikler ve Önemi

"Yetkinlik" en iyi performansa sahip kişileri ayırt etmeye yarayan bilgi, beceri, tutum ve kişilik özelliklerinin davranış boyutunda ifade ...

Daha Üretici mi Olmak İstiyorsunuz? Masanıza Bitki Alın

Ofis Bitkileri “Mikro-Toparlama” - Beynimize Gün Boyunca Yenilenme Şansı Sağlıyor Her günümüzü ofiste harcadıkça, pek az şey doğanın...

Velilerle İletişimde Etkin Olabilmek

Öğretmenler en çok hangi veliler ile iletişim kurmakta zorlanıyor? Hemen hemen her öğretmenin konuşmaktan kaçındığı, rahatsız olduğu, iletişim kurmakta...

İlginizi Çekebilir :

İş'te Stres Kaynakları

İş yerindeki stres kaynakları sandığımız gibi, zamanın yetmemesi veya iş yükü değildir. Ancak, stresi yaşadığımız zamanlar etrafta ilk suçlayabildiğimiz şey ...

Çalışan Bağlılığı Oluşturmak İçin Yöneticiye Odaklanın!

Kurumunuzda Çalışan Bağlılığı oluşturmak için ne yapıyorsunuz? Eminim birçok firma yaptıkları Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı araştırmalarından ...

Yetkinlikler ve Önemi

"Yetkinlik" en iyi performansa sahip kişileri ayırt etmeye yarayan bilgi, beceri, tutum ve kişilik özelliklerinin davranış boyutunda ifade ...

İNSAN, BAŞARI VE SAYGINLIK

İnsan, doğası gereği dünyaya gözlerini açtığından itibaren muhtaç bir varlıktır. Hayatta kalabilmek için belli süre bir yardımcıya, desteğe ve yanında onunla ...