Erkin Ünalan

Uzman Psikolog Erkin Ünalan, Pertevniyal Lisesi’nden mezun oldu. Bir dönemi Belçika’daki Gent Üniversitesi’nde olmak üzere İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünü TUBİTAK bursu ve onur derecesiyle bitirdi. Daha sonra Okan Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji yüksek lisans programından TUBİTAK bursu ve onur derecesi ile mezun oldu. CETAD, Türk Psikologlar Derneği, Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği, Avrupa Gençlik Merkezi, EMDR Derneği ile Davranış Bilimleri Enstitüsü kendisinin eğitim aldığı kurumların bir kısmını oluşturmaktadır. Maltepe Üniversitesi İngilizce PDR bölümünde ve Kültür Üniversitesi Türkçe Psikoloji bölümünde yarı-zamanlı öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır.

Erkin Ünalan, psikoterapilerinde EMDR Terapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Çözüm Odaklı Terapi, Stratejik Aile Terapisi ve Gottman Çift Terapisi uygulamaktadır. Erkin Ünalan’ın üzerinde çalıştığı konulardan bazıları; TSSB, K-TSSB, madde bağımlılığı, yeme bozuklukları (Anoreksiya, Bulimiya), kaygı bozuklukları (Panik Bozukluk, Sosyal Fobi, Yaygın Anksiyete, Obsesif-Kompülsif Bozukluk,), duygudurum bozuklukları (Depresyon, Bipolar Bozukluk), kişilik bozuklukları (Borderline, Bağımlı, Pasif-Agresif, Narsistik, Çekingen kişilik örüntüleri), cinsel işlev bozuklukları, bağlanma bozuklukları ile çiftler ve aile bireyleri arasındaki ilişki sorunlarıdır. İngilizce psikoterapi hizmeti vermektedir.

Terapistlerimiz:

Altuna Türkoğlu

Uzman Psikolog Altuna Türkoğlu Lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünde onur derecesiyle tamamlamıştır. Lisans eğitiminin...

Birgül Gülen

Birgül Gülen, 2009 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olup sonrasında ‘Klinik psikolog’ ünvanını aldı. Gaziantep ...

Ceren Başak Araz

Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi’nde onur derecesiyle tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini Okan Üniversitesi’nde Klinik Sağlık ...

Didem Altay

Uzmanlık alanı çocuk, ergen ve yetişkin olan Dr. Didem Altay, Simon Fraser Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunudur. Klinik Psikoloji yüksek lisansı sonrası ...

Duygu Semiz

Klinik Psikolog Duygu Semiz, Uludağ Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünden 2005 yılında mezun olmuştur. 2021 yılında İstanbul...

Emre Konuk

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Derecesi’ni Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden alan Konuk, Aile Terapisi eğitimini MRI Mental Research ...

Erkin Ünalan

Uzman Psikolog Erkin Ünalan, Pertevniyal Lisesi’nden mezun oldu. Bir dönemi Belçika’daki Gent Üniversitesi’nde olmak üzere İstanbul Bilgi...

Feryal Tükel

Uzman, Birey, Çift ve Aile Terapisti Feryal Tükel, İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programının ardından, İstanbul Bilgi...

Gülşah Özen

Klinik Psikolog Gülşah Özen, Lise öğrenimini Belçika’nın Sint-Guido-Instituut Lisesi’nde tamamlamış, üniversite öğrenimine yine Belçika’da ...

İnci Canoğulları

İlk, orta ve lise öğrenimini Bursa’da tamamladıktan sonra lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümünde onur derecesiyle...

Mustafa Çetinkaya

Mustafa Çetinkaya, Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünden onur derecesi ile ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden de yüksek onur ...

Zeynep Zat

Uzman Psikolog Zeynep Zat, Psikoloji lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde alarak buradan derece ile mezun olmuştur. Eğitimi süresince gösterdiği ...