Kurumsal Gelişim Merkezi

Çalışan Motivasyonu

Çalışan Motivasyonu

Çalışan motivasyonu konusu dönemsel olarak çok farklı uygulamaları içeren; hassas ve diğer çevresel koşullara bağlı olarak değişken bir konu  olması nedeniyle, insan kaynaklarının ve yönetimin gündemini işgal eden bir konudur.  Çalışan motivasyonu, önemli oranda ekonomik göstergeler ile bu göstergelere bağlı olarak toplumsal sosyal gelişmelerle oluşan kuşak farklılıklarından etkilenmektedir..

Ekonomik koşulları incelediğimizde belirsizliğin arttığı dönemde hedeflerin çalışanları motive edecek şekilde belirlenmediği, durgunluk dönemine girildiği, çalışanların beklentilerinin karşılanmadığı dolayısıyla motivasyonun önemli ölçüde düştüğü görülmektedir.

Aslında olumsuz gelişme beklentisinin arttığı belirsizlik dönemi, kriz gibi olumsuz gelişmelerin yaşandığı döneme göre daha fazla kaygı üretmekte bu da umut ve motivasyonun düşmesine yol açmaktadır. Dolayısıyla çalışanlar daha verimli çalışmak  ve yaratıcı düşünce üretmek yerine felaket senaryoları yazıp artan endişe ve kaygı seviyeleriyle başa çıkmaya çalışmaktadırlar.

Kurumlara bu dönemlerde önemli bir görev düşmektedir. Kişileri endişe ve kaygılarından kurtaracak, gelişimlerine destek olacak eğitim ve geliştirme merkezi uygulamaları ile bu dönemden daha güçlü çıkılmasını  sağlamak mümkündür. Hali hazırda bu anlayışla çalışan kurumlar, hem organizasyonel iklimi dengelemekte hem de çalışanları geliştirmek suretiyle  insan sermayesine yatırım yapmaktadırlar.

Özellikle Y kuşağı çalıştıran kurumlar, Y kuşağının temel ihtiyaçlarından olan istedikleri konuda öğrenme ihtiyacını karşılayan eğitimler düzenlemekte, çalışanların potansiyellerini ortaya çıkaracak kişilik envanterleri ve değerlendirme geliştirme merkezi uygulamaları ile çalışanların yetkinliklerini artırmayı hedeflemektedirler.

DBE Kurumsal Gelişim Merkezi

İçeriği Paylaş:

Benzer İçerikler :

İleri İletişim Becerileri

İletişim için en az iki birim, transfer edilebilecek duygu, düşünce veya bilgi ve bir iletişim kanalı gereklidir. İki birim olunduğunda ise iletişim kurmamak ...

Ebeveynlerin İş Stresine Çocukların ve Ergenlerin Uyum Sağlaması

Son zamanlarda, araştırmalar, ebeveynlerin iş stresinin aile ilişkilerine, çocukların ve ergenlerin psikolojisine bazı etkileri olduğunu gösteriyor. ...

Yaratıcı Sınıf Değerleri

Yaratıcı sınıfın yükselişi değerlerde, normlarda ve tutumlarda güçlü ve önemli bir değişime yol açtı. Bu sınıfın bütün üyeleri ister artist, ister mühendis,...

İş Yerinde Kaygıyı Kontrol Altına Almak

Soru: İş Ortamında Kaygı Yaşıyorsunuz ve Bunun Performansınızı Etkilediğini Düşünüyorsunuz. Kaygıya Ne Sebep Olur, Nasıl Sebep Olur? Cevap: Kaygı ...

İlginizi Çekebilir :

Mutlu ve Verimli Çalışan

Çalışan mutluluğu çalışanın gün içerisinde yaşadığı pozitif duyguların çokluğu, negatif duyguların azlığı ve hayattan alınan haz olarak açıklanmaktadı...

Kontrol Odağı Kuramı

Kontrol Odağı Kuramı, Amerikalı psikolog Julian Rotter tarafında 1954 yılında ortaya atılmıştır. Kontrol Odağı, kişilerin davranışları ile bu davranışların ...

Duygusal Dayanıklılık

Duygusal Dayanıklılık Duygusal dayanıklılık, kişinin değişime ve karışıklığa ayak uydurabilme kapasitesidir. Duygusal dayanıklılığı yüksek olan çalışanlar, ...

İş Yerinde Motivasyonu Artırmanın Yolları

“Her devinim, ne denli hızlıysa o denli devinimdir.” İnsan hayatı akıntıya karşı yüzmek gibidir. Kişi ileri doğru hareket etmek için çaba ...