Kurumsal Gelişim Merkezi

DEĞİŞİMİ YÖNETME SANATI

DEĞİŞİMİ YÖNETME SANATI
“Organizasyonlar değişmez. İnsanlar değişir.” 
 
Şirketinizde performansı artırmak, fırsatları değerlendirmek veya önemli sorunları ele almak için projeler başlatıldığında, yeni girişimlerde bulunulduğunda süreci başarılı yönetebilmek için her şeyden önce değişimi yönetebilmeniz gerekir. Bu süreçte değişimi en çok hissedecek olanlar, aslında yaptıkları işleri değiştirmeleri gereken çalışanlardır. Eğer çalışanlar yapılan değişikliklere uyum sağlayamazsa geliştirilen proje de başarısızlıkla sonuçlanacaktır.
 
Organizasyonel süreçlerde “değişim” ve “değişim yönetimi” birbiriyle karıştırılsa da aslında ikisi arasında çok önemli ve büyük farklılıklar vardır. Bu iki kavramın farkını net olarak anlayabilmek, en çok da değişimin neden önemli olduğunu ve değişim sürecinin neler gerektirdiğini anlayabilmek için çok önemlidir. Değişimi ve değişim yönetimini ne kadar iyi ayrı ayrı ele alıp tanımlayabilirsek değişimi yönetirken de o kadar iyi ve sağlam adımlar atabiliriz.
 
Değişim ve Değişim Yönetimi Arasındaki Fark
Değişim, gelecekte meydana gelecek yeni bir duruma geçiş yapmakla ilgili olsa da, değişim yönetimi, hem mevcut durumu hem de gelecekte meydana gelebilecek değişimleri yönetebilmekle ilgilidir. Değişimi yönetmek, yeniliklerden etkilenen çalışanları, tüm organizasyonel süreçleri bu yeniliklere adapte edebilmeyi gerektirir. 
 
Değişim, mevcut bir durumdan başka bir duruma geçmektir. Değişim her yerde olabilir. İlişkilerimizde, evimizde, işimizde. İç veya dış motivasyonlardan kaynaklanabilir. Çok büyük yeniliklere kapı açabildiği gibi sadece küçük farklar da yaratabilir. Beklediğiniz anlarda ve istediğiniz şekilde olabileceği gibi hiç beklenmedik anlarda ve sizi zorlayacak şekilde de meydana gelebilir. 
 
Değişim Yönetimi Nedir? 
Değişim yönetimi yapabilen kişiler, hedeflenen sonuca ulaşabilmek için gereken değişimlere öncülük eden, yapılan işlerin yeni düzene uyumlu halde yürütülmesini, çalışanların bu sürece ayak uydurabilmelerini sağlayan kişilerdir. Tüm insanlar birçok yönüyle birbirinden farklılaşsa da da bu tür değişim süreçlerinde herkesin işini kolaylaştırabilecek ve onları rahatlatabilecek çeşitli stratejiler uygulayabilirsiniz. Bir yönetici olarak onları desteleyebilmek ve önlerini görebilmelerini sağlamak için uygulayabileceğiniz stratejileri sizlerle paylaşıyoruz. 
 
3 Adımda Değişimi Yönetmek
 
1- Bireysel Düzeyde Değişimi Yönetmek
İnsanlar doğaları gereği değişime direnç gösteren canlılar olsa da aslında bir o kadar da esnek yapıdadırlar. Yeterli desteği gördüklerinde harika bir şekilde uyum sağlayabilir ve başarılı olabilirler. Bireysel değişim yönetimi ise insanların değişimi nasıl deneyimlediklerini ve başarılı bir şekilde değişmek için neye ihtiyaç duyduklarını anlamayı gerektirir. Ayrıca çevrenizdeki kişilerin de değişime uyum sağlayabilmeleri için onlara nasıl destek olacağınızı bilmelisiniz. Birisine yeni bir beceri öğretmek için en doğru zaman ne zamandır? İnsanlara yeni davranışlar geliştirebilmeleri için nasıl rehberlik yapabilirsiniz? Değişikliklerin kalıcı olabilmesi için insanları nasıl motive edebilirsiniz? Bir kişinin değişim sürecinde başarılı olabilmesi için sahip olması gereken beş temel nitelik vardır.
Farkındalık
Arzu 
Bilgi birikimi
Yetenek
Pekiştirme 
 
2- Organizasyonel Düzeyde Değişim Yönetimi
Tüm değişiklikler herkesi tek tek bireysel düzeyde etkiliyor olsa da bir proje ekibinin, değişimi tek tek yönetmesi çoğu zaman imkânsızdır. Organizasyonel düzeyde değişimi yönetmek, projeyi yürüten onlarca hatta yüzlerce kişiyi desteklemek için adımlar atmayı gerektirir. Bu süreçte öncelikle değiştirmeyi hedeflediğiniz organizasyonel süreçleri belirlemelisiniz. Bu değişimi neden gerçekleştirmek istiyorsunuz? Bu değişim sizin şirketinize ve çalışanlarınıza ne kazandıracak? Neyi daha farklı yapmak istiyorsunuz ve bunu ne sebeple istiyorsunuz? Tüm bunlara karar vermelisiniz. Bu aşamadan sonra yaptığınız tüm değişimleri ve sonuçlarını gözlemlemelisiniz. Çalışanlarla yönetici-çalışan ilişkisinin dışında rehber/lider-izleyici ilişkisi kurabilmelisiniz. Onlara, ihtiyaç duydukları eğitimleri alabilmeleri için fırsatlar yaratmalısınız. 
 
3- Kurumsal Düzeyde Değişim Yönetimi 
Günümüzün rekabetçi, yeniliklerle dolu iş dünyasında kurumsal değişim yönetimi yapabilmek, sürekli değişen ve dönüşen dünyaya uyum sağlayabilme yeteneğidir. Bu süreçlerde kurumunuzdaki çalışanların rollerini, iş yapma şekillerini göz önünde bulundurarak değişimi yönetebilmeniz gerekir. Çalışanlarınızın yeniliklere ne kadar uyum sağlayabildiği sizin değişim yönetiminde ne kadar başarılı olduğunuzu gösterir. Çalışanlarınız küresel rekabet ortamındaki değişiklikleri, teknolojik gelişmeleri takip edebiliyor mu? Yeni stratejileri, girişimleri kolayca benimseyebilme yeteneğine sahip mi? Bu yetenekler çalışanlarınızda tesadüfen var olmaz. Onları tüm süreçlere adapte edebilmek, stratejik ve planlanmış adımların atılmasıyla mümkün olabilir. 
 
Bireysel, organizasyonel ve kurumsal düzeyde değişimi yönetebilmek, kaç kişilik ekiplerle hangi işi yapıyor olursanız olun önce kişinin kendisi için geliştirmesi gereken bir yetenektir. Sadece iş hayatında değil ömrümüz boyunca bizim yaşamımızı kolaylaştırabilecek bir beceridir. Tüm yenilikleri ve gelişmeleri takip etmek, sizin için faydalı olabilecek teknolojilerden, araçlardan, bilgilerden en doğru şekilde faydalanabilmek değişimi ne kadar başarılı yönettiğinizle ilgilidir. Günümüzde, çok süratli bir şekilde hayatlarımızın her alanında sürekli yeniliklere ve değişimlere maruz kalıyoruz. Bu değişimleri yok saymak ve her şeye eskiden olduğu gibi devam etmek ise açıkça kaybetmek anlamına geliyor.
 
KAYNAK
What is Change Management? Prosci.
https://www.prosci.com/resources/articles/what-is-change-management 
 
DBE Kurumsal Gelişim Bölümü

DBE Kurumsal Ölçme / Değerlendirme ve Eğitim Merkezi
Bizi Arayın  Eğitmenlerimiz

İçeriği Paylaş:

Benzer İçerikler :

İŞİ İŞTE BIRAKMAK

Doğası gereği bazı işlerin daha net sınırları vardır, ancak bazı işlerdeyse bu sınırlar çok belli olmayabilir. Bu sınırlar belli olmadığında da iş dışındaki ...

Duygusal Dayanıklılık

Duygusal Dayanıklılık Duygusal dayanıklılık, kişinin değişime ve karışıklığa ayak uydurabilme kapasitesidir. Duygusal dayanıklılığı yüksek olan çalışanlar, ...

Empati, Liderlerde Olması Gereken Bir Yetkinliktir

Empati, sözlük anlamı olarak “kendimizi bir diğer kişinin yerine koyup onun gibi hissedebilmek ve düşünmek” manasına gelmektedir. Dolayısıyla bu ...

Suçla Mücadele ve Beslenme

Beslenme suça neden olur mu? Bazı İngiliz araştırmacılar bu şekilde düşünüyor. İngiltere’de, en yüksek düzeyde güvenlik tedbirleri olan bir ...

İlginizi Çekebilir :

Perakende Sektöründe Bir İlk: DBE Muse Envanteri

Mağazacılık ve perakendecilik sektörü, dinamiklerinin kendine özgü yapısıyla diğer sektörlerden ayrışan bir sektördür. Sektörü yönlendiren en etkili iki güç;...

Çalışan Bağlılığı Oluşturmak İçin Yöneticiye Odaklanın!

Kurumunuzda Çalışan Bağlılığı oluşturmak için ne yapıyorsunuz? Eminim birçok firma yaptıkları Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı araştırmalarından ...

İş Stresi ve Sağlık

İnsanlar için temel ihtiyaçlarını karşılayıp hayatta kalabilmek, toplumda yer edinebilmek ve bunlara ek özel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çalışm...

Bloom’un Taksonomisini Öğrenme Hedefleri Oluşturmak İçin Nasıl Kullanabilirsiniz?

Bir iş hedefi için gerekli olan öğrenme seviyesinin anlaşılması, bir öğretim programının başarı ile planlaması için kritik öneme sahiptir. Her eğitim...