Kurumsal Gelişim Merkezi

Yetkinlikler ve Önemi

Yetkinlikler ve Önemi

"Yetkinlik" en iyi performansa sahip kişileri ayırt etmeye yarayan bilgi, beceri, tutum ve kişilik özelliklerinin davranış boyutunda ifade edilmesi olarak tanımlanır. Tanıma baktığımız zaman bilgi, beceri ve tutumların davranışsal bir hale dönüşmesi gerekmektedir. Örneğin takım çalışması gibi bir yetkinlikte;  iş bilgisi çok iyi olan bir kişi bu bilgisini çalışma arkadaşlarıyla paylaşamıyorsa, bilgi alışverişinde bulunmuyorsa veya arkadaşlarını yönlendirmiyorsa bu kişi takım çalışmasına yatkındır diyemiyoruz. Yetkinlikler fonksiyonları itibariyle genellikle 3 gruba ayrılmaktadır.

Temel  Yetkinlikler: Bir organizasyondaki tüm çalışanların istisnasız sahip olmaları beklenen ve kurum kültürünü doğrudan yansıtan davranışlardır. Başarı odaklılık, takım çalışması, müşteri odaklılık vb.

Yönetsel Yetkinlikler: Yöneticilik pozisyonunda çalışan bir kişiden beklenen yönetsel beceriler.

Fonksiyonel Yetkinlikler: Yapılan işlere göre değişen yetkinliklerdir, ilgili işte olduğu takdirde işin performansı artıran yetkinliklerdir. Örneğin ikna becerisi, strese dayanıklılık vb.

Yetkinliklerin Şirkete Sağladığı Faydalar

 • Şirketin vizyonuna, misyonuna ulaşmasına yardımcı olması
 • Şirket içinde ortak bir dil oluşturması
 • Doğru işe doğru kişinin yerleştirilmesi
 • Başarı kriterlerinin belirlenmiş olması
 • Objektif bir bakış açısını kazandırması
 • Pozisyondan beklentilerin belirlenmiş olması
 • Eğitim ihtiyaç analizi çalışmasına baz teşkil etmesi
 • Performans değerlendirme kriterlerinin belirlenmesinde rehberlik sağlanması
 • Beklenen yetkinliğe sahip kişilerin işe yerleştirilmesi
 • Mülakatlarda subjektiviteyi azaltması

 Yetkinliklerin İnsan Kaynakları Yönetiminde Kullanımı

 • Seçme ve yerleştirme kriterlerinin oluşturulması,
 • Çeşitli açık pozisyonlar için uygun kişilerin tespiti (örneğin kariyer fırsatları, terfiler, proje ekiplerinin oluşturulması, vb.),
 • Eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve eğitim tasarımları,
 • Kariyer planlarının oluşturulması.

Bu sayede kurum ile çalışanları arasında şartları açıkça tanımlanmış ve paylaşılmış bir ortaklık oluşturulabilir.

Yetkinlikleri Hazırlarken Aşağıdaki Noktalara Dikkat Etmek Gerekir:

 • Açık ve herkes tarafından anlaşılır olması
 • Belirsiz olmaması
 • Basit bir dil kullanılması
 • Mantıklı olması
 • Konu ile ilgili tüm çalışanları etkilemesi
 • Değişime açık olması
 • Her yetkinlik farklı elementlerden oluşmalı.
 • Yetkinliklerden etkilenecek kişilerin bilgilendirilmesi
İçeriği Paylaş:

Benzer İçerikler :

SOSYAL SORUMLULUK MU, SOSYAL ZORUNLULUK MU?

Sosyal sorumluluğun toplumsal refaha çok büyük katkısı vardır.  Günümüzde pek çok kurum ürettiği ürün, verdiği hizmet ve sunduğu kalitenin yanı sıra ...

Koçluk ve Liderlik Eğitimlerine Yılda 69 Milyon Dolar Harcanıyor

Türkiye’nin içinde bulunduğu Doğu Avrupa Bölgesi’ndeki şirketlerin büyük bölümü koçluk ve liderlik eğitimlerine yılda yaklaşık 69 milyon dolar ...

Çalışanların Ruh Sağlığını Korumak: İK’ya Düşen Roller?

Çalışan Memnuniyeti araştırmalarında en çok sorgulanan konular; Fiziksel Çalışma Ortamı, Psikolojik Çalışma Ortamı, İlk Yönetici, Üst Yönetim, Ücretlendirme ve ...

İşe Alım Süreçlerinde Dikkat Edilecek Noktalar

Kişilik Özelliklerinin İş Hayatındaki Önemi Her bireyin kişilik özellikleri farklılık göstermektedir. Bireylerin kişilik özellikleri iş hayatında kişinin ...

İlginizi Çekebilir :

Pasif Agresiflere Karşı Sabırlı, Açık ve Net Olun

Öncelikle pasif-agresif davranış genel bir tutumsa, kolay değişmeyeceği bilinmeli. Çocukluktan gelen ve otomatik hale gelmiş bu davranış biçimi kişilerin ...

DBE Kurumsal Sohbetler #1- Koçluk

DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü’nü kısaca tanıtıp, koçluk alanındaki faaliyetinizden bahseder misiniz? 35 yılı aşkın deneyimi ve çözüm...

Mobbing

Mobbing kelimesi Latince’de psikolojik ve duygusal şiddet, baskı, kuşatma, taciz etmek, rahatsızlık ve sıkıntı vermek anlamına gelir. İş yerinde bazen ...

Kişisel İmaj Ve Profesyonel Tutumun Önemi

İnsanlar hayatları boyunca diğer insanlarla etkileşim halindedirler ve genellikle diğer insanların onları nasıl gördüğünü önemserler. Dolayısıyla da buna uygun ...