Kurumsal Gelişim Merkezi

Yetkinlikler ve Önemi

Yetkinlikler ve Önemi

"Yetkinlik" en iyi performansa sahip kişileri ayırt etmeye yarayan bilgi, beceri, tutum ve kişilik özelliklerinin davranış boyutunda ifade edilmesi olarak tanımlanır. Tanıma baktığımız zaman bilgi, beceri ve tutumların davranışsal bir hale dönüşmesi gerekmektedir. Örneğin takım çalışması gibi bir yetkinlikte;  iş bilgisi çok iyi olan bir kişi bu bilgisini çalışma arkadaşlarıyla paylaşamıyorsa, bilgi alışverişinde bulunmuyorsa veya arkadaşlarını yönlendirmiyorsa bu kişi takım çalışmasına yatkındır diyemiyoruz. Yetkinlikler fonksiyonları itibariyle genellikle 3 gruba ayrılmaktadır.

Temel  Yetkinlikler: Bir organizasyondaki tüm çalışanların istisnasız sahip olmaları beklenen ve kurum kültürünü doğrudan yansıtan davranışlardır. Başarı odaklılık, takım çalışması, müşteri odaklılık vb.

Yönetsel Yetkinlikler: Yöneticilik pozisyonunda çalışan bir kişiden beklenen yönetsel beceriler.

Fonksiyonel Yetkinlikler: Yapılan işlere göre değişen yetkinliklerdir, ilgili işte olduğu takdirde işin performansı artıran yetkinliklerdir. Örneğin ikna becerisi, strese dayanıklılık vb.

Yetkinliklerin Şirkete Sağladığı Faydalar

 • Şirketin vizyonuna, misyonuna ulaşmasına yardımcı olması
 • Şirket içinde ortak bir dil oluşturması
 • Doğru işe doğru kişinin yerleştirilmesi
 • Başarı kriterlerinin belirlenmiş olması
 • Objektif bir bakış açısını kazandırması
 • Pozisyondan beklentilerin belirlenmiş olması
 • Eğitim ihtiyaç analizi çalışmasına baz teşkil etmesi
 • Performans değerlendirme kriterlerinin belirlenmesinde rehberlik sağlanması
 • Beklenen yetkinliğe sahip kişilerin işe yerleştirilmesi
 • Mülakatlarda subjektiviteyi azaltması

 Yetkinliklerin İnsan Kaynakları Yönetiminde Kullanımı

 • Seçme ve yerleştirme kriterlerinin oluşturulması,
 • Çeşitli açık pozisyonlar için uygun kişilerin tespiti (örneğin kariyer fırsatları, terfiler, proje ekiplerinin oluşturulması, vb.),
 • Eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve eğitim tasarımları,
 • Kariyer planlarının oluşturulması.

Bu sayede kurum ile çalışanları arasında şartları açıkça tanımlanmış ve paylaşılmış bir ortaklık oluşturulabilir.

Yetkinlikleri Hazırlarken Aşağıdaki Noktalara Dikkat Etmek Gerekir:

 • Açık ve herkes tarafından anlaşılır olması
 • Belirsiz olmaması
 • Basit bir dil kullanılması
 • Mantıklı olması
 • Konu ile ilgili tüm çalışanları etkilemesi
 • Değişime açık olması
 • Her yetkinlik farklı elementlerden oluşmalı.
 • Yetkinliklerden etkilenecek kişilerin bilgilendirilmesi
İçeriği Paylaş:

Benzer İçerikler :

Şu rejim bitse de doğru dürüst yesek

Zayıflama çılgınlığıyla hayattaki en önemli değerin “güzellik” haline gelmesi ve bunu yitirmeme düşüncesine saplanıp kalmak, kendimize yaptığımız ...

DEĞİŞİM YÖNETİMİNE ÇEVİK BİR YAKLAŞIM

İş dünyası tartışmasız son bir yılda son dokuz yıla göre daha fazla değişime uğradı. Sayısız gelişme birbirini izledi ve değişime uyum sağlamak başka birçok ...

DEĞİŞİMİ YÖNETME SANATI

“Organizasyonlar değişmez. İnsanlar değişir.”    Şirketinizde performansı artırmak, fırsatları değerlendirmek veya önemli sorunları ...

Tatil Fiziksel ve Ruhsal Sağlığı Nasıl Destekliyor?

Yeni yapılan birçok araştırma tatile çıkmanın birçok fiziksel ve ruhsal faydasının olduğuna değiniyor. Tatile çıktıktan sonra iki aya kadar bu etkile...

İlginizi Çekebilir :

İK liderlerinin daha insani bir kurum yaratmalarının 6 Yolu

Tarihsel olarak iş stratejileri, üretim ve iş çıktısına odaklanmıştır. İnsan sermayesi amaca ulaştıran adımdan fazlası olarak görülmemiştir. Tim ...

Utangaç Liderlerin Başarı Rehberi

Tarihe baktığımızda pek çok güçlü ve utangaç lider örneği görürüz. Amerika Başkanları James Madison, Jimmy Carter, Richard Nixon ilk akla gelenlerdendir. ...

İşe Alımda Çoklu Zeka Kuramı

“Aslında herkes dâhidir. Ama siz kalkıp bir balığı ağaca tırmanma yeteneğine göre yargılarsanız, o balık  tüm hayatını aptal olduğuna inanarak...

İş Dünyasının Yeni Trendi Gamification (Oyunlaştırma)

İş Dünyasının Yeni Trendi Gamification (Oyunlaştırma) Önce İş Sonra Eğlence Diyenlerden Misiniz?  Geçmişteki inanca göre eğlence ve performans zıt ...