• Onboarding
  14 Kasım 2019
  Onboarding

  ONBOARDING Onboarding, yeni çalışanları kurum kültürüne adapte etme ve kurumla çalışanı bütünleştirme sürecidir diyebiliriz. Bu süreçte, kurumsal markanın, değerlerinin ve beklentilerin aktarımı, iş fonksiyonlarının anlaşılması, çalışanların yeni durumlarına alışmaları ve pozisyonun başarıyla özümsenmesi hedeflenmektedir. Onboarding süreci, işlerin nasıl yapıldığına dair bir anlayış kazandırılmasına yardımcı olmakla birlikte, kurum kültürü için önemli olan değerlerin ve özelliklerin de […]

 • 12 Kasım 2019
  Bilinçli Farkndalık (Mindfulness)

  Son dönemlerin popüler kavramlarından biri olan “Mindfulness” yani Türkçe’ye çevrilmiş hali ile “Bilinçli Farkındalık”ın kökeni Budizm ve Doğu Felsefesi’nin “Farkındalık” kavramına dayanmakla birlikte aslında bir nevi spritüal bir beceridir. Farkındalık; aydınlanmanın ve ruhu olgunlaştırmanın son basamağıdır ve insanlar binlerce yıldır bu tekniği kullanmaktadırlar. Bu sebeple bu tekniğin modern sağlık uygulamalarında kullanılmasını uygulayıcılar aslında Doğu Felsefesi’ne […]

 • Geri Bildirimlerden Faydalanmak
  8 Kasım 2019
  Geri Bildirimlerden Faydalanmak

  Geribildirimleri dinlemek, esnek ve başarılı olmanızı sağlayarak kişisel bir strateji geliştirmenize yardımcı olur. Güçlü ve zayıf yönlerinizi bilmek, riskleri doğru yönetebilmenize yardımcı olacaktır. Neyi iyi yaptığınızı bilmek, bu yönünüzü daha çok kullanarak başarılı olmanızı sağlar. Bununla beraber zayıf yönlerinizi bilmek de kendinizi geliştirmenize yardımcı olur. Bilmezseniz değiştiremezsiniz! Kişiler, kendileri hakkındaki geribildirimlere baktıklarında kendi kendilerini değerlendirmeleriyle […]

 • Duygusal Dayanıklılık
  7 Kasım 2019
  Duygusal Dayanıklılık

  Duygusal Dayanıklılık Duygusal dayanıklılık, kişinin değişime ve karışıklığa ayak uydurabilme kapasitesidir. Duygusal dayanıklılığı yüksek olan çalışanlar, stres yaşadıkları durumlarda kendini kolaylıkla toparlayabilen çalışanlardır. Gallup’un 2011 yılında yaptığı Küresel İyilik Hali Endeksi, tüm ülkelerde kişilerin stres durumlarını üçe ayırıyor. Bu üçlü skalayı iyi olma hali, zorlanma hali ve acı çekme hali diye tanımlayan Gallup araştırması, tüm […]

 • ENDÜSTRİ 4,0’A HAZIR MIYIZ?
  6 Kasım 2019
  ENDÜSTRİ 4,0’A HAZIR MIYIZ?

  TDK “devrim” kelimesini, belirli bir alanda hızlı, köklü ve nitelikli değişiklik olarak tanımlar. Bu açıklamada nitelikli kelimesini akılımızda tutalım ve endüstri devrimlerinin dünden bugüne yaşattıkları ve yaşatacakları nelerdir bir bakalım. Endüstri devrimleri dünyada her zaman çalışanlar için tehdit olarak algılandı. İlk olarak 18. Yüzyılın sonunda James Watt’ın buhar makinelerini icat etmesiyle Endüstri 1 Devrimi yaşandı; […]