Monoton Çalışanlar 3 Kat Stres Altında

Türkiye’de de 15-55 yaşa arasındaki nüfusta ene yaygın hastalıklardan içinde depresyonun ilk beşte yer aldığını söyleyen DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü Kurumsal Gelişim Merkezi Yöneticisi Psikolog Ayşegül Horozoğlu Enkavi , en stresli çalışanların sanılanın aksine yöneticiler değil monoton işler yapanların olduğunu söylüyor:  “Monoton ve itibarı düşük işlerde çalışanların stresleri daha fazla. Çünkü işlerini yürütürken kontrol güçleri az. Yani işlerini çok iyi yapmaları bekleniyor ama karar alma yetkileri yok. Örneğin kişisel kontrolün mümkün olmadığı günlük rutinde rahatlama olanağının bulunmadığı, insanlarla direk ilişki içinde olunan, talep ve beklentilerin çok ama kişinin bağımsız karar alamadığı işlerde çalışanların üç misli daha fazla yüksek strese rastlanıyor. ” Enkavi stres faktörlerinin azaltılmasında işverenlere ve İK departmanlarına düşen rolleri şu şekilde sıralıyor:

İşe alımlarda pozisyona en uygun kişinin seçilmesine dikkat edilmeli
Kişilerin yapacakları işler kişiliklerine uygun olmalı
Gerektiğinde görevlerin yeniden düzenlenmesi sağlanmalı
Performans değerlendirme sistemi uygun olmalı
Çalışanlara söz hakkı verilmeli, katılımcı yönetim tarzı benimsenmeli
Çalışanlar maddi ve manevi açıdan yeterli düzeyde tatmin ediliyor olmalı. Burada kritik olan adaletli davranılması
Ödüllendirme sistemi olmalı
Kariyer gelişimi için eşitlikçi sistemler kurulmalı
Çalışanlara her konuda adil dürüst ve açık davranıldığı inancı verilmeli
Doğru ve açık iletişim ortamı sağlanmalı
Çalışanların memnuniyetinin ve bağlılığın arttırılması için aksiyonlar alınmalı
Kişilere yöneticileri tarafından düzenli geribildirim verilmeli
Fiziksel çalışma ortamı uygun olmalı

Etiketler açık iletişim Ayşegül Horozoğlu Enkavi Çalışanın memnuniyeti Çalışanların memnuniyeti DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü depresyon itibarı düşük iş Kariyer gelişimi Monoton Çalışan Ödüllendirme sistemi Performans değerlendirme sistemi söz hakkı Stres talep ve beklenti

İlginizi Çekebilir