Etkili Liderlik

Etkili Liderlik

“GÜÇLÜ OLAN DEĞİL FARKLILAŞAN YAŞAR, FARKLILAŞMAYAN YOK OLUR.” Sosyal nitelikli varlıklar olarak grup halinde yaşamak ve bir gruba ait olmak insanoğlunun varlığını göstermeye başladığından beri en temel ihtiyaçtır. Ancak bu ihtiyaçla birlikte oluşturdukları grupları yönetecek ve o grubu hedeflerine götürecek liderlere de gereksinim ...

Mutlu Ebeveynler Mutlu Çocuklar Yetiştirir

Mutlu Ebeveynler Mutlu Çocuklar Yetiştirir

Ebeveynlik, birçok sorumlulukla kapımızı çalan ve hayat boyu devam eden bir yolculuktur. Ebeveyn olduktan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmaz ve bu çoğu zaman güzeldir. Birçok ebeveyn, çocuğu olmadan önceki zamanı hızla unutur ve hatta sanki öncesi yokmuş gibi hissedebilir. Bu hızlı adaptasyonun kaynağı ise şüphesiz “koşulsuz sevgi”dir. ...

Tuvalet Eğitimi

Tuvalet Eğitimi

Tuvalet eğitimi okul öncesi dönemin bir parçasıdır. Ebeveynler çocuklarının tuvalet eğitimini bir takım sebeplerden dolayı hızlı bir şekilde kazanmasını isteyebilir. Çevre baskısı, kreşlerin kayıt için şart koşması, ebeveynlerin bezle uğraşmak istememesi yaygın sebepler arasında gösterilebilir. Fakat ebeveynler kendilerini bu sürece başlamak için ...

Ağlamanın Çocuklar için Faydaları

Ağlamanın Çocuklar için Faydaları

“Ağlama” Demek Yerine Çocuğunuzun Ağlamasına İzin Verin! Araştırmalar ağlama gerçekleşmediğinde birçok problem yarattığını, ağlamanın ne kadar gerekli olduğunu söylüyor. St. Paul-Ramsey Tıp Merkezinde çalışan Dr. William Frey, ağlamanın tıpkı atık maddelerden kurtulma amacını taşıdığından bahsetmiş. Dr. Frey’e gö...

Duygusal Çalışanları Yönetmek için İpuçları

Duygusal Çalışanları Yönetmek için İpuçları

Yöneticiler genellikle işle ilgili teknik konuları önceliklendirip çalışanların duygusal beklenti, ihtiyaç ya da sorunlarıyla ilgili konuları göz ardı ederler. Duygusal çalışanlara iş delege ederken, iş sonuçlarıyla ilgili geribildirim verirken ya da beklentilerini konuşurken “duygusal bir patlamayla karşılaşma“ stresi yaşarlar. ...

Çalışan Bağlılığı Oluşturmak İçin Yöneticiye Odaklanın!

Çalışan Bağlılığı Oluşturmak İçin Yöneticiye Odaklanın!

Kurumunuzda Çalışan Bağlılığı oluşturmak için ne yapıyorsunuz? Eminim birçok firma yaptıkları Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı araştırmalarından bahsedeceklerdir. Böyle bir araştırma çalışması yapmak güzel bir başlangıç... Peki sonra? Unutmayın sadece ölçümleyerek bağlılık oluşturamazsınız.! Öncelikle çalışanları 3 kategoride ele ...

20 Yıl Sonra: 1999 Marmara Depremi Araştırma Sonuçları Travmanın Rolü, Ailenin Gücü, Psikolojik/Psikiyatrik Sorunlar

20 Yıl Sonra: 1999 Marmara Depremi Araştırma Sonuçları Travmanın Rolü, Ailenin Gücü, Psikolojik/Psikiyatrik Sorunlar

Depremden 20 yıl sonra hala “deprem travmasının” etkilerini yaşayan, TSSB (Travma Stres Bozukluğu) tanısı alabilen, ya da TSSB semptomlarını yaşayan insanlar var. Bu sonuçta deprem travmasının dozu-şiddeti doğal olarak rol oynamıştır. Acaba ailede yaşanan olumsuz olayların ya da travmatik süreçlerin yoğunluğu-şiddeti ne kadar rol ...

“KOÇLUK BECERİSİNE SAHİP LİDERLERİN DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ”

“KOÇLUK BECERİSİNE SAHİP LİDERLERİN DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ”

Koç Gibi Liderler Liderlik zor zanaat… Lider olmak birçok şapkaya sahip olmayı ve bu şapkaları da duruma göre, yerine göre takabilmeyi gerektiriyor. Liderlikle ilgili birçok tanım yapılabilir, siz de bu güne kadar pek çok tanım duymuşsunuzdur, hatta kendiniz de tanımlamalar yapmışsınızdır, internete yazsanız pek çok tanımlama çıkar ...

Anne Baba Sevgisi IQ Seviyesini Yükseltiyor

Anne Baba Sevgisi IQ Seviyesini Yükseltiyor

Anne babalar genellikle çocuklarını "sevdirmez, öptürmez, utangaç" diye tanımlayarak, çocuklarının çevresiyle ilişki kurmasına engel olur. Bunun yerine çocuğu cesaretlendirmek, zeka gelişimi ve sosyal çevrenin zeka gelişimde önemi büyüktür. İlk 2-3 yıl ailenin yanında büyüyen, anne-babası ile iletişim kuran ve onları model alan çocuklar, ...

Çocuk Yetiştirmenin Altın Kuralları

Çocuk Yetiştirmenin Altın Kuralları

Çocuk Yetiştirmenin Altın Kuralları Ebeveynlik becerileri deneyimlerle gelişen, çocuğun yaşına göre esneklik gösteren, aile ve çocuk arasındaki iletişimin temelini oluşturan becerilerdir. Buna göre ebeveynlik tek bir doğrusu olmayan fakat belirli sınırlar ve kuralları içermesi gereken bir sistemi kapsamalıdır. Buradan yola çıkılarak, ...