REKABETÇİ İŞ DÜNYASININ ÇEVİK YÖNETİCİLERİ

REKABETÇİ İŞ DÜNYASININ ÇEVİK YÖNETİCİLERİ

2001 yılında 17 ünlü yazılım geliştirme lideri bir araya geldi ve bugün projeleri yönetme şeklimizi değiştiren ve geliştiren “Agile Manifesto/ Çevik Manifesto”yu yazdılar. Teknolojik gelişmelerin giderek arttığı 1990’ların başlarında “uygulama geliştirme krizi” yaşandı. O zamanlar müşterilerin ihtiyaçlarına...

BİLİŞSEL YETENEKLER YAŞ İLERLEDİKÇE GERİLER Mİ?

BİLİŞSEL YETENEKLER YAŞ İLERLEDİKÇE GERİLER Mİ?

“Yaşlı bireylerde fiziksel güç ve hızın azalmasıyla birlikte zihinsel kapasitenin de azaldığına dair yaygın bir inanç vardır. Yapılan son araştırmalar yaşlı bireylerin beyinlerinin çoğu bilişsel görevi gerçekleştirmede genç beyinlerden daha iyi olduğu gerçeğini ortaya koyuyor. Peki bu, sadece yıllar içinde edinilen tecrübelerin ve bilgi ...

YÖNETİCİLERİN DE MOTİVASYONA İHTİYAÇLARI VARDIR

YÖNETİCİLERİN DE MOTİVASYONA İHTİYAÇLARI VARDIR

Yöneticiler ve liderler, çalışanların motivasyonu, performansı, başarıları ve refahları için büyük çalışmalar yapıyorlar. Geçmiş yıllara oranla, çalışanların gelişimi için daha çok emek harcıyorlar. Yöneticiler ve liderler, çalışanların motivasyonu için bu denli gayret gösterirlerken çalışanların da yöneticilerini motive etmek için gayret etmeleri ...

ÇOCUKLAR İÇİN KARİYER PLANLAMASI NEDEN ÖNEMLİ?

ÇOCUKLAR İÇİN KARİYER PLANLAMASI NEDEN ÖNEMLİ?

Çocukların ve gençlerin katılım gösterdiği bir araştırmanın sonuçlarına göre, katılımcı çocukların ve gençlerin %50’sinden çoğu, mevcut iş fırsatları hakkında yeterince bilgi sahibi değil. Bu durum, çocuklarımızın kariyerleri için başarılı bir yol haritası çizmelerinin önündeki en büyük engellerden biridir. Ayrıca birçok ebeveyn, hangi ...

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun İki Ucu

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun İki Ucu

Çocukluk çağının en sık görülen gelișimsel bozukluklarından biri olan Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) son yıllarda dünyada ve ülkemizde giderek daha çok dikkat toplayan bir konu haline gelmiştir. Çocuklarda bazen dikkat eksikliği ve hiperaktive birlikte görülebilirken bazen de sadece dikkat eksikliği ve zamanlama problemi veya...

KİŞİLİK ÖZELLİĞİ Mİ KİŞİLİK BOZUKLUĞU MU?

KİŞİLİK ÖZELLİĞİ Mİ KİŞİLİK BOZUKLUĞU MU?

Ruh hastalıkları sıfat, hakaret ve damgalama aracı değildir. Fakat özellikle kişilik bozukluğu olan kişiler, bu tür damgalanmalara maruz kalabiliyor üstelik bunu kendilerine karşı bile yapabiliyorlar. Üstelik kişilik ve kişilik bozukluklarıyla ilgili yeteri kadar bilgi sahibi olmadan bunu yapıyorlar. Örneğin narsist davranan biri ile Narsist...

DEĞERLENDİRME VE GELİŞTİRME MERKEZİ UYGULAMALARI ŞİRKETLER İÇİN NEDEN KRİTİK ÖNEME SAHİPTİR?

DEĞERLENDİRME VE GELİŞTİRME MERKEZİ UYGULAMALARI ŞİRKETLER İÇİN NEDEN KRİTİK ÖNEME SAHİPTİR?

Değerlendirme ve Geliştirme Merkezi Uygulamaları; işe alım, yerleştirme, kariyer yönetimi ve terfi kararlarının alınması ile ilgili eğitim, gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi gibi süreçlerde kullanılır. Katılımcıların eğitim seviyeleri, cinsiyetleri, geçmiş iş deneyimleri ve benzeri bir değerlendirmeye daha önce katılmış olmaları gibi...

OKULDA ZORBALIĞA NASIL ENGEL OLUNUR?

OKULDA ZORBALIĞA NASIL ENGEL OLUNUR?

Zorbalık, kasıtlı şekilde yapılan saldırgan davranışlardır. Kişinin, güç dengesizliğinden faydalanarak karşısındaki kişiye sözel veya fiziksel şekilde saldırmasıdır. Erkek çocukların daha çok fiziksel yollarla zorbalık yaptığı görülürken, kız çocuklarında genellikle dışlama, hakaret gibi sosyal davranışlar yoluyla zorbalık yaptığı görülür. ...

SANATIN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜNÜ KEŞFEDİN

SANATIN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜNÜ KEŞFEDİN

Yaratıcılığı kullanmayı gerektiren aktiviteler, stresi azaltır, kişilerarası iletişimi kuvvetlendirmeye yardımcı olur ve bilişsel gelişimi destekler. Yapılan araştırmalar, kendini sanat yoluyla ifade etmenin, depresyon, anksiyete ve kanser hastalarına yardımcı olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda, hafıza, akıl yürütme ve duygusal dayanıklılık ...

İŞ YERİNDE TERFİ ALMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

İŞ YERİNDE TERFİ ALMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Terfi almak her çalışan için mutlaka heyecan vericidir. Terfi ile birlikte daha çok sorumluluk üstlenirsiniz, kariyerinizde bir sonraki aşamaya geçmiş olursunuz, kendinizi daha başarılı hissedersiniz ve elbette daha çok para kazanırsınız. Ancak terfi etmek, işinizi iyi yapmaktan daha fazlasını gerektirir. Gerektiğinde inisiyatif alan, hedeflerini ...