OYUN VE ÇOCUK

OYUN VE ÇOCUK

Oyun oynamak çocuklar için nefes almak kadar doğal bir şeydir. Irkları, dilleri ne olursa olsun oyun onların doğal iletişim yoludur (Drewes, 2006). Çocuklar oyun aracılığıyla bilgi edinir ve oyun oynamak çocuğun sağlıklı gelişimi için bir gerekliliktir. Oyun oynamak, stresi azaltırken aynı zamanda çocukların duygusal açıdan gelişmelerine de...

Stockholm Sendromu

Stockholm Sendromu

‘’Stockholm sendromu, çok büyük duygusal ve psikolojik baskı anlarında ortaya çıkmaktadır. Cismen esir edilen birey, bu süreçte artık ruhen de esir haline gelir.’’   Stockholm’de, 1973’te meydana gelen bir banka soygunu sırasında, rehin alınan insanlarda gözlenen psikolojik özellikleri tanımlamak için ...

UZAKTAN ÇALIŞMA MODELLERİ

UZAKTAN ÇALIŞMA MODELLERİ

Aşağıda belirtilen uzaktan çalışma modellerini göz önünde bulundurarak hangi çalışma modelinin şirketiniz için faydalı olacağına karar verebilirsiniz.  Pandeminin ilk günlerinde işletmeler uzaktan çalışma sistemini yerleştirmeye uğraşırken kriz yaşadılar. Üstelik stratejik planlamalar yapmak için yeteri kadar zaman da yoktu. Bugünlerde, ...

Çocuklarda Psikolojik Dayanıklılık (Resilience)

Çocuklarda Psikolojik Dayanıklılık (Resilience)

Dayanıklılık olumsuzluklara karşı hazırlıklı olma, stres ve travmayla başa çıkabilme, zor koşullara uyum sağlama, yıkıcı deneyimlerden bir şeyler öğrenerek başa çıkma kapasitesidir. Hem ruhsal hem de fiziksel dayanıklılık ve esnekliktir.  Psikolojik dayanıklılık, zor durumlardan sonra tekrar ayağa kalkabilme becerisidir. Kısacası, ru...

Tıbben Açıklanamayan Belirtiler

Tıbben Açıklanamayan Belirtiler

‘’Fizyolojik hiçbir hastalıkla açıklanamayan fiziksel yakınmalar, derin bir mutsuzluk ve huzursuzluk halini, bedensel belirtilerle ifade etme eğilimi olarak tanımlanmaktadır.’’       Tıbben açıklanamayan belirtiler, bireylerde sağlığı etkileyen fakat hastanın yakındığı belirtilere uygun tıbbi yaklaşıma ...

Çocukluk ve Ergenlik Çağında Stresle Başa Çıkma

Çocukluk ve Ergenlik Çağında Stresle Başa Çıkma

“Stres, yetişkin, çocuk ve ergenlerde zorlu ya da rahatsız edici bir durum ile başa çıkamama sürecinde meydana gelen, bireylerin günlük hayatlarını olumsuz etkileyen duygusal ve fiziksel bir gerilim halidir.”    Stres, yetişkin, çocuk ve ergenlerde zorlu ya da rahatsız edici bir durum ile başa çıkamama sürecinde meydana ...

Dijital İK: Dijital Dünyanın İnsan Kaynakları Yönetimi

Dijital İK: Dijital Dünyanın İnsan Kaynakları Yönetimi

Bilişim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler; hem bireylerin sosyal, ekonomik ve kültürel olarak değişmesine sebep olurken hem de kurumsal hayatta yönetim biçimlerini ve iş yapma şekillerini büyük ölçüde etkilemiştir. Günümüzde; kurumların, geleneksel yöntemlerinin yetersiz kaldığını kabullenerek, bilişim ve teknoloji alanında yaşanan...

Okul Olgunluğu

Okul Olgunluğu

Bir ebeveyn olarak çocuğunuzun okula hazır oluşu ile ilgili endişelendiğinizde öncelikle bu konuya dair bilgilenmeniz ve gerekli olduğunda uzman görüşü almanız bu noktada size yardımcı olabilir. Çocuğunuzun okulda arkadaşları veya dersleri ile ilgili olarak karşılaşabileceği tüm zorluklar hakkında birtakım düşüncelere sahip olabilirsiniz ancak...

İŞ YERİNE GERİ DÖNÜŞÜ YÖNETMEK

İŞ YERİNE GERİ DÖNÜŞÜ YÖNETMEK

 “Evden çalıştığımız uzun bir dönemden sonra yeniden ofise dönmek sizi ve çalışanlarınızı kaygılandırabilir, motivasyonunuzu düşürebilir. Bu süreçte herkes geri döndüğünde “tanıdık rutinler”i yeniden görmek isteyecektir. Ayrıca ofise yeniden uyum sağlayabilmek için fazladan çaba harcamaları gerekecek. Bu geçiş sürecinde bir ...

ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN AYRILIK KAYGISI

ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN AYRILIK KAYGISI

“Yapılan araştırmalar, çocukların yaklaşık %4.1’inde ayrılma anksiyetesi görüldüğünü ve doğru zamanda tedavi edilmediği takdirde bu  bireylerin %36.1’inin yetişkinlik döneminde de ayrılık anksiyetesini yaşamaya devam edebileceğini gösteriyor.”   Çocuklarda, gelişim sürecinin ilk döneminde ayrılık kaygısının ...