OKULA DÖNÜŞ KAYGISI YAŞAYAN ÇOCUĞUNUZA NASIL YARDIMCI OLABİLİRSİNİZ?

OKULA DÖNÜŞ KAYGISI YAŞAYAN ÇOCUĞUNUZA NASIL YARDIMCI OLABİLİRSİNİZ?

“Okul kaygısı yaşayan bir çocuk için yapılabilecek en önemli şey onun yaşadığı durumu anlamaya çalışmaktır. Çocuğunuzun zorlandığını fark ediyorsanız onunla konuşmalısınız. Sizinle yaşadığı her türlü problemi paylaşabileceklerinden ve sizden koşulsuz sevgi ve destek gördüklerinden emin olmalarını sağlamalısınız.”   Günümüzde ...

ÇOCUKLARIN İLK İHTİYACI GÜVEN, SONRA BİLGİ

ÇOCUKLARIN İLK İHTİYACI GÜVEN, SONRA BİLGİ

Çocuklar pandemi döneminin sıkıntılarını henüz atlatamamışken, hepimizi derinden etkileyen orman yangınlarının acısını hissettiler, haberleri dinlediler ve endişeye tanıklık ettiler. Sadece yangına yakın yerlerde bulunan çocuklar değil tüm çocukların doğal afetlerin yaratacağı endişeyle baş edebilmeleri için, duygularının ciddiye alınması, afetin ...

CQ (Kültürel Zeka): Kültürlerarası Farklılıkları Yönetebilmek

CQ (Kültürel Zeka): Kültürlerarası Farklılıkları Yönetebilmek

İnsan zekası; soyut düşünme, algılama, yargılama, sonuç çıkartma ve akıl yürütme kapasitesini ifade eden birçok düşüncesel yeteneğin karışımı olarak tanımlanabilir. Yıllar içinde zekanın tanımı, ölçümü ve zekayı belirleyen etkenler üzerinde birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalarda görülmüştür ki; zeka, geliştirilebilen ve kendisini yenileyen ...

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) ile İlgili Bilinmesi Gerekenler – 1

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) ile İlgili Bilinmesi Gerekenler – 1

• Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) nedir?   Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) çocuklarda, ergenlerde ve yetişkinlerde görülen Dünya Sağlık Örgütü ve Amerikan Psikiyatri Birliği de dahil olmak üzere tanınan, dikkatsizlik (dikkatin kolayca dağılması) ve/veya aşırı hareketlilik ve dürtüsellik (o anda...

İş Dünyasında Kadın Liderliği

İş Dünyasında Kadın Liderliği

“Liderlik güzelliğe benzer ve tanımlaması zordur, fakat onu gördüğünüzde hemen tanırsınız.” Liderler bulunduğu çevreyi; zekasıyla, bilgi birikimiyle, tecrübeleriyle ve sorumluluk bilinciyle yönetebilen, ortak bir hedefe ulaşma yolunda liderlik yaptığı grubu motive edebilen kişilerdir ve insanlık tarihinin ilk zamanlarından itibaren ...

Hangi Sınırlar Özgürleştirir?

Hangi Sınırlar Özgürleştirir?

Ruh sağlığı uzmanları sağlıklı ilişkilerin temelini oluşturduğu ve güçlü bir öz-değer duygusu sağladığı için sınırlara çok önem verirler.  Sınırlar temelde iki ana işleve hizmet eder:  • Başkalarına nasıl davranılması gerektiğini söyler ve bireyleri kötü muameleden korur. • Birey ve çevresi arasında sağlıklı bi...

Spor ve Ruh Sağlığı

Spor ve Ruh Sağlığı

“Sporu yaşam tarzımızın vazgeçilmez bir parçası haline getirmek, bazen aşılamaz görünen mutsuzluklarımızın, endişelerimizin, öfke patlamalarımızın, panik ataklarımızın yok olmasını sağlayarak yüzünden gülümsemesi eksik olmayan, esnek, hayatla barışık ve neşeli bireylere dönüşmemize sebep olacaktır.”   Ruh sağlığı düzeyi iyi ...

ÇOCUĞU ANLAMADA ETKİLİ BİR ARAÇ: RESİM

ÇOCUĞU ANLAMADA ETKİLİ BİR ARAÇ: RESİM

Resim, çocuğun kendini yansıtması ve olaylar hakkındaki duygu ve düşüncelerini ifade etmesinde önemli bir araçtır. Resimler aynı zamanda çocukların gelişimlerinin ve becerilerinin de genel bir göstergesidir. Resim, çizme ve boyama gibi etkinliklerden oluşur ve bunlar karmaşık süreçleri barındırır. Bu sayede çocuk, bu çabaları sırasında çeşitli...

Depresyon ve Egzersiz

Depresyon ve Egzersiz

Depresyon, geçtiğimiz çeyrek yüzyılın en yaygın hastalıklarından biri haline geldi. Her yıl depresyon nedeniyle milyarlarca dolarlık bir iş gücü kaybı olduğundan söz ediliyor. Yalnızca iş gücü kaybı değil, aynı zamanda hayat kalitesini ve genel iyi oluş halini de olumsuz etkileyen depresyon kavramına ciddiyetle yaklaşmamız...

Duygusal Dayanıklılık (Resilience)

Duygusal Dayanıklılık (Resilience)

  “Yapılan araştırmalar, duygusal dayanıklılığın öğretilebilen ve öğrenilebilen bir yetenek olduğunu gösteriyor. Bu yetenek çalışanlara kazandırıldığında, çalışanların sağlık sorunu masraflarının azaldığı, performanslarının arttığı ve çalışan değişim oranının azaldığı görülüyor.”   Hem kişisel hem de meslek...