Bloom’un Taksonomisini Öğrenme Hedefleri Oluşturmak İçin Nasıl Kullanabilirsiniz?

Bloom’un Taksonomisini Öğrenme Hedefleri Oluşturmak İçin Nasıl Kullanabilirsiniz?

Bir iş hedefi için gerekli olan öğrenme seviyesinin anlaşılması, bir öğretim programının başarı ile planlaması için kritik öneme sahiptir. Her eğitim ihtiyacında, Bloom'un Taksonomi piramidinin tabanında başlamak ve bir sonraki seviyeye tırmanmadan önce sağlam bir temel kurmak gerekir. Benjamin Bloom tarafından 1950'lerde sını...

Çocuklarda Kabızlık Problemi

Çocuklarda Kabızlık Problemi

Kabızlık normal dışkılamanın yapılamayışı veya yetersiz yapılması sonucunda sert dışkılama ya da her gün dışkılama olmasına rağmen ağrılı ve katı dışkılama olarak tanımlanabilir. Kabızlık sorunu yaşayan çocuklar büyük ölçüde dışkılarını büyük,sert, ve ağrılı olarak tanımlamaktadır. Dışkılamanın ağrı verici olması çocukların dışkılarını...

Oyunun İyileştirici Gücü

Oyunun İyileştirici Gücü

“Çocuğum hep aynı oyunu oynamak istiyor.” diyorsanız, bilin ki orada halledilmeye çalışılan bir mesele var! Çocuklar aslında neye ihtiyaçları olduklarını bilirler. Oyun; çocuklar için duygularını ifade edebilme, problem çözebilme ve olayların ya da sürecin zihin tarafından işlemlenmesi yani filtreden geçebilmesi, sindirilebilmesi adına ...

BU KAYGI, SINAVI GEÇER Mİ?

BU KAYGI, SINAVI GEÇER Mİ?

Çok küçük yaşlardan bu yana birçok değerlendirme ve ölçümlemeye maruz kalarak yetişiyoruz. Lunaparkta bir alete binmek için belirli bir boy uzunluğunu aşmak zorunda kalarak başladığımız hayat yolculuğu, istediğimiz mesleği yapabilmek için belirli doğru soru sayısına ulaşmaya çalışmak şeklinde devam ediyor. Terfi alabilmek için belirli bir satış ...

Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite (DEHB)

Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite (DEHB)

Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) olan çocuklara iyi bir ebeveyn olmanın önceliği, DEHB’li çocukların davranışlarını anlamaktan geçmektedir. DEHB dikkatini toparlamakta problem, aşırı hareketlilik, davranışlarını kontrol etmekte zorlanma gibi durumları içerir. Bu çocuklar: Söylenen talimatları bazen duymayabilirler ve ...

Okullarda Akran Zorbalığı

Okullarda Akran Zorbalığı

Okullarda yaşanan akran zorbalığı günümüzde oldukça yaygın ve önemli problemler arasında yer almaktadır. Zorbalık; bir öğrencinin diğer bir öğrenci ya da öğrenciler tarafından, birden fazla olumsuz eyleme maruz kalması olarak tanımlanabilir. Kasıtlı zarar verme, eylemlerin süreklilik taşıması ve iki taraf arasında fiziksel ya da psikolojik ...

Kişisel İmaj Ve Profesyonel Tutumun Önemi

Kişisel İmaj Ve Profesyonel Tutumun Önemi

İnsanlar hayatları boyunca diğer insanlarla etkileşim halindedirler ve genellikle diğer insanların onları nasıl gördüğünü önemserler. Dolayısıyla da buna uygun davranışlar sergilerler. Bu durum ilişkilerine de yansır. Kişisel imaj insanların benlik algısı olup, kendileri ve başkaları tarafından nasıl algılandığını ifade eder. Kişisel imaj,...

Zihinsel Esneklik ve Çeviklik

Zihinsel Esneklik ve Çeviklik

Modern iş dünyası; küreselleşme, hızlı ve derinlemesine teknolojik ilerlemeler, dinamik ekonomik koşullar, değişen ve dönüşen medya araçları ile birlikte sürekli değişen bir yapıya bürünmüştür. Böyle bir ortamda yeni meslekler ortaya çıkmakta, kimi meslekler zamanla yok olmakta, kimileri ise köklü değişimlere uğramaktadır. Bir zamanlar olduğu ...

Tüm Evli Çiftlerin Tartıştığı 6 Konu

Tüm Evli Çiftlerin Tartıştığı 6 Konu

Çok mutlu ve istikrarlı evliliklerde bile, sık sık ortaya çıkan belli başlı problemler bulunmaktadır. Evliliklerin Yürümesi için Sahip Olunması için Gereken Yedi Prensip isimli makalesinde, Dr. John Gottman evlilikte en çok tartışma yaşanan 6 konuyu belirlemiş ve bu sorunların “çok mutlu ve istikrarlı evliliklerde bile, sürekli...

Akşamları Eve İş Getirmek Bir Sonraki Günün İş Performansını Düşürüyor

Akşamları Eve İş Getirmek Bir Sonraki Günün İş Performansını Düşürüyor

American Psychological Association (APA) sitesinde yayımlanan bir bilimsel araştırmada 1.183 katılımcı 10 iş günü boyunca takip edildi. Katılımcılar iş günü bittikten sonra işle ilgilenmeye devam edenler ve işten sonra iş dışı başka bir konu ile meşgul olanlar olarak iki ayrı grupta incelendi. Her iki grubun öz-yeterlik düzeyi, güne ne kadar ...