Kurumsal Gelişim Merkezi

İleri İletişim Becerileri

İleri İletişim Becerileri

İletişim için en az iki birim, transfer edilebilecek duygu, düşünce veya bilgi ve bir iletişim kanalı gereklidir. İki birim olunduğunda ise iletişim kurmamak olanaksızdır. Aradaki mesajı taşıyacak kanal her zaman sözel kanal olmaz, hiç konuşmadan da iletişim kurulur. Sözel olmayan iletişim diğerinden etki ve geçerlilik bakımından daha üstündür, denilebilir.

İletişim ilet’mek köküyle bize birimler arası/kişilerarası mesaj kanalındaki eylemi hatırlatır. “iş” eki ile iletişim için iki kişinin gerekliliği, “m” iyelik eki gibi düşünüldüğünde ise iletişimdeki “ben”im rolümün öneminin vurgulandığını varsayabiliriz. Bu metafordan hareketle iyi iletişebilmek için iletişim sürecinin karşılıklılığı, mesajın açıklığı ve iletişimde kişisel becerimiz gerekmektedir.

İletişim becerileri dendiğinde zihin okumak, sadece kendini duymak, dikkatsizlik gibi temel iletişim hatalarından kaçınmak önce akla gelmelidir. İnsanlar eğer isterlerse iletişim becerilerini geliştirebilirler. Süreçteki yanlışları fark ederek, kendimizi tanıyarak, karşıdakini doğru okumaya çalışarak bunu başarabiliriz.

Sözel iletişimde dinleme ve ifade etme ödevlerimizi gerçekleştirirken bazı hassas noktalara dikkat etmemiz gerekir. Örneğin bir kendini ifade biçimi olarak “ben dili” kullandığımızda, suçlama tonuyla ifade ettiğimizde kesinlikle karşılaşacağımız karşımızdakinin direnci  ile karşılaşma olasılığımız ortadan kalkacaktır. Bu iletişimi kolaylaştırır, yanlış anlamayı önler ve ilişkiyi zedelemez.

İletişimi salt dil ile yapmadığımızda işin nörolojik ve psikolojik boyutu daha çok belirir. Beden dili gerçektir, yalan söyleyemez bu durumda dil ile söylediğimiz ne olursa olsun beden ile her zaman daha çok şey söyleyeceğizdir. Bir arkadaşınıza yeni ilişkinizde ne kadar mutlu olduğunuzu anlatırken mutsuz ifadeler veya düşük bir ses tonu ya da zaman zaman derin iş çekişleriniz varsa arkadaşınızın kafası karışacaktır, ama sözle dinlemeye daha çok alışkın olduğumuzdan ne olduğunu anlaması kolay olmayabilir. Bu durumda “dil susar ama beden susmaz” diyebiliriz.

İdeal iletişimde görevlerimiz öncelikle kendi payımıza düşen kısımda net ve kolay anlaşılabilir olmaktır. Süreçte neler olduğunu fark etmek, sözle ve beden dili ile ilişkiyi karşılıklı olarak nasıl tanımladığımıza dikkat etmek ve karşımızdakinin hem dili ile hem bedeni ile söylediklerini duymak için istekli olmak önemlidir.

Diğerinin varlığında, iletişim kurmamak mümkün değildir. Ancak davranış ve sözlerin doğru deşifre edilmesi için dikkate ve ilgiye ihtiyaç vardır, bu beceri geliştirilebilir.

İçeriği Paylaş:

Benzer İçerikler :

Mobbing

Mobbing kelimesi Latince’de psikolojik ve duygusal şiddet, baskı, kuşatma, taciz etmek, rahatsızlık ve sıkıntı vermek anlamına gelir. İş yerinde bazen ...

Kendine Güven ve Kendilik Sistemi

Bu yazıda “kendilik sistemi” ve bu sistemin bir parçası olan “kendine güven” kavramı ayrıntılı bir şekilde açıklanmaya çalışılacaktır. ...

İş Yerinde Kavga ve Tartışma

Çalışanların işlerini kaybetmemesi için iş yeri düzen ve kurallarına uygun iş yeri barışını sağlayacak şekilde davranmaları son derece önemlidir. Bununla ...

Velilerle İletişimde Etkin Olabilmek

Öğretmenler en çok hangi veliler ile iletişim kurmakta zorlanıyor? Hemen hemen her öğretmenin konuşmaktan kaçındığı, rahatsız olduğu, iletişim kurmakta...

İlginizi Çekebilir :

Kişisel İmaj Ve Profesyonel Tutumun Önemi

İnsanlar hayatları boyunca diğer insanlarla etkileşim halindedirler ve genellikle diğer insanların onları nasıl gördüğünü önemserler. Dolayısıyla da buna uygun ...

Pasif Agresiflere Karşı Sabırlı, Açık ve Net Olun

Öncelikle pasif-agresif davranış genel bir tutumsa, kolay değişmeyeceği bilinmeli. Çocukluktan gelen ve otomatik hale gelmiş bu davranış biçimi kişilerin ...

Yeni Nesil Yetenek Yönetimi

İş dünyasında giderek yükselen Y jenerasyonu ne istediğinin farkında ve bunun yöneticisi tarafından da bilinmesini istiyor. Yeteneklerini etkin bir şekilde ...

Tükenmişlik Sendromu

Çok uzun süreli yoğun ve stresli çalışma neticesinde kişinin fiziksel, duygusal ve davranışsal olarak tükenmesi, duyarsızlaşması, hiç bir şey yapmak istememesi ...