Kurumsal Gelişim Merkezi

STRESE DAİR

STRESE DAİR

İş yaşamında, çalışanların yoğun stres altında olmasının hem bireysel hem de kurumsal birtakım sonuçları vardır. Stresin bağışıklık sistemini zayıflatarak sağlık problemlerine yol açabiliyor olması, duygusal tükenmişliğe neden olabilmesi, hormon bozukluklarına neden olabilmesi gibi durumlar bireysel sonuçlar olarak nitelendirilebilir. Kurumsal sonuçlar ise devamsızlık, düşük performans, yüksek işgücü devir oranı, iş kazaları olarak sıralanabilir. 

Yoğun stresin yukarda bahsedilen ciddi sonuçlarından korunmak ya da en azından etkilerini daha hafif düzeylere indirmek için başvurulacak bireysel ve kurumsal çözüm yolları vardır.

Yeni hobiler edinmek, eve iş götürmemek, zihin dinlendirici aktivitelere zaman ayırmak gibi stratejileri uygulamak bireylere stresin zararlı etkileriyle mücadele etmek konusunda yardımcı olacaktır.

Öte yandan iş yaşamında yaşanan yoğun stres ve olası zararları sadece bireyleri etkileyen bir problem değil, kurumsal bir sorundur aynı zamanda. Stresin zararlı etkilerinden korunan çalışanlar zihinsel ve fiziksel olarak daha sağlıklı olacak, dolayısıyla daha verimli bir işgücü oluşturacaklardır. Kurumlar;

  • Çalışanların gelişimini destekleyecek şirket politikaları oluşturmak,
  • İş tanımlarını ve yetkinlikleri kapsamlı bir şekilde belirlemek,
  • Esnek bir çalışma düzeni sunmak,
  • Çalışanları yeteneklerine göre pozisyonlara yerleştirmek,
  • Uygulanabilir hedefler koymak,
  • Çalışanların iş yaşamı-özel hayat dengesini korumasına yardımcı olmak gibi dokunuşlarla çatıları altındaki çalışanların stresten korunmasına yardımcı olabilirler.

Çalışanların iş yerinde daha rahat ve stresten arınmış olması demek, kurumsal verimliliğin ve yaratıcılığın da daha üst seviyelere taşınabilmesi demektir. 

Kemal PEHLİVAN - DBE Kurumsal Gelişim Merkezi Araştırma ve Psikometri Departmanı

İçeriği Paylaş:

Benzer İçerikler :

Yalnızlaştıran Teknoloji

Artan Teknoloji Kullanımı, İnternet, Facebook, Twitter vs. İnsanları Yalnızlaştırıyor Artan teknoloji kullanımının insanları yalnızlaştırmasının ana ...

SOSYAL SORUMLULUK MU, SOSYAL ZORUNLULUK MU?

Sosyal sorumluluğun toplumsal refaha çok büyük katkısı vardır.  Günümüzde pek çok kurum ürettiği ürün, verdiği hizmet ve sunduğu kalitenin yanı sıra ...

İş Yerinde Mutluluğun Sırları?

Çoğumuz günün büyük kısmını iş yerinde geçiriyoruz. Hayatın geri kalanından keyif almak için iş yerindeki mutluluğunuzu arttırma hedefi koyarsanız, hayatınızın ...

Etkili Liderlik

“GÜÇLÜ OLAN DEĞİL FARKLILAŞAN YAŞAR, FARKLILAŞMAYAN YOK OLUR.” Sosyal nitelikli varlıklar olarak grup halinde yaşamak ve bir gruba ait olmak ...

İlginizi Çekebilir :

GÜVEN VEREN ŞİRKETLER KAZANIR

Kurumsal kimlik, bir kurumun uzun vadeli stratejik planlarına ulaşabilmesi için uyguladığı yaklaşım ve felsefesidir. Müşterileri, çalışanları ve tüm paydaşları ...

Tükenmişlik Sendromu

Çok uzun süreli yoğun ve stresli çalışma neticesinde kişinin fiziksel, duygusal ve davranışsal olarak tükenmesi, duyarsızlaşması, hiç bir şey yapmak istememesi ...

Beynimizdeki Negatif Eğilim

Neden bir zamanlar bize yapılan hakaretler, kötü davranışlar beynimizin içine belki de yıllar boyunca yerleşip kalıyor? Niye insanların depresyon...

Yetişkinlerde Öğrenmenin Temel İlkeleri

Genel olarak andragoji terimi ile ifade edilen yetişkin eğitimi tek kalıba uyan bir model değildir. Çocukların öğrenmesi için çeşitli tekniklere ihtiyaç olduğu ...