DBE Yetenek Testleri

test-uygulamalari

Genel Yetenek Testi

Zihnin problem çözme yeteneğini ölçmektedir. Testte ölçümlenen özellikler içinde öğrenme, öğrendiklerinden sonuçlar çıkarma, bunları yeni durumlara uygulama, analitik düşünme ve problem çözme yetenekleri yer almaktadır. Testte ölçümlenen sayısal, sözel ve soyut düşünme yeteneklerinin; analoji, okuduğunu anlama, sıralama, temel matematiksel işlemler, sayısal-sözel-şekilsel dizilerdeki genel ilkenin bulunması gibi alt boyutları vardır.

Sözel ve Sayısal Yetenek Testi

Genel yetenek grubu içindeki iki önemli yetenek alanını sentezleyen bir testtir. Bu test, daha üst düzeydeki bilişsel yetenekleri ölçmektedir. Özellikle bireylerin kavrama, yorumlama, analiz, sentez ve değerlendirme gibi spesifik yeterlikleri belirlenmesini sağlamaktadır. Genellikle yönetici ve müfettiş adaylarının seçilmesinde veya orta ve üst düzey yöneticilerin terfilerinde kullanılmaktadır. Ayrıca, çalışanların rapor okuma, yorumlama ve eleştirel düşünme becerilerini saptamada etkili bir testtir.

Algılama Testi

İçerik sınıflandırmasına göre Spesifik Yetenek Testleri grubuna girmektedir. Bu test, idari ve operasyonel işlerdeki pozisyonların değerlendirilmesinde kullanılmakta, sözcük ve sayılardaki detayları çabuk algılamayı, aralarındaki benzerlik ve farklılıkları hızlı bir şekilde tespit edebilmeyi ölçmektedir. Satış ve ofis işleri ile süpervizyon sorumluluğu olan işler için de kullanılan Algılama Testi, sıraya koyma, dosyalama, karşılaştırma, kayıt tutma ve saklama, yazı yazma ile yazılı-sözlü mesajların iletilmesi gibi işlerdeki performansı tahmin edebilen güçlü bir araçtır.

Detay Algılama Testi

Tamamen çizimlerden oluşan, sözcük içermeyen ve çizimlerdeki detayları hemen algılama ve aralarındaki benzerlikleri/farklılıkları hızlı bir şekilde belirleme yeteneğini ölçen bir testtir. Bu beceri daha çok işin yapılışı sırasında görsel algının öne çıktığı, araç ve makine tamiri yapılan, el araç-gereçlerinin kullanıldığı, makine operasyonu gerektiren, üretilen ya da kullanılan malzeme/üründeki hataların tespit edilmesi gibi işlerdeki performansı tahmin edebilen güçlü bir araçtır.

Sözel Yetenek Testi

Üst düzey sözel yetenekleri ölçmek üzere geliştirilmiştir. Sözel yetenek bölümünde; bireylerin okuduğunu anlama, yorumlayabilme, analiz ve sentezleme, eleştirel düşünebilme becerileri ölçümlenebilmektedir.

Sayısal Yetenek Testi

Üst düzey sayısal yetenekleri ölçmek üzere geliştirilmiştir. Sayısal bölümde; sayılardan anlam çıkarma, sayıları yorumlama ve sayılara dayalı eleştirel düşünmeye ilişkin sorular yer almaktadır. Bu test ile, özellikle orta ve üst düzey yöneticilerin, iş dünyasına ilişkin raporları anlama, yorumlama ve konu hakkında eleştirel düşünebilme becerileri ölçümlenebilmektedir.

Hafıza Testi

İçerik sınıflandırmasına göre Spesifik Yetenek Testleri grubunda yer almakta ve idari ve operasyonel işlerdeki pozisyonların değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Sözel, sayısal ve görsel içeriğin hızlı tanınması ve hatırlanması ile ilgili yeteneği ölçen Hafıza Testi, Görsel Hafıza, Sözel Hafıza ve Sayısal Hafıza olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.

Sayılar Testi

İçerik sınıflandırmasına göre Spesifik Yetenek Testleri grubuna girmektedir. İdari ve operasyonel işlerdeki pozisyonların değerlendirilmesinde kullanılan testin içeriğinde; tam, ondalık ve kesirli sayılar için temel aritmetik işlemlerinin yapılmasında geçerli olan dört işleme dayalı sorular yer almaktadır. Sayılar Testi, ofis destek, fabrika, satış işleri ile idari ve süpervizyon süreçlerini kapsayan işler için önemlidir. Bu kapsamdaki; temel problemleri çözme yeteneği, kayıt tutma, yazı/rapor yazma, planlama, kodlama, boyut hesaplama gibi işlerin yanı sıra diğer ölçüm aktiviteleri ile hesaplamaya dayalı aktivitelerle de yakından ilgilidir.

Soyut Kavrama Testi

Bireylerin kavrama yeteneğinin sözlü olmayan bir materyalle ölçülmesini amaçlayan, sözel ve sayısal yetenek testleri gibi genel yetenekle bağlantılı bir testtir. Şekiller arasındaki soyut ilişkileri algılama yeteneğini içermektedir.

Testi alan bireylerden, bir seri şekil dizisinin izlemesi gereken son doğru şekli bulması istenir. Bu sorularda bireyler, şekillerin değişme ilkelerini bulur ve bu ilkelere göre tamamlayıcı şekli belirler. Soyut Kavrama Testi ile çalışanların görsel materyallere dikkat etme, algılama, yorumlama özellikleri ölçümlenmektedir.

Soyut kavrama yeteneği aynı zamanda, sözel ve sayısal veri gerektirmeyen pratik bilişsel yeteneği de ölçümlemektedir. Tüm pozisyonlardaki çalışanlar için soyut kavrama yeteneği gerekli bir yetenek özelliğidir. Bu nedenle hangi pozisyon için olursa olsun, sözel ve sayısal yetenek testlerinin yanında mutlaka soyut kavrama yetenek testinin de uygulanması gerekmektedir.

Mekanik Yetenek Testi

Fizik ve mekanik ilkelerini günlük yaşama ve iş yaşamına uyarlayabilme özelliğini ölçmektedir. Soruları şekil ağırlıklıdır ve çok kısa cümlecikler ile tamamlanmaktadır. Özellikle teknik alanda çalışmakta olan teknisyenlerin iş performanslarının artması, adı geçen bu fizik ve mekanik ilkeleri kavramalarına bağlıdır. Mekanik yetenek testlerinin üç farklı düzey için farklı formları vardır. Günlük yaşantı içinde yer alan çeşitli şekiller içindeki ilkeleri bulabilme ve yorumlayabilme becerisi ölçülmektedir.

El-Göz Koordinasyonu Testi

İçerik sınıflandırmasına göre Spesifik Yetenek Testleri grubuna girmektedir. Çoğunlukla, teknik ve mekanik işlerdeki pozisyonların göz-el hareketlerini koordine edebilme yeteneğini ölçen bir testtir.

Şekilsel Yetenek Testi

Şekilsel ifadelerle soyut kavrama, mekânsal algı ve 3 boyutlu anlama yeteneğini ölçmektedir.

Yönetsel Aritmetik Testi

İçerik sınıflandırmasına göre bilişsel testlerden Spesifik Yetenek Testleri grubuna girmektedir. Bir yöneticinin yönetsel sorumlulukları çerçevesinde; aritmetik hesaplama yeteneğini, yönetim kademelerine özgü konulardaki sorularla ölçen bir testtir. Bu yeteneğin önemi nedeniyle, tüm orta ve üst düzey yöneticiler için kullanılmaktadır.

Yönetsel Aritmetik Testi özellikle yatırım kararlarına yönelik hesaplama, satış ve gider bütçesi oluşturma ve hesaplama, bordro hesaplama, ücret-prim belirleme ve kar hesaplamaları gibi yönetim kademelerini ilgilendiren aritmetik konularla ilgili olduğundan, testte yer alan sorular da bu doğrultuda hazırlanmıştır.

Aritmetik hesaplamalara dayalı kritik sorumluluğu olan tüm yönetim kademelerinde işe alma, yerleştirme ve kariyer gelişim için uygulanmaktadır.

Etiketler Algılama Testi DBE Yetenek Testleri Detay Algılama Testi El-Göz Koordinasyonu Testi Etiketler Genel Yetenek Testi Hafıza Testi Mekanik Yetenek Testi Sayılar Testi Sayısal Yetenek Testi Soyut Kavrama Testi Sözel ve Sayısal Yetenek Testi Sözel Yetenek Testi Spesifik Yetenek Testleri Şekilsel Yetenek Testi Test Yönetsel Aritmetik Testi